Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen

1. Rekisterinpitäjä

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
Näsilinnankatu 22 a 20
33210 TAMPERE

Y-tunnus 1969748-5

yhdistys(at)korento.fi
p. 0503724453

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hallituksen varapuheenjohtaja

tiedustelut sähköpostilla: talous@korento.fi

 3. Rekisterin nimi

Korento ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisteriin kerätään Korento ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja käytetään jäsenmaksulaskutuksessa ja jäsenpostituksissa sekä tilastointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan pakollisina tietoina henkilön nimi, syntymävuosi, posti- ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisena tietona kerätään puhelinnumero sekä tieto siitä mistä sairauksista haluaa liittyessään saada lisätietoa. Jokaiselle jäsenelle luodaan henkilökohtainen jäsennumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään jäsenlehden postituksessa ja täten painotalolle luovutetaan rekisteristä nimi- ja osoitetietoja. Muille yhdistyksen ulkopuolisille tahoille tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään asianmukaisesti suojattuna sähköisessä tietojärjestelmässä ja tarvittaessa paperilla, lukitussa kaapissa. Rekisteriin on pääsy yhdistyksen työntekijöillä ja hallituksen puheenjohtajalla.

10. Tietojen tarkistaminen ja korjaus

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa, ja tarvittaessa vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Sekä tarkastus- että korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti joko osoitteeseen Korento ry, Näsilinnankatu 22 a 20, 33210 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen yhdistys(at)korento.fi. Pyyntöihin vastataan pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Scroll to Top