Facebook-ryhmät

Korennon verkkovertaistominnassa muita sairastavia on mahdollista kohdata helposti ja nopeasti. Facebookin verkkovertaisryhmissä vertaisten kohtaaminen on mahdollista silloinkin, kun kasvokkain tapaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi oman kunnon tai välimatkan vuoksi.

Potilasyhdistyksen toimintaan osallistuminen, niin sosiaalisessa mediassa kuin muutenkin, sisältää riskin siitä, että henkilön terveydentilaan liittyvää tietoa päätyy muille kuin henkilölle itselleen. Yhdistys pyrkii erilaisin toimin varmistamaan, että keskustelu verkkovertaisryhmissä on mahdollisimman turvallista, mutta on huomioitava, että sosiaalisen median palveluiden suojauksiin ja ryhmän jäseniin ei voi aukottomasti luottaa. Jokaisen verkkovertaisryhmän jäsenen on tämän vuoksi otettava itse vastuu siitä, kuinka avoimesti itsestään ja omasta sairaudestaan ryhmässä kertoo.

Ennen keskusteluun ryhtymistä jokaisen keskustelijan tulee tutustua yhdistyksen verkkovertaistoiminnan sääntöihin. Verkkovertaistoiminnan ohjaajina toimivat yhdistyksen koulutetut verkkovertaiset, jotka sekä valvovat hyvän verkkokeskustelun tapaa, että toimivat vertaisina. Lisäksi toimintaa valvovat yhdistyksen työntekijät.

Verkkovertaisryhmät Facebookissa

Korennolla on verkkovertaisryhmiä Facebookissa, kullekin sairaudelle omansa. Facebookin ryhmiin päästäkseen käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen Facebook-tunnus. Facebookin ryhmät ovat suljettuja, eli niihin täytyy hakea erikseen ja keskustelun sisällön näkevät vain ryhmässä oleville. Ryhmään kuuluminen näkyy myös ulkopuolisille ryhmän pääsivulla. Tämän pystyy estämään tästä linkistä löytyvillä ohjeilla.

Endometrioosi ja adenomyoosi

Endometrioosi Suomi on Facebookissa toimiva vertaistukiryhmä endometrioosia sairastaville tai sitä epäileville. Myös adenomyoosia sairastavat tai sitä itsellään epäilevät saavat ryhmästä tukea.

Korennon Radikaalileikatut on Facebookissa toimiva vertaistukiryhmä kaikille endometrioosin takia kohdun ja munasarjojen radikaalileikkauksen kokeneille.

Stödgrupp för kvinnor med endometrios i Finland är en svenskspråkig stödgrupp för alla som lider av endometrios.

Endometrioosittaren keittiössä -ryhmässä voit jakaa kokemuksiasi,ideoitasi, ajatuksiasi ja tietoasi ruokavaliosta, joka sopii endometrioosia sairastavalle.

Endometrioosittaren tukena on tarkoitettu endometrioosia sairastavien puolisoille. Ryhmään mukaan pyrkiviltä pyydetään vahvistus siitä, että hänen puolisonsa sairastaan endometrioosia ja että hakijalla on lupa kertoa oman endometrioosittarensa sairaudesta.

Lue tästä linkistä lisää linjauksista, jotka ohjaavat endometrioosin yksilöllistä hoitoa koskevaa keskustelua Facebook-ryhmissä ylläpidon näkökulmasta.

PCOS

PCOS Suomi -ryhmä on Facebookissa toimiva vertaistukiryhmä PCOS:n kanssa eläville

Vulvodynia

Vulvodynia Suomi -ryhmä on Facebookissa toimiva vertaistukiryhmä vulvodynian kanssa eläville.

Lisätietoa verkkovertaistoiminnasta järjestökoordinaattoreilta.

Facebook-ryhmät
Scroll to Top