Opinnäytetyöt

Korento ry on aktiivinen yhteistyökumppani opinnäytetöissä. Suurin osa opinnäytetöistä on tehty yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa, pääasiassa sosiaali- ja terveysalalta. Olemme kuitenkin mielellämme mukana opinnäytetöissä myös muilta aloilta ja oppilaitoksista. Esimerkiksi ensimmäinen pro gradu -työ on tällä hetkellä valmisteilla.

Toivomme, että opinnäytetöistä sovitaan aina yhdistyksen kanssa ennakkoon. Kyselyiden ja haastattelupyyntöjen koordinointi tapahtuu aina yhdistyksen kautta. Opiskelija saa yhdistyksestä nimetyn yhteyshenkilön, joka tukee yhdistyksen edustajana opinnäytetyön tekemistä koko prosessin ajan. Valmistuneista opinnäytetöistä toivomme lyhyttä artikkelia jäsenlehteen.

Yhteydenotot: riikka.uljas-barman(a)korento.fi

Haluaisitko tehdä opinnäytetyön Korento ry:lle?

Yleisiä ohjeita opinnäytetyön tekijälle:

 1. tutki ensin jo valmistuneita töitä yhdistyksen listasta, Theseuksesta ja kirjastoista
 2. voimme antaa valmiita aihe-ehdotuksia tai voit ehdottaa omaa aihetta
 3. toteutustapoja: kysely (internet-kysely, ryhmähaastattelu), vertaisryhmälle suunnattu toiminnallinen tapahtuma, luento, opas
 4. haluamme opinnäytetyön ja sen tuotoksen ladattavaksi kotisivuillemme
 5. haluamme lehteemme Endorfiiniin artikkelin työstä työn valmistuttua
 6. yhteistyön alettua tulosta lomake kahtena kappaleena ja postita koulutusvastaavalle (kysy osoite sähköpostitse)

Ajankohtaisia aihe-ehdotuksia:

 • Hoitoonpääsy eri puolilla Suomea
 • PCOS:n/vulvodynian hoitopolku
 • Endometrioosin/PCOS:n/vulvodynian tunnettuus Suomessa
 • Millaista tukea hoitohenkilökunta kaipaa yhdistykseltä
 • Endometrioosi/PCOS/vulvodynia raskauden jälkeen/raskauden aikana
 • Endometrioosi/vulvdodynia ja synnytys, synnytyskivut
 • Muut sairaudet endometrioosi/PCOS/vulvodyniapotilailla
 • Endometrioosin/PCOS:n/vulvodynian vaikutus työhön/kouluun/elämään
 • Endometrioosin/PCOS:n/vulvodynian hoidon historia
 • Yhdistyksen tarjoama vertaistuki
 • Vapaaehtoistoiminta Korento ry:ssä
 • Häpeän kokemukset ja tunteet endometrioosia/PCOS:ää/vulvodyniaa sairastavilla
 • Endometrioosin esiintyvyys sisaruksilla/suvussa
 • Endometrioosi ja vaihtoehtoiset hoitomuodot
 • Kuukautisterveys ja kuutkautiskipujen hoito osana terveydenhoitajan koulutusta

Katso valmistuneet opinnäytetyöt

 

Materiaalit, opinnäytetyöt
Scroll to Top