Kokemustoimijat

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. Kokemustoimijat välittävät kokemuksellista tietoa henkilöille, joilla ei ole samaa kokemusta. Kohderyhminä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustieto kertyy sairauden kanssa elämisestä ja arjesta sekä palveluiden käyttämisestä.

Korennon kokemustoimijat elävät itse endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n tai vulvodynian kanssa ja he ovat käyneet Kokemustoimijaverkoston peruskoulutuksen. Kokemustoimijoihin saat yhteyden Kokemuspankin kautta tai ottamalla yhteyttä Korennon työntekijöihin.

Jasmiina Kiiski, Uusimaa

Kaarina Ekman-Laine, Pirkanmaa

Scroll to Top