Kevätkokous ja ylimääräinen vuosikokous 5.9. Tampereella

kättely

Päivämäärä

05.09.2020

Kellonaika

12 ja 15

Paikka

Korento ry:n toimisto, Näsilinnankatu 22 A 20

Päivitetty 21.8. Lisätty maininta etäosallistumisesta sekä pidennetty ilmoittautumisaikaa

Koronapandemian ja siitä seuranneiden rajoitusten vuoksi  kevään vuosikokous siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Nyt rajoitusten vapautuessa järjestämme sekä Kevätkokouksen että ylimääräisen vuosikokouksen. Kevätkokouksen asialista siirtyy keväältä sellaisenaan.

Kokoukset järjestetään 5.9.2020 Tampereella Korento ry:n toimistolla (Näsilinnankatu 22 A 20). Tämän lisäksi kokouksiin on mahdollista osallistua kokouksen aikana myös etäyhteyden avulla. Etäyhteys edellyttää reaaliaikaista kuva- ja ääniyhteyttä, joka toteutuu parhaiten tietokoneen avulla. Ohjeistamme ilmoittautuneita sähköpostitse etäosallistumiskäytänteistä. Kevätkokous aloitetaan klo 12 ja ylimääräinen vuosikokous klo 15.

Pyydämme sitovan ilmoittautumisenne osoitteeseen puheenjohtaja@korento.fi 30.8.2020 klo 18:00 mennessä. Ilmoitathan myös mahdollisista allergioista. Mikäli osallistut etäyhteyden välityksellä, ilmoitathan, osallistutko Kevätkokoukseen, ylimääräiseen vuosikokoukseen vai molempiin. Kutsu koskee kaikkia jäseniä, jotka ovat maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksun.

Huomioitavaa

Korennon toimistolla huomioidaan käsihygienia ja huolehditaan muista yleisistä varotoimenpiteistä
mahdollisuuksien mukaisesti.

 

1. Kevätkokous

Kevätkokouksessa tullaan käsittelemään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Sääntömuutosehdotukset:
  • Vuosikokouskutsu nettisivuille
  • Etäosallistumisen mahdollistaminen vuosikokouksissa
  • Hallituksen jäsenyys mahdollistetaan myös asiantuntijajäsenille
 • Päätetään kokous

 

2. Ylimääräinen vuosikokous

Viisi Korento ry:n jäsentä on lähettänyt hallitukselle selvityspyynnön maaliskuussa 2020, johon hallitus on vastannut. Selvityspyyntöön liittyen on vastauksesta huolimatta pyydetty ylimääräistä vuosikokousta. Alla ylimääräisen kokouksen asialista, jonka ylimääräistä kokousta pyytäneet ovat hallitukselle toimittaneet ja hallituksen esitykset kohtiin liittyen.

Selvityspyyntöön merkityt, riittämättömästi selvitetyksi katsotut asiat liittyen

●  epäselvyyksiin syyskokouksen pöytäkirjan laadinnassa.

Hallituksen esitys: Hallitus on linjannut kokouksessaan 9.2.2020, että syyskokouksen pöytäkirjan
aiheuttamien epäoikeudenmukaisuuden kokemuksien vuoksi, jatkossa vuosikokouksissa noudatetaan aina samaa pöytäkirjamallia eli päätöspöytäkirjaa ja pöytäkirjat tarkastetaan vuosikokouksien päätteeksi kaikkien kokoukseen osallistuvien toimesta. Syyskokouksen pöytäkirja on tarkastettu lakimiehellä ja on lainmukainen. Hallitus esittää, että kohta ei vaadi uusia toimenpiteitä.

● syyskokouksen päättämien työryhmien perustaminen
Hallituksen esitys: Työryhmiin on haettu jäsenet ja toinen ryhmistä on aloittanut. Toinen ryhmä tapaa piakkoin ensimmäisen kerran. Työryhmien suhteen on toimittu syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Hallitus esittää, että kohta ei vaadi uusia toimenpiteitä.

● yhdistyksen viestinnän avoimuus
Hallituksen esitys: Viestintään liittyvät palautteet otetaan vakavasti ja hallitus on päättänyt perustaa
viestintätyöryhmän, jossa yhdessä jäsenistön kanssa työstetään järjestölle uudet viestintälinjaukset. Hallitus esittää, että kohta ei vaadi uusia toimenpiteitä.

● toiminnanjohtajan eroaminen (helmikuu 2020)
Hallituksen esitys: Kohta ei vaadi toimenpiteitä.

 

Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin,
Heidi Karppinen, puheenjohtaja

Scroll to Top