Vapaaehtoissopimus

Kaikkien vertaistukitehtävissä toimivien vapaaehtoisten kanssa kirjoitetaan vapaaehtoissopimus. Vapaaehtoissopimus takaa tasalaatuisen vertaistuen ympäri maan ja helpottaa vapaaehtoistoiminnan koordinointia. Sopimus myös takaa sen, että vapaaehtoisella on kaikki tieto ja tuki, jota tarvitsee tehtävässään. Vapaaehtoissopimus on sama riippumatta vapaaehtoistehtävästä. Poikkeuksena vertaistukiryhmien vetäjien vapaaehtoissopimus, jossa on myös liitteenä vertaistukiryhmän vetäjän sekä Korento ry:n oikeudet ja velvollisuudet liittyen vertaistukiryhmätoimintaan.

Vapaaehtoissopimuksessa on eritelty:

 • yhteystiedot
 • vapaaehtoisen ensisijainen yhteydenpitokanava
 • vapaaehtoistehtävä(t) 
 • vapaaehtoisen velvollisuudet ja oikeudet
 • Korento ry:n velvollisuudet ja oikeudet
 • Korento ry:n toiminnan arvot

Vapaaehtoistoiminnan toimimisen kannalta on tärkeää, että vapaaehtoinen sitoutuu järjestön arvoihin ja yleisiin toimintaperiaatteisiin. Allekirjoittamalla sopimuksen vapaaehtoinen esimerkiksi sitoutuu noudattamaan salassaolo- ja vaitiolovelvollisuutta.

Vapaaehtoinen saa linkin ja salasanan allekirjoittamista varten sähköpostiin. Kutsu allekirjoitukseen tulee Visma Sign nimisen palvelun kautta. Vapaaehtoissopimus kirjoitetaan kerran vapaaehtoistyön alkaessa. Sopimukseen kirjataan allekirjoitushetkessä tiedossa olevat vapaaehtoistehtävät, mutta vapaaehtoinen voi toimia myös muissa vapaaehtoistehtävissä, kun on saanut niihin perehdytyksen. Vapaaehtoisella on myös oikeus vaihtaa vapaaehtoistehtävää, ottaa tehtävästä taukoa ja lopettaa tehtävässä.

Vapaaehtoisen velvollisuudet ja oikeudet:

 • Huolehtii niistä tehtävistä, joihin on vapaaehtoisena sitoutunut ja ilmoittaa esteistä mahdollisimman ajoissa.
 • On oikeutettu toimimaan omaan elämäntilanteeseensa ja jaksamiseensa soveltuvassa vapaaehtoistehtävässä ja pitämään tauon tai lopettamaan tehtävässä tarpeen mukaan.
 • Pitää omat yhteystietonsa ajan tasalla ja reagoi järjestön yhteydenottoihin.
 • Ilmoittaa hyvissä ajoin vapaaehtoistehtävän lopettamisesta.

Korennon velvollisuudet ja oikeudet:

 • Toimii vapaaehtoisen tukena.
 • Perehdyttää vapaaehtoisen vapaaehtoistehtäviin, joissa tämä toimii.
 • Tarjoaa vapaaehtoisille koulutusta kulloistenkin taloudellisten resurssien mukaan.
 • Tarjoaa pyydettäessä työnohjauksellista tukea vapaaehtoistehtävissä toimiville.
 • Kirjoittaa pyydettäessä todistuksen vapaaehtoistoiminnasta.
 • Voi tarvittaessa vapauttaa vapaaehtoisen tehtävästään, mikäli käy ilmi, että vapaaehtoinen ei toimi Korento ry:n toimintaohjeiden mukaisesti.

Korennon arvot:

 • Olemme luotettava ja vastuullisesti toimiva järjestö.
 • Asiantuntemuksemme rakentuu oikeasta ja ajantasaisesta tiedosta.
 • Toimintamme on monimuotoista, osallistavaa ja ihmisläheistä.
 • Olemme avoimia ja helposti lähestyttäviä.
 • Teemme työtä tavoitteellisesti, pitkäjänteisesti ja rohkeasti.
Logo-black-potilasjarjesto
Korento ry
Scroll to Top