Vaikuttamistavoitteet

Vaikuttamistavoitteet ohjaavat tekemäämme edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Korennon hallitus päivittää vaikuttamistavoitteita vuosittain.

Pitkän aikavälin vaikuttamistavoitteet

Gynekologinen hoito on laadukasta, yhdenvertaista ja saavutettavaa

 • Epätyypilliset gynekologiset oireet tunnistetaan perusterveydenhuollossa sekä koulu-, opiskelu- ja työterveydenhuollossa
 • Julkisessa terveydenhuollossa pääsee kohtuullisessa ajassa yleislääkärin ja gynekologin vastaanotolle
 • Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät diagnosoidaan kohtuullisessa ajassa
 • Gynekologinen hoito perustuu valtakunnallisiin suosituksiin
 • Gynekologisiin sairauksiin ja oireyhtymiin on olemassa Käypä hoito -suositukset
 • Hoito on kaikille taloudellisesti saavutettavaa eivätkä asiakasmaksut estä kenenkään hakeutumista hoitoon
 • Sairastamisen kustannukset kokonaisuudessaan laskevat kohtuulliselle tasolle
 • Yksityisten gynekologipalvelujen käyttöön saa Kela-korvausta
 • Jokaiselle hoitoa ja palveluita tarvitsevalle kirjataan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma
 • Potilaan osallisuus hoidon ja palveluiden suunnittelussa vahvistuu
 • Seuranta ja hoidon jatkuvuus on potilaalle selkeää
 • Terveydenhuollossa huomioidaan kohduttomat ja radikaalileikatut

Gynekologisen diagnoosin saaneille on tarjolla tukea arkeen ja toimeentuloon

 • Sairauspäiväraha ja kuntoutusetuudet ovat riittävän suuruisia turvaamaan toimeentulo sairastamisen ja kuntoutuksen aikana
 • Kuntoutusta on saatavilla monipuolisesti yksilölliset tarpeet huomioiden
 • Gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien työkykyvaikutukset huomioidaan työpaikoilla, työterveyshuollossa ja työllisyyspalveluissa
 • Terveyspalveluissa osataan ohjata gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävät Korennon vertaistuen piiriin
 • Nuorten maksuton ehkäisy kattaa raskauden ehkäisyn ohella sairauden hoitoon käytettävät ehkäisyvalmisteet
 • Sairauden hoitoon käytettävät lääkkeet ovat Kela-korvattavia
 • Gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien hoitoon käytettävät lääkkeet oikeuttavat alempaan erityiskorvaukseen eli niistä korvataan 65% viitehinnasta
 • Tahattomasti lapsettomille on tarjolla monipuolisia ja laadukkaita hedelmöityshoitoja ja tukipalveluja
 • Ei-kaupallinen sijaissynnytys sallitaan yhtenä lapsitoiveiden mahdollistamisen keinona

Vastuullinen kuukautispuhe tukee gynekologista terveyttä ja auttaa tunnistamaan epätyypillisiä oireita

 • Kuukautisköyhyyttä vähennetään mm. tarjoamalla kouluissa ja sosiaalipalveluissa maksuttomia kuukautissuojia
 • Kuukautissuojat ovat verovapaita
 • Kuukautisvapaasta tehdään selvitys ja vaikutusarviointi
 • Kuukautisiin, vulvaan ja gynekologiaan liittyvistä oireista puhutaan avoimesti ja tutkittuun tietoon perustuen
 • Vastuullinen kuukautispuhe huomioidaan koulujen opetussuunnitelmissa ja kouluterveydenhuollossa
 • Ketään ei syrjitä minkään yksilöllisen ominaisuuden perusteella gynekologisessa hoidossa, koulujen opetuksessa tai julkisessa keskustelussa kuukautisista
 • Kuukautisiin liittyvä stigma vähenee
 • Kuukautisiin liittyviä oireita ei vähätellä
 • Epätyypilliset oireet tunnistetaan paremmin ja diagnoosia epäilevät osaavat hakeutua ajoissa hoitoon
 • Tyttöjen sukuelimiä ei silvota