Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

Korennon tärkein tavoite on tarjota endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläville tietoa ja tukea. Tarjoamme erilaisia vertaistuen muotoja, joista jokainen voi löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopivimman.

Vertaistuki on kahden ihmisen välillä tai ryhmässä tapahtuvaa tukitoimintaa. Vertaistukeen liittyy vahvasti tasavertaisuus, sillä sairauteen liittyvän kokemustiedon jakaminen on tärkeää niin tukea tarvitsevalle että tiedon jakajalle. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen, jakamiseen ja tukemiseen.

Kahdenkeskisiin keskusteluihin sopii parhaiten tukipuhelin tai tukihenkilötoiminta. Ryhmässä pääset keskustelemaan mm. Facebookin ryhmissä, kasvokkaisissa vertaistukiryhmissä, verkkovertaisryhmissä, aluetapahtumissa, chatissä sekä nuorten leirillä. Lue lisää eri tukimuodoistamme alasivuilta, jotka löydät valikon kautta.

Endometrioosin osalta kaikki tukimuodot ovat käynnissä. PCOS:n ja vulvodynian vertaistukimuotoja käynnistetään sitä mukaa, kun löydämme vapaaehtoisia niitä toteuttamaan.


Tutustu yhdistyksen verkkovertaistuen sääntöihin.
Lue, miten voit suojata yksityisyytesi verkkovertaisryhmissä.

Korento ry tuki
Scroll to Top