Vapaaehtoistehtävät

Haluatko Korennon vapaaehtoiseksi? Tutustu monipuolisiin vapaaehtoistehtäviimme ja ota yhteyttä! Tervetuloa mukaan mahdollistamaan vertaistuen toteutumista kaikille sitä tarvitseville.

Jos haluat antaa tukea toiselle henkilölle suoraan, voivat esimerkiksi tukipuhelimen päivystys, päivystyschatin ohjaaminen tai tukihenkilönä toimiminen olla sinulle sopivia. Jos pidät kirjoittamisesta, ovat Korennon blogi, Moona-blogi ja jäsenlehden toimituskunta hyviä vaihtoehtoja. Jos haluat toiminnallasi edistää gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien edunvalvontaa, voivat Korennon hallitus, nuorisotiimi, somelähettilästoiminta tai kokemustoimijaverkosto olla juuri sinulle. Vapaaehtoisena toimiminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta. Kaikkiin tehtäviin saa perehdytyksen, materiaaleja, muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden tuen, maksutonta lisäkoulutusta sekä työnohjausta tarvittaessa.

Jos olet gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävän läheinen ja kiinnostunut toimimaan Korennolla vapaaehtoisena, otathan yhteyttä järjestökoordinaattoreihin! Läheiset vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi läheisten chatin ohjaajana tai osallistua teemaviikkojen suunnitteluun. Ota yhteyttä niin löydämme sinulle varmasti sopivan paikan meidän vapaaehtoistoiminnassa!

VERTAISTUKIRYHMÄT: Voit osallistua vertaistukiryhmien toimintaan ryhtymällä paikkakuntasi sairauskohtaisen vertaistukiryhmän vetäjäksi. Ryhmiä vetää vetäjäpari, jotka ohjaavat ryhmän toimintaa yhteistyössä. Vertaistukiryhmien vetäjiltä vaadimme Korennon jäsenyyttä tukirahojen käsittelyn takia. Vertaistukiryhmää voi pitää myös videoyhteydellä. Ryhmän voi perustaa myös tietyn teeman ympärille. Jos paikkakunnallasi ei ole ryhmää, voit perustaa sellaisen ottamalla yhteyttä järjestökoordinaattoreihin.

Takaisin sivun alkuun.

TUKIPUHELIN: Voit ilmoittautua mukaan tukipuhelinrinkiin. Tällöin vastaat yhdistykseen tukipuhelimeen tuleviin puheluihin muutamana päivänä vuodessa. Korennolla on kolme tukipuhelinta: endometrioosin ja adenomyoosin tukipuhelin, vulvodynian tukipuhelin sekä PCOS:n tukipuhelin. Päivystysvuorot jaetaan sairaus- ja oireyhtymäkohtaisesti vapaaehtoisten kesken.

Takaisin sivun alkuun.

FACEBOOK-RYHMIEN YLLÄPITO: Voit lähteä mukaan ylläpitäjäksi Facebookin vertaistukiryhmiin: Endometrioosi Suomi, PCOS Suomi, Vulvodynia Suomi tai Korennon Radikaalileikatut. Ryhmän ylläpitoon kuuluu mm. uusien jäsenten hyväksyminen ja sääntöjen vastaisten sisältöjen poistaminen. Ylläpitoa tehdään omien mahdollisuuksien mukaan, osana ylläpitäjien työryhmää. Jokaisessa ryhmässä on useampi ylläpitäjä. Ylläpitäjät ovat tärkeitä ryhmien toimivuuden kannalta. Kun ryhmä toimii sujuvasti, yhä useampi saa myös kaipaamaansa vertaistukea ja tietoa.

Takaisin sivun alkuun.

CHAT-OHJAAJA: Voit ryhtyä vertaistukichattien ohjaajaksi. Chat-ohjaaja mahdollistaa vertaistuen chatissa sekä edistää kannustavaa ja avointa keskustelua. Vaihtoehtoina ovat ryhmächatit ja päivystyschatit, joissa vapaaehtoinen keskustelee osallistujan kanssa kahden kesken. Voit pitää sairauskohtaisia tai teeman mukaan järjestettyjä chatteja. Chatit järjestetään Hyvä kysymys -sivustolla, jonka käyttöön saat perehdytyksen ja selkeät ohjeet.

Takaisin sivun alkuun.

TUKIHENKILÖTOIMINTA: Voit toimia tukihenkilönä muille endometrioosin, PCOS:n tai vulvodynian kanssa eläville. Tukihenkilötoiminta sopii tilanteisiin, joissa on akuutti tarve vertaistuelle tai muutoin kaipaa ymmärtävää kuuntelijaa. Tukisuhde voi pohjautua sähköposteihin, puheluihin tai tapaamisiin. Tukihenkilönä sitoudut 3-5 tukikertaan. Saat tehtävään perehdytyksen ja tukimateriaalia. Perehdytys ei vielä velvoita sinua mihinkään, vaan kysymme aina sopivan tukipyynnön tullessa asiasta erikseen.

Takaisin sivun alkuun.

EDUNVALVONNAN TUKIHENKILÖ: Voit toimia tukihenkilönä myös edunvalvonnassa. Koulutetut tukihenkilöt ohjaavat ja tukevat endometrioosin, PCOS:n tai vulvodynian kanssa eläviä silloin kun heillä on tarve puuttua mm. saamaansa hoitoon tai olla yhteydessä potilasasiamieheen. Tukihenkilöt ovat sitoutuneet 3-5 tukikertaan. Edunvalvonnan tukihenkilönä saat kattavan perehdytyksen ja tukimateriaalit.

Takaisin sivun alkuun.

ENDORFIINI: Endorfiini on Korennon tuottama jäsenlehti, joka julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Voit olla mukana tekemässä järjestön jäsenlehteä esimerkiksi kirjoittamalla juttuja, ottamalla valokuvia, kuvittamalla materiaalia, tekemällä haastatteluja, kertomalla oman tarinasi ja oikolukemalla tekstejä jne. Toimituskunnalla on oma Facebook-ryhmä, Whatsapp-ryhmä sekä toimituskunnan kokouksia muutaman kerran vuodessa. Lue lisää Endorfiinista. 

Toimituskuntaan haetaan uusia jäseniä loppuvuodesta. Kysy lisää järjestökoordinaattoreilta!

Takaisin sivun alkuun.

HALLITUSTYÖSKENTELY: Voit lähteä mukaan vapaaehtoiseksi järjestön hallitukseen. Hallitus valitaan joka vuosi. Hallituksessa saat näköalapaikan järjestön toimintaan sekä pääset tekemään mielenkiintoisia tehtäviä kunkin vastuualueen mukaisesti. Hallituksen jäsenellä voi olla vastuullaan esimerkiksi puheenjohtajuus, talous, kansainvälisyys tai jokin muu!

Takaisin sivun alkuun.

NUORISOTIIMI: Voit toimia osana Nuorisotiimiä, joka valitaan kerran vuodessa. Nuorisotiimissä pääset tuomaan kuuluville nuorten ääntä ja vaikuttamaan järjestön toimintaan. Nuorisotiimi ylläpitää omaa Instagram-tiliään @nuoretkorennot.

Takaisin sivun alkuun.

MOONA-BLOGI: Moona-blogirinkiin kuulumalla voit jakaa omia kokemuksiasi ja tarjota näin vertaistukea muille. Jokaisella bloggaajalla on kirjoitusvuoro noin kerran kahdessa kuukaudessa. Voit kirjoittaa blogiin nimimerkillä. Blogirinkiin haetaan uusia kirjoittajia noin kerran vuodessa. Kaikki tekstit julkaistaan Korennon ylläpitämässä Moona-blogissa. Siirry Moona-blogiin tästä.

Takaisin sivun alkuun.

KOULUVIERAILUT: Voit pitää oppitunnin kuukautisista, tyypillisistä ja epätyypillisistä kuukautisoireista sekä gynekologisista sairauksista ja oireyhtymistä yläkoulussa tai toisella asteella. Saat tehtävään perehdytyksen ja kattavat tukimateriaalit.

Takaisin sivun alkuun.

TEEMAVIIKOT: Järjestämme vuosittain valtakunnallisia teemaviikkoja, joiden tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta. Teemaviikoilla järjestetään erilaisia tapahtumia sekä pyritään viestimään paljon sosiaalisessa mediassa. Voit tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan teemaviikkoja. Endometrioosiviikkoa vietetään maaliskuisin, PCOS-viikkoa syyskuisin ja Vulvodyniaviikkoa marraskuisin. Lue lisää teemaviikoista.

Takaisin sivun alkuun.

KOKEMUSTOIMIJA: Koulutamme Kokemustoimintaverkoston kautta kokemustoimijoita välittämään kokemuksellista tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Korennon jäsenet voivat hakea kokemustoiminnan peruskoulutukseen noin kerran vuodessa. Koulutuksessa opitaan jakamaan omaa tarinaa erilaisille kohderyhmille. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä kertomaan oma tarinasi ja jakaa tietoa esimerkiksi teemaviikon luennoille, median haastatteluihin ja yhteistyössä toteutettuihin podcast-jaksoihin. Siirry Kokemustoimintaverkoston sivuille tästä.

Takaisin sivun alkuun.

SOMELÄHETTILÄS: Korennon somelähettiläät jakavat tietoa Korennon teemoista omalla tavallaan ja äänellään. Tärkeimpänä painopisteenä on vertaistuen antaminen toisille samassa tilanteessa oleville. Somelähettiläät toimivat ensisijaisesti omissa somekanavissaan, mutta heillä on myös mahdollisuus ottaa Korennon somekanavia haltuun tai tuottaa materiaalia Korennon somessa julkaistavaksi. Somelähettiläiden toivotaan toimivan ensisijaisesti omilla kasvoillaan, mutta teemojen arkaluontoisuuden vuoksi myös anonyymina toiminen on mahdollista. Toimintaa koordinoidaan Korennon toimistolta, mutta somelähettiläille annetaan hyvin vapaat kädet tehdä työtä itselleen sopivalla tavalla. Tehtävään saa perehdytyksen ja järjestön tuen.

Takaisin sivun alkuun.

SISÄLLÖNTUOTTAJA (Youtube tai Tiktok): Mikäli haluat olla mukana levittämässä tietoa gynekologisista sairauksista ja oireyhtymistä sekä kuukautisista videoiden muodossa, voit lähteä mukaan tuottamaan sisältöä Korennon Youtube-kanavalle tai Tiktok-tilille (@korentory). Sisällöt voivat olla esimerkiksi kokemustarinoita, vinkkejä, tiedonvälittämistä tai edunvalvontaan liittyviä aiheita. Siirry Korennon Youtube-kanavalle tästä.

Takaisin sivun alkuun.

HAASTATELTAVIEN PANKKI: Korennolla on tarjota haastateltaviksi niin vapaaehtoisia, kokemusasiantuntijoita että asiantuntijoitakin. Voit ilmoittaa tietosi järjestön haastateltavien listaan ottamalla yhteyttä järjestökoordinaattoreihin. Tiedustelemme tarpeen mukaan listalla olevia haastateltavaksi lehtijuttuihin ja muihin medioihin.

Takaisin sivun alkuun.

KORENNON BLOGI: Korennon blogiin otetaan vastaan niin asiantuntijoiden kirjoittamia asiatekstejä, kuten myös vapaaehtoisten kirjoittamia tekstejä. Voit itse päättää mistä kirjoitat ja mitä tietoja kirjoittajasta julkaistaan tekstin ohella. Voit lähettää valmiin tekstiin Korennon järjestökoordinaattoreille tai ottaa yhteyttä jo ennen tekstin valmistumista ja kertoa teksti-ideastasi. Siirry Korennon blogiin tästä.

Takaisin sivun alkuun.

SAIRAALAVIERAILUT: Voit lähteä oman paikkakuntasi sairaalan OLKA-pisteelle esittelemään Korennon toimintaa ja ohjaamaan ihmisiä vertaistuen pariin. Vierailut kestävät noin 2–4 tuntia ja sijoittuvat OLKA-pisteiden aukioloaikojen mukaisesti arkipäiville, virka-aikaan. Vapaaehtoiselle lähetetään Korennon toimistolta esitteitä ja muuta materiaalia, joita hyödynnetään pisteellä vierailun aikana. Vapaaehtoiselle korvataan matkakulut, materiaalien postituskulut sekä vierailun pituudesta riippuen myös kahvi- ja eväskulut tai lounaskulut. 

OLKA-pisteillä tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista, antaa tukea sairauteen sopeutumisessa sekä antaa vapaaehtoisille mahdollisuus auttaa, saada uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen. Lisätietoa toiminnasta OLKA-sivustolla.

Takaisin sivun alkuun.

TAPAHTUMAVIERAILUT: Tapahtumavierailut toimivat sairaaloiden OLKA-pistevierailujen tapaisesti. Jos huomaat omalla paikkakunnallasi mielenkiintoisen tapahtuman, johon voisi päästä esittelemään yhdistyksen toimintaan, jakamaan tietoa tai ohjaamaan vertaistuen pariin, kerro siitä rohkeasti meille! Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi erilaiset messut, avajaiset ja festivaalit.

Takaisin sivun alkuun.

INSTAGRAM-KAAPPAUS: Saat käyttöösi Korennon tilin tunnukset ja salasanan, joiden avulla pääset kirjautumaan tilille. Voit "kaapata" tilin koko päiväksi tai vaikka aamu- tai iltapäivän ajaksi. Ensimmäisen kuva voi olla esittäytyminen seuraajille. Toivomme, että postailet kuvia ja/tai videoita erityisesti stooreihin. Pohdi sisältöä suunnitellessasi, mistä katsoja voisi hyötyä ja ilahtua tai mihin hän voisi samaistua. Voit näyttää/kertoa kuvissa ja teksteillä niin paljon tai vähän kuin haluat. Ota yhteyttä niin sovitaan aika sinun Insta-kaappaukselle!

Takaisin sivun alkuun.

KIRJE VERTAISELLE: Haluaisitko lähettää toiselle endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää tai vulvodyniaa sairastavalle toivoa tuovan kortin, osuvan runon tai voimaa antavan kuvan? Myös läheisenä voit osallistua toimintaan lähettämällä tervehdyksesi.

Mitä voin lähettää?

  • Kortin, kirjeen, kuvan tai vaikkapa villasukat. Mieti, mikä ilahduttaisi vertaista, mikä toisi iloa ja toivoa hänen elämäänsä!
  • Tervehdys voi olla yleinen tai tiettyyn gynekologiseen sairauteen tai oireyhtymään liittyvä.
  • Voit kirjoittaa anonyymisti tai esimerkiksi omalla etunimellä. Älä jätä yhteystietoja.

Miten lähetän tervehdykseni?

  • Jos lähetät tervehdyksen postitse, huolehdi että se mahtuu kirjepostina (mahtuu postiluukusta) ja on niin kevyt, että postimaksuksi riittää 1 (alle 50 g) tai korkeintaan 2 (alle 250 g) postimerkkiä. Postikulut tervehdyksen lähettämisestä toimistolle tulevat sinun maksettavaksesi. Korento ry maksaa postikulut toimistolta eteenpäin.
  • Lähetä tervehdys Korennon toimistolle: Korento ry, Näsilinnankatu 22 A 20, 33210 Tampere.
  • Jos haluat lähettää tervehdyksesi sähköisesti, voit lähettää sen sähköpostilla osoitteeseen vertaistuki@korento.fi. Lähetä se tällöin valmiina tiedostona (esim. jpg, png, pdf tai docs), jonka saamme tulostettua kirjettä varten.
  • Korento toimittaa tervehdykset eteenpäin itselleen tervehdystä pyytäneille. Kirjeet avataan toimistolla ja katsotaan, että tervehdys noudattaa Korennon vertaistuen periaatteita kannustavasta vertaistuesta. Lähetämme kirjeitä 1–2 kertaa kuussa.

Lähde mukaan jakamaan toiveikkuutta, vertaisuutta ja hyvää mieltä kirjeiden muodossa!

Takaisin sivun alkuun.

Kiinnostuitko? Lisätietoa kaikkiin vapaaehtoistehtäviin liittyen saat järjestökoordinaattoreilta. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Lisätietoa Korento ry:n vapaaehtoistoiminnasta -lomakkeella.