Syyskokous 12.12.

syyskokous_kuva

Päivämäärä

12.12.2020

Kellonaika

12:00

Paikka

Korennon toimisto ja etäyhteys

Tervetuloa Syyskokoukseen!

Syyskokous pidetään hybridikokouksena 12.12.2020 klo: 12:00. Kokous pidetään Tampereella Korennon toimitiloissa Näsilinnankatu 22 A 20 (4. krs) ja Google Meetin välityksellä.

Järjestömme vuosikokoukseen saavat ääni- ja puheoikeudella osallistua vuosimaksun 2020 maksaneet jäsenet, pelkällä puheoikeudella jäsenmaksun maksaneet kannatusjäsenet ja työntekijät ja ilman ääni- tai puheoikeutta muut henkilöt, ellei jäsenistö pyydä perustellusti suljettua käsittelyä.

Ilmoittautuminen puheenjohtajalle 7.12.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja(a)korento.fi. Jos osallistut kokoukseen paikan päällä, ilmoitathan myös ruokavaliosi mahdollisia tarjoiluja varten.

Pyydämme kaikkia osallistuvia tutustumaan kokouskäytänteisiin täällä etukäteen. Mikäli olet kiinnostunut hallitustyökentelystä, lisätietoja hallitushausta täältä. 

 

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta varsinaisten, kannattaja- ja kunniajäsenien osalta

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että jäsenmaksut v. 2021 jakautuvat seuraavasti:  

 • varsinainen jäsen 25€ (ennen 22€)
 • yksityinen kannatusjäsen 12€ (ennen 10€)
 • yritys- tai yhteisökannatusjäsenyys 350e (ennen sama kuin yksityisen kannatusjäsenen)
 • kunniajäsen 0€ .

Nostot perustuvat koronan ja muun rahoitusympäristön muutosten tuomiin epävarmuuksiin ja omavaraisuuden noston tarpeeseen. Jäsenmaksujamme ei ole nostettu pitkään aikaan ja uskomme, että ko. korotusten myötä muutospaineita ei ole useaan vuoteen. Yhteisö- ja yritysjäsenyyttä on tiedusteltu meiltä ja aiemmin se on ollut mahdollista vain kannatusjäsenyyden kautta. Ehdotamme nyt, että muiden yhdistysten tapaan tarjoamme korkeamman kannatusmaksun yritys- ja yhteisöjäsenille. Tämä myös osaltaan mahdollistaa jatkossakin edulliset jäsenmaksut yksityishenkilöille. Muutokset liittyvät myös hallituksen suunnittelemaan uuteen varainhankintastrategiaan ja jäsenetujen lisäämiseen.

6. Päätetään hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen esitys: Aiempien vuosien tapaan esitämme, ettemme maksa hallituspalkkioita.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio seuraavalle vuodelle

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio esitellään vuosikokouksessa ja linkki esityksiin lisätään verkkosivujen kokouskutsun yhteyteen ennen kokousta. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen muut jäsenet

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • Sääntömuutosehdotus etäyhteyden ja edustajan käytön mahdollistamiseksi

Linkki hallituksen valmistelemaan esitykseen lisätään verkkosivujen kokouskutsuun ennen kokousta.

 • Sääntömuutosehdotus asiantuntijajäsenen hallitukseen kutsumisen mahdollistamiseksi

Linkki hallituksen valmistelemaan esitykseen lisätään verkkosivujen kokouskutsuun ennen kokousta.

12. Päätetään kokous

Scroll to Top