Opinnäytetyöt

Täältä löydät Korennolle tehdyt opinnäytetyöt. Osassa opinnäytetöistä linkki Theseus-tietokantaan, josta työn voi lukea kokonaisuudessaan.

Etsitkö tietoa siitä, miten voit tehdä Korennolle opinnäytetyön? Löydät tarkemmat tiedot oppilaitosyhteistyöstä Yhteistyö-sivultamme.

 

2023

Suomela, S. & Kajan, I. 2023. Kokemuksia endometrioosin ja vulvodynian kanssa elämisestä. Oulun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/791610

Korpela, M. 2023. Endometrioosia sairastavien kokemuksia lantionpohjan fysioterapiasta.  Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/797520
Juliste (PDF-tiedosto)

Marjokorpi, M. 2023. Endometrioosi nuorten terveydenhoitajatyössä: opas koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville terveydenhoitajille sekä terveydenhoitajaopiskelijoille. Metropolia Ammattikorkeakoulu.  https://www.theseus.fi/handle/10024/794018
Endometrioosiopas kouluterveydenhoitajille (PDF-tiedosto)

2022

Julkunen, E. & Syrjälä, I. 2022. Fysioterapeutin ja vulvodynia-asiakkaan välisen vuorovaikutuksen merkitys fysioterapiassa. LAB-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/792298

Aakko, T. & Pirttilä, H. & Takalo, M. 2022. PCOS:n aiheuttamat tunteet, häpeän kokemukset ja vertaistuen merkitys niiden käsittelyssä. Oulun ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/780251

Lehmijoki, S. & Ojala, S. 2022. Endometrioosia sairastavien kokemuksia sosiaalisista suhteista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/784828

Kaukonen, H-M. 2022. Endometrioosin vaikutus työkykyyn ja koettu ammatillisen kuntoutuksen tarve. Satakunnan ammattikorkekoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/752225

2021

Wiinamäki, W. 2021. Endometrioosin sairastaminen hyvinvointipalvelujärjestelmän näkökulmasta. Tampereen yliopisto. Pro gradu -tutkielma.
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/135307

Liuksiala, F-M. 2021. Kuukautisterveyden edistäminen. Systemoitu kirjallisuuskatsaus. Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/507318

Imppola, A. 2021. Nuoren kuukautiskivut – normaalia vai poikkeavaa? Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/508996

Viitanen, A. 2021. Endometrioosin vaikutus sektioon synnytystapana. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/512764

Tokola, E. 2021. Endometrioosin vaikutus työelämään ja opiskeluun. Vaasan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/500774

Pasanen, H. 2021. Endometrioosia sairastavien henkilöiden kokemuksia sairautensa hoidosta työterveyshuollossa. Lapin ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/501373

Kuusisto, H. 2021. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä kivunlievityksen ja hyvinvoinnin tukena : Opas endometrioosin kivunhallintaan. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/496434
Rentoutus- ja hengitysharjoitusopas (PDF-tiedosto)

Eskola, S. & Hakulinen, J. 2021. Vulvodynia : vaikutukset naisen elämään. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/488095

Kamrat, E. & Mikola, E. 2021. PCOS ja seksuaalisuus. Tampereen ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/443227

Salmi, E. 2021. HÄPY : Tositarinoita pillusta -sadutusprosessi gynekologisessa potilasjärjestössä. Turun ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/435242

2020

Hellsten, J., Kainulainen, J. & Nykänen, J. 2020. Radikaalileikkauksen vaikutukset endometrioosipotilaan seksuaalisuuteen. Savonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005098118

2019

Liljeqvist, L. & Vanninen, M. 2019. Taidelähtöiset menetelmät ja luontoyhteyden keinot osana endometrioosikivun hoitoa. Laurea-ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/handle/10024/266241

Hämäläinen, M., Kuuri-Riutta, C. & Partti, K. 2019. Fysioterapia vulvodyniassa. Saimaan ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019090318143

2018

Kalliomäki, E. 2018. Endometrioosin yhteys parisuhteeseen - kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201804195016

Kukkonen L., Rusinen S. & Virta V. 2018. Kun puolisolla on endometrioosi - Tietoa endometrioosista ja sen vaikutuksista parisuhteeseen sekä seksuaalisuuteen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061617064

Vuorma, A., Laukka, E.  2018. Kun mieli vaikuttaa kipuihin - Tietoisuustaidot endometrioosin aiheuttaman kroonisen kivun lievittämisessä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520321

Wiinamäki, W. 2018. Endometrioosin sairastamiseen liittyvät tunteet, kokemukset ja ilmiöt eri elämänalueilla. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatutkimus. Kandidaatintutkielma.
Endometrioosin sairastamiseen liittyvät tunteet, kokemukset (PDF-tiedosto)

2017

Chunmuang, M. & Flankkila, T. 2017. Endometrioosiyhdistyksen vapaaehtoistoiminta -esite. Lapin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112017386

Salomaa, E. & Liuksiala R-M. 2017. Minullako endometrioosi? Hoitopolkuopas Endometrioosiyhdistys ry:lle. Lahden ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112217638

Happonen J., Pylvänäinen S. & Rand L. 2017. Apua endometrioosikipuihin - lääkkeettömät ja vaihtoehtoiset hoitomuodot. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110816764

Luoma-Aho, E. & Virkkala, S. 2017. Opas endometrioosia sairastavan nuoren vanhemmille. Jyväskylä ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017110716694

Lönnqvist, O. & Erkkilä, M. 2017. Endometriosis and Pain Management at Home : The Nurses Role in Providing Effective Information to Patients. Yrkeshögskolan Arcada. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017052610407

Puro, Linda & Markoff, Anni. 2017. Kahdeksasluokkalaisten tietämys omasta kehostaan -osana Nuori nainen ja endometrioosi -projektia. Saimaan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705097077

Valanne, Reetta. 2017. Endometrioosi ja sen vaikutukset naisen elämään: kirjallisuuskatsaus. Tampereen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705097077

2016

Lehto, Virva. 2016. Sosiaalisen median strategia Endometrioosiyhdistys ry:lle. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Helsinki.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120919680

Laakkonen, S. & Nyyssönen, T. 2016. Endometrioosipotilaan kokemuksia radikaalileikkauksen jälkiseurannasta. Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016101014983

Nokelainen, Anni & Toikka, Tuula. 2016. Endometrioosia sairastavien naisten yhteisödiagnoosi. Saimaan ammattikorkeakoulu.
Endometrioosia sairastavien naisten yhteisödiagnoosi (PDF-tiedosto)

Kamppikoski,K. & Luostarinen, H. 2016. Endometrioospotilaan ohjaaminen ja tukeminen: potilasohje Endometrioosi ja suolisto. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604214768

Sippola, R. & Hagelberg, I. 2016. Elämä endometrioosia sairastavan kanssa: opas läheisille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://core.ac.uk/download/pdf/80989481.pdf (PDF-tiedosto)

2015

Holm, Henrietta. 2015. Endometrioosia sairastavan työssä jaksaminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201602011788

Korhonen, A., Valtanen, R. 2015. Endometrioosin hoito: opas henkilökunnalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015113018502

Pesonen, E., Syvänne, E. 2015. Dysmenorrea ja osteopatia: artikkeli Endometrioosiyhdistykselle ja ohje osteopaateille. Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505117299

Tikka, M. 2015. Endometrioosin kasvun ja oireiden hillitseminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505045834

Karekallio, Iira. 2015. Endometrioosia sairastavan potilaan hoito ja ravitsemuksen merkitys hoidossa : potilasopas. Savonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505209261

Iivonen, S. ja Lindqvist, A. 2015. Endometrioosi ja lapsettomuus: opas Endometrioosiyhdistykselle. Hämeen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201504174476

2014

Pöyhönen, A., Sivula, H., Suvanto, M. 2014. Ravitsemus osana endometrioosin hoitoa. MAMK.
Ravitsemus osana endometrioosin hoitoa (PDF-tiedosto)

Kantonen, K. 2014. Endometrioosiyhdistyksen esitteen ulkoasun uudistus. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405076328

Niskanen, R. Rouvinen, J. 2014. ENDOMETRIOOSI JA LAPSETTOMUUS : naisten kokemuksia läheisiltä saadusta sosiaalisesta tuesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014092914310

Nigmatova, M. 2014. Endometrioosi ja raskaus potilasohjauksen näkökulmasta. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405055770

Veteläinen, A. 2014. Endometrioosia sairastavan naisen tarvitsema tuki työelämässä. Oulun ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404244870

2013

Hemminki, K. Karaslahti, J. 2013. Endometrioosia sairastavien kokemuksia kipua lievittävistä itsehoitomenetelmistä. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013110716696

Alamaunu, H. Juntto, S. Mertala, M. 2013. Endometrioosin kanssa - Opas endometrioosiin sairastuneiden kumppaneille (Valmistunut opinnäytetyön kehittämistehtävänä). Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Endometrioosiopas kumppaneille (PDF-tiedosto)

Panadero Ferrandez, M. Heikkinen, M. 2013. Endometrioosikivut ja raskaus. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112217813

Paavola, S. Raivio, N. 2013. Endometrioosi ja vaihdevuodet. Diakonia-ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112518091

Juntto, S. Mertala, M. 2013. Naisten kokemuksia endometrioosin merkityksestä elämään ja itsetuntoon. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304104225

Isotalo, A. 2013.  Endometrioosin hormonihoito - vaikutukset naisen elämänlaatuun. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201304104225

2012

Säämänen, E., Ojala M. & Mussalo O. 2012. Endometrioosi nuorilla tytöillä- opaslehtinen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012122020224

Tapio, K. & Pärssinen S. 2012. Miesten kokemuksia puolison sairastumisesta endometrioosiin. Lahden ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012082813274

Suontausta, L. & Suhonen, R. 2012. Potilaiden ja henkilökunnan kokemuksia endometrioosista johtuvan lapsettomuuden hoidosta. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052910519

Saarelainen, S. & Pelkonen, H. 2012. Vertaistukea endometrioosia sairastavalle: naisen vertaistuen tarve. Lahden ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012112917382

Parkkinen T. 2012. Endometrioosin vaikutus naisen elämänlaatuun-kirjallisuuskatsaus. Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

2011

Brezgina O. & Olkkonen L. 2011. Endometrioosia sairastavien Endometrioosiyhdistykseltä saama sosiaalinen tuki. Lahden ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011102113947

Heikinjuntti N. & Paananen S. 2011. Endometrioosi ja naisen seksuaalisuus: Endometrioosin ja seksuaalisuuden välinen yhteys endometrioosia sairastavien kokemana. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011100413489

Ylinaatu M. 2011. Elämä leikkauksen jälkeen-potilasopas endometrioosipotilaalle. Satakunnan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011110214171

Saukko R. 2011. Avun hakeminen endometrioosiin. Vaasan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011090112797

Koivusaari M., Laaksonen K., Seppälä A. & Varjonen J. 2011. Endometrioosi. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto.

2010

Ala-Mattinen K. & Vesala H. 2010. Lapsettomuuden takana endometrioosi-tietoa lapsettomuudesta kärsiville pariskunnille. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010120917630

Aaltonen E. & Roukkula S. 2010. Endometrioosipotilaan leikkauksen jälkeinen tuki ja ohjaus vuodeosastolla. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lähdesmäki K. & Kuntola U. 2010. Naisten kokemuksia endometrioosin aiheuttamista kivuista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201102072090

Huhtinen K. 2010. Endometrioositaudin ja terveen kohdun limakalvon molekyyliprofilointi. Turun yliopisto. Väitöskirja.

Veräväinen V. 2010.  Terveydenhoitajien tietoperusta ja tiedontarve endometrioosista. Hämeen ammattikorkeakoulu, kevät 2010.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005179486

2009

Meriläinen K. & Tiainen L. 2009. Vertaistukiryhmän perustaminen endometrioosia sairastaville naisille. Saimaan ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-200911306504

Hakanen S. 2009. Naisen saama tieto sairastuessaan endometrioosiin. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hänninen A. & Soininen P. 2009.  Endometrioosi muutti koko elämäni - tutkimus endometrioosin vaikutuksista naisen elämään ja parisuhteeseen. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

2008

Tervanen L. & Laitinen T. 2008. Potilaan kokemat muutokset endometrioosileikkauksen jälkeen. Vaasan ammattikorkeakoulu.

Niskanen A. & Palviainen, A. 2008. Endometrioosin kivunhoito – vaihtoehtoiset hoitomuodot ja itsehoito. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/42633/jamk_1226312790_9.pdf?sequence=1 (PDF-tiedosto)

Lindroos H.  & Palasvirta-Manninen S. 2008. Endometrioosia sairastavien naisten kokemuksia vertaistuesta.  Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki.

Karvonen K.  & Lehtomäki S. 2008.  Sairastavien kokemuksia ravitsemuksen vaikutuksesta endometrioosin hoidossa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1224220585-7

2007

Ryynänen K. 2007.  Endometrioosi – mikä ihme se oikein on? Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia.