Strategia

Strategia antaa suuntaviivat Korennon päivittäiselle toiminnalle. Nykyinen strategia on laadittu vuosille 2019-2024. Kuluvan strategiakauden painopisteitä ovat vertaistuki, vapaaehtoisuus, edunvalvonta, viestintä ja vaikuttaminen.

Vuonna 2022 toiminnassa keskitytään erityisesti strategiseen kehittämiseen, järjestön tunnettuuden lisäämiseen, jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden kehittämiseen sekä varainhankinnan tehostamiseen. 

Missio: Korento on aktiivinen potilasjärjestö, joka tekee rohkeaa vaikuttamistyötä

Korento on aktiivinen toimija ja edistämme endometrioosi, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian hyvää hoitoa sekä vastuullista kuukautispuhetta. Nostamme esiin puheeksi ottamisen merkityksen ja tarjoamme sen tueksi työkaluja. Olemme myös luotettava tiedonlähde ja vertaistuen mahdollistaja. Panostamme positiiviseen ja hyväksyvään ilmapiiriin toiminnassamme ja viestinnässämme.

Visio 2025: Olemme yhteiskunnallisesti tunnustettu aktiivinen toimija ja vaikuttaja

Vastuullinen kuukautispuhe on lisääntynyt ja puheeksi ottaminen on aiempaa helpompaa vanhemmille ja ammattilaisille. Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminnassa olemme tasapainossa kaikkien kolmen sairauden/oireyhtymän suhteen. PCOS:n ja vulvodynian kohdalla tietoisuus on lisääntynyt selkeästi ja etenkin vaikenemisen muuri on saatu murrettua. Endometrioosin edunvalvonnallisiin epäkohtiin on kyetty vaikuttamaan. Yhteistyö ammattihenkilöiden kanssa on vahvistunut.

kuunsirppilogo korento musta reunatilalla
Korento ry
Scroll to Top