Vastuullinen kuukautispuhe

Järjestömme on tehnyt jo usean vuoden ajan töitä parantaakseen gynekologisesti sairastavien ja oireilevien tilannetta tarjoamalla tietoa ja vertaistukea. Tärkeä osa työtämme on alusta asti ollut vastuullisen kuukautispuheen edistäminen yhteiskunnassa.

Jotta voidaan puhua siitä, mikä on epätyypillistä, pitää puhua myös siitä, mikä on tyypillistä.

Vaikka lähes kaikilla, joilla on kuukautiset, on myös jonkinlaisia niihin liittyviä oireita, kaikki oireet eivät kuitenkaan ole tyypillisiä. Osa oireista voi viitata gynekologiseen sairauteen tai oireyhtymään ja niiden vuoksi olisi hyvä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Oireiden tunnistamiseksi on kuitenkin tärkeää tietää, mitkä oireet ovat tyypillisiä ja mitkä epätyypillisiä. Tähän tarvitaan vastuullista kuukautispuhetta.

Vastuullinen kuukautispuhe

… perustuu tutkittuun tietoon.

 • Hoitosuositukset, kuvaukset oireista ja diagnoosien vaikutukset pohjautuvat tutkittuun tietoon. Tutkitun tiedon ohella myös potilaiden kokemukset ja tarinat ovat arvokkaita.
 • Ero gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien varsinaisen lääketieteellisen hoidon ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevien hoitomuotojen välillä on selkeä.
 • Puhutaan epätyypillisistä oireista selkeästi ja ohjataan niiden kanssa eläviä olemaan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin.
 • Epätyypillisiä oireita, kuten kipua, ei normalisoida.
 • Ymmärretään kuitenkin, että kuukautiset ja niihin liittyvät tavanomaiset oireet ovat arkinen osa monen elämää ja normalisoidaan niistä puhumista.

… huomioi yksilön taustan ja tilanteen.

 • Huomioidaan erilaiset vähemmistöt eikä tehdä oletuksia toisista.
 • Kunnioitetaan jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn.

… kuulee yksilön kokemuksen.

 • Annetaan tilaa jokaiselle heidän oman kokemuksensa sanoittamiseen arvottamatta tai pyrkimättä määrittelemään kokemusta ulkoapäin.
 • Ymmärretään, että samankaltaisesta tilanteesta huolimatta jokaisen kokemus sairaudesta, oireista ja niiden vaikutuksista on yksilöllinen ja arvio omasta tilanteesta voi poiketa radikaalistikin muiden arviosta.

… on rohkeaa.

 • Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä: kuukautiset, menkat, kuukautisvuoto, seksi, vulva, yhdyntäkivut ja niin edelleen. Ei puhuta epämääräisesti “naisten vaivoista”, “alapäästä”, “niistä” tai “siitä ajasta kuussa”.
 • Huomioidaan erityisesti heikommassa asemassa olevat, kuten vähemmistöt ja heidät, joiden toimintakyky tai elämänlaatu on gynekologisten oireiden vuoksi alentunut.
 • Otetaan asiat puheeksi ja pidetään ääntä.

25 vuodessa on tapahtunut jo paljon, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. Toiveemme tulevaisuudelle on:

Kuukautisiin ja gynekologisiin oireisiin ei liity häpeää. Yksikään, jolla on gynekologisia oireita, ei jää ilman diagnoosia, hoitoa ja tukea.