Miksi vertaistuki

Vertaistuki auttaa jaksamaan. Korennon tärkein tavoite on tarjota endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläville tietoa ja tukea. Tarjoamme erilaisia vertaistuen muotoja, joista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman.

Uusien nettisivujen sivukuvat (1)

Vertaistuki on kahden ihmisen välillä tai ryhmässä tapahtuvaa tukitoimintaa. Se tarkoittaa samankaltaisen elämänkokemusten ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäistä kohtaamista, jakamista ja tukemista. Se perustuu tasa-arvoisuuteen, yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja kunnioitukseen toista ihmistä ja hänen kokemuksiaan kohtaan.

Vertaistuki lisää arjessa jaksamista, hyvinvointia ja toiveikkuutta. Vain toinen saman kokenut voi todella ymmärtää.

Mikä vertaistukimuoto sopii sinulle? Tutustu vaihtoehtoihin täällä.

Korennon vertaistuesta sanottua:

“Vertaistuesta kautta olen tavannut samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja se on ollut todella tärkeää. Vertaistukea on myös ollut kiittäminen siitä, että olen jaksanut hakeutua huonojen kokemusten jälkeen uudelleen hoidon piiriin ja oppinut täsmällisemmin sanoittamaan kipukokemuksiani.”

“Olen päässyt keskustelemaan vertaisten kanssa sairaudesta ja sen vaikutuksesta elämään.”

“Olen saanut tietoa paljon. Muiden kanssa puhuminen on tasapainottanut omaa tilanteeni käsittelyä.”

“Vertaistuki on auttanut huomaamaan, etten ole yksin vaivani kanssa.”

“Olen saanut uusia ystäviä vertaistukiryhmästä.”

“Olen oppinut ymmärtämään itseä myös paremmin ja olemaan enemmän armollinen itselle.”

Lähde: Korennon vertaistukikysely 2023

 

Lue lisää vertaistuesta: Tietoa vertaistuesta (siirryt Terveyskylä.fi-sivustolle)

Tutustu verkkovertaistuesta tehtyyn hankkeeseen: Verkkovertaistuki-hanke (siirryt psori.fi-sivustolle)