Vertaisten kohtaamisesta voimaa arkeen

Korennon tärkein tavoite on tarjota endometrioosia, PCOS:ää ja vulvodyniaa sairastaville tietoa ja tukea. Tätä toteutamme tarjoamalla erilaisia vertaistuen muotoja, joista jokainen voi löytää itselleen ja tilanteeseensa sopivimman.

Vertaistuki on kahden ihmisen välillä tai ryhmässä tapahtuvaa tukitoimintaa. Vertaistukeen liittyy vahvasti tasavertaisuus, sillä sairauteen liittyvän kokemustiedon jakaminen on tärkeää niin tukea tarvitsevalle että tiedon jakajalle. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen, jakamiseen ja tukemiseen.

Kahdenkeskisiin keskusteluihin sopii parhaiten tukipuhelin tai tukihenkilötoiminta. Ryhmässä pääset keskustelemaan mm. Facebookin ryhmissä, vertaistukiryhmissä, Aluetapahtumissa, chatissä sekä nuorten leirillä. Lue lisää eri tukimuodoistamme alasivuilta.

Endometrioosin osalta kaikki tukimuodot ovat käynnissä. PCOS:n ja vulvodynian osalta vertaistukimuotoja käynnistetään sitä mukaan kun saamme vapaaehtoisia niitä toteuttamaan.


Tutustu yhdistyksen verkkovertaistuen sääntöihin.
Lue, miten voit suojata yksityisyytesi verkkovertaisryhmissä.

Korento ry tuki
Scroll to Top