Edunvalvonnan tukihenkilö

Edunvalvonnan tukihenkilö - toiminnassa koulutetut vapaaehtoiset toimivat epäkohtia kohdanneiden potilaiden tukena ja antavat tietoa, silloin kun on tarkoituksenmukaista esim. ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, tehdä muistutus tms.

Tukimuodon konkreettinen tavoite on tukea yksittäisiä henkilöitä heidän omaan hoitoon liittyen. Usein omat voimavarat ovat sairastavalla lopussa, kun heidän pitäisi pitää puoliaan terveydenhuollossa ja käydä taisteluita hoitoisuuteen liittyen. Tällöin pienikin tuki oikeaan ja toivottuun suuntaan auttaa jaksamaan ja eteenpäin. Oma toiminta ja vastuun ottaminen auttavat myös sairastavaa itseään voimaantumaan ihmisenä. Lisäksi mukana on myös yhteiskunnallinen tavoite: saada vaikutettua gynekologisen hoidon laatuun ja saatavuuteen.

Käytännössä prosessi etenee seuraavasti

  1. Tuen tarvitsija täyttää tukipyyntölomakkeen tästä linkistä.
  2. Lomakkeen tietojen pohjalta toimisto pyrkii etsimään tukihenkilön tuettavalle.  Palaamme sinulle arviolta kuukauden sisään. Huomioithan loma-ajat.
  3. Tukisuhteesta tehdään kirjallinen sopimus.
  4. Tukihenkilö ohjaa, neuvoo ja tukee tuettavaa erilaisissa prosesseissa. Tukihenkilö sitoutuu vähintään 3-5 tukikertaan, jotka voivat olla tapaamisia, sähköposteja tai puheluita.
  5. Tukisuhteen päätyttyä molemmat osapuolet täyttävät palautetiedot prosessista.

Kysy lisää järjestökoordinaattoreilta!

Edunvalvonnan tukihenkilö
Scroll to Top