Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

Korennon tärkein tavoite on tarjota endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläville tietoa ja tukea. Tarjoamme erilaisia vertaistuen muotoja, joista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman.

Vertaistuki on kahden ihmisen välillä tai ryhmässä tapahtuvaa tukitoimintaa. Vertaistukeen liittyy vahvasti tasavertaisuus, sillä sairauteen liittyvän kokemustiedon jakaminen on tärkeää niin tukea tarvitsevalle että tiedon jakajalle. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen, jakamiseen ja tukemiseen.

Korento ry tuki
Scroll to Top