Kannanotot ja lausunnot

Tältä sivulta löydät Korennon tekemät kannanotot, lausunnot ja mielipidekirjoitukset. Seuraamme aktiivisesti ajankohtaisia lakimuutoksia ja muita merkittäviä valtakunnallisia esityksiä ja tuomme lausunnoissamme esille gynekologisesti sairastavien ja oireilevien näkökulmia. Lisätietoja lausunnoista, kannanotoista ja Korennon vaikuttamistyöstä saat toiminnanjohtajalta.

Lausunto yksityisen hoidon Kela-korvauksista

Ehdotuksen tavoitteena on kohdentaa kertaluonteista rahoitusta perusterveydenhuollon akuuttien hoitojonojen purkuun. Korento näkee hoitojonojen purun hyvänä tavoitteena, koska tällä hetkellä hoitoonpääsyn viivästyminen vaikeuttaa monen gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävän mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa hoitoa.

Esityksessä on huomioitu naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin käynnit, jotka olisivat Kela-korvattavia ilman lähetettä poiketen suurimmasta osasta erikoislääkärikäyntejä. Esitetty lakimuutos helpottaa yksityisen gynekologisen hoidon aiheuttamia kustannuksia, mutta ei edelleenkään tee gynekologisesta hoidosta yhdenvertaisesti kaikkien sitä tarvitsevien saavutettavaa. Korento pitää julkisen gynekologisen hoidon vahvistamista ensisijaisena tapana puuttua diagnoosiviiveisiin ja hoidon laadun ongelmakohtiin.

Lue koko lausunto täältä.

Kommentit Peking +30 -kansalaisjärjestöraporttiin

Raportti on kansalaisjärjestöjen varjoraportti Pekingin toimintaohjelman toteutumisesta Suomessa. Virallisen maaraportin tekee valtioneuvosto.

1995 Pekingissä 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui ensimmäistä kertaa siihen, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että niitä edistetään aktiivisesti. 2025 on julistuksen 30-vuotisjuhla.

Pekingin konferenssin jälkeen julistuksen ja toimintaohjelman allekirjoittaneet valtiot ja alueet ovat raportoineet toimintaohjelman toteutumista eli naisten ja tyttöjen oikeuksien tilasta viiden vuoden välein. Naisjärjestöjen Keskusliitto koordinoi kansalaisjärjestöjen perinteistä varjoraporttia Suomessa. Tämänkertainen varjoraportti julkaistaan marraskuussa 2024.

Lue Korennon kommentit täältä.

Kannanotto: Kehysriihi tarjosi kylmää kyytiä pitkäaikaissairaille ja sote-järjestöille

Korento ry. on huolestunut hallituksen talouslinjauksista. Eilen julkaistiin hallituksen kehysriihen päätökset julkisen talouden linjauksista tuleville vuosille. Mukana oli monia terveyspalveluihin ja järjestöjen toimintaan liittyviä leikkauksia. Näillä linjauksilla ei tueta gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hyvinvointia tai työkykyä.

Lue koko kannanotto täältä. 

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Työllisyyspalveluja uudistetaan tämän vuoden aikana. Korento antoi lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle työvoimapalvelujen uudelleen järjestämistä koskevaan asetuskokonaisuuteen. Korennon Sairaan hyvä työelämä -hanke keskittyy työelämään liittyviin kysymyksiin. Hankkeen kyselyjen ja taustatietojen pohjalta on selvää, ettei gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien työkykyvaikutuksia ymmärretä riittävästi työterveydessä, työpaikoilla tai työvoimapalveluissa. Korento korostaa lausunnossaan, että toimiva monialainen yhteistyö asiakkaan työkykyyn liittyen vaatii sitä, että tarvittaessa työterveyden lisäksi huomioidaan hoitavan lääkärin tai alan erikoislääkärin näkemys työkykyvaikutuksista. Lisäksi on tärkeää huolehtia hyvinvointialueiden resursseista toimivan yhteistyön varmistamiseksi.

Lue koko lausunto täältä.

Yhteiskannanotto: Yli kolmen miljardin arvoinen vapaaehtoistoiminta vaarassa leikkausuhan alla

Korento ry on mukana Kansalaisareenan ja yli 170 järjestön yhteiskannanotossa. Kannanotolla vaaditaan hallitusta ja eduskuntaa mahdollistamaan monipuolinen vapaaehtoistoiminta ja elinvoimainen järjestökenttä myös jatkossa. Kannanotto on suunnattu erityisesti budjettikehysriihtä silmällä pitäen, mutta liittyy laajemminkin hallitusohjelmassa suunniteltuihin massiivisiin säästösuunnitelmiin.

Lue kannanotto täältä.

Lausunto sote-palvelujen asiakasmaksujen korotuksista

Korento lausui sote-palvelujen asiakasmaksujen korotuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitetään muutoksia, jotka tulisivat voimaan vuoden 2024 alusta. Osa maksuista nousisi indeksikorotusten lisäksi 10 prosentilla. Korotukset koskisivat pääasiassa erikoissairaanhoidon maksuja. Lisätietoa ehdotetuista muutoksista löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta.

Korento vastusti lausunnossaan esitettyjä korotuksia. Lausunnossa muistutettiin, että maksutaso on jo valmiiksi monelle palvelujen käyttäjälle kohtuuttoman korkea. Lisäksi esitetyt korotukset kohdistuisivat pääasiassa erikoissairaanhoitoon ja lisäisivät monen säännöllisesti palveluja tarvitsevat pitkäaikaissairaan maksutaakkaa entisestään.

Lue koko lausunto täältä.

Kannanotto: Hallitusohjelman säästöt osuvat gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa eläviin

Hallitusohjelma sisältää monia hyviä kirjauksia muun muassa palveluiden saatavuudesta ja osatyökykyisten aseman parantamisesta. Samaan aikaan se kuitenkin tiukentaa ja leikkaa etuuksia pienituloisilta ja vaarantaa työntekijöiden oikeuden sairastamiseen. Nämä osuvat myös gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa eläviin ja vaikeuttavat monen jo valmiiksi haastavaa tilannetta. Myös järjestöjen toimintaedellytyksiä leikataan.

Korento ry on huolissaan siitä, miten suuret leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin käytännössä näkyvät palveluissa. Vaikka ohjelmassa pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta, on vaikea nähdä, että gynekologipalvelujen saatavuus ja gynekologinen osaaminen peruspalveluissa parantuisivat ilman lisärahoitusta. Toivomme päättäjien muistavan, ettei kukaan valitse sairautta tai elämää hankaloittavia oireita.

Lue koko kannanotto täältä.

Mielipidekirjoitus: Paremmat julkiset gynekologipalvelut ehkäisisivät lapsettomuutta

Helsingin Sanomissa julkaistu Korennon toiminnanjohtajan ja järjestökoordinaattorin mielipidekirjoitus.

Viime aikoina on keskusteltu ansiokkaasti siitä, millä keinoilla tahatonta lapsettomuutta voitaisiin vähentää. Yksi tärkeä näkökulma on kuitenkin puuttunut: gynekologisen hoidon saatavuuden parantaminen sekä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien varhaisempi tunnistaminen.

Lue koko mielipidekirjoitus täältä.

Lausunto ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta

Korento antoi lausunnon ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimista koskevasta selvityksestä. Lausunto annettiin Oikeusministeriölle.

Lue koko lausunto täältä.