Seksuaalisuus ja lapsettomuus

Endometrioosin vaikutukset seksuaalisuuteen

Moni endometrioosia sairastava nainen kokee oireiden vaikeuttavan seksuaalielämäänsä. On täysin luonnollista, että kipujen ja muiden oireiden, lääkitysten ja hoitotoimenpiteiden keskellä positiiviset tuntemukset lantionseudulla heikkenevät ja aiemmin seksuaalisuuteen suuntautunut mielenkiinto kohdistuu enemmän jokapäiväiseen selviytymiseen, kipujen kanssa.

Endometrioosia sairastavalle tyypillisiä seksuaaliongelmia ovat haluttomuus sekä yhdyntäkivut. Haluttomuus voi liittyä sairauden mukanaan tuomaan henkiseen kuormitukseen tai yhdyntään liittyvien kipujen ennakointiin. On täysin normaalia olla haluamatta asiaa, joka tuottaa kipua.

Yhdyntäkivut endometrioosia sairastavilla ovat moninaisia. Moni kokee emättimen pohjaan asti työntyvän yhdynnän tuskalliseksi, mutta lyhyemmät liikkeet lähempänä emättimen suuta eivät aiheuta kiputuntemuksia. Osalla kaikenlainen liike emättimessä aiheuttaa kipua. Riittävä esileikki ja liukuvoiteen käyttö voivat helpottaa yhdyntää jonkin verran, joten näihin asioihin kannattaa panostaa pelkästään hankauksesta johtuvan kivun minimoimiseksi. Myös eri yhdyntäasentoja kannattaa kokeilla rohkeasti.

Erityisen haastavaa endometrioosipotilaalle on se, että yhdyntäkipua on vaikea ennakoida: aina ei voi etukäteen tietää ja kumppanille kertoa, minkälainen seksi sattuu. Kivun kokemuksessa, kun saattaa olla vaihtelua sairauden tilanteen ja kuukautiskierron vaiheiden mukaan. Osalla kipu ja paineen tunne tulee vasta yhdynnän jälkeen ja saattaa kestää jopa melko pitkään.

Aiheesta puhu­minen kumppanin kanssa on kuitenkin erittäin tärkeää, vaikka täsmäohjeita kivun välttämiseksi yhdynnän aikana ei voisikaan antaa. Kumppanin on oleellista tietää millaisia tuntemuksia endo­metrioosi aiheuttaa. Hänen täytyy myös pystyä luottamaan siihen, että kivuista kärsivä puoliso kertoo, jos yhdyntä alkaa tuntua epämiellyttävältä ja on syytä vaihtaa asentoa tai lopettaa. Kipu ei välttämättä näy ulospäin, joten ilman selkeää kommunikointia kumppani ei tiedä, miten toimia.

Kipuiluun ja muuhun sairastamiseen liittyi usein seksuaalinen haluttomuus, mikä vaatii sairastavan kumppanilta ymmärrystä ja malttia. Endometrioosia sairastavan kannattaa parisuhteessaan pitää huoli siitä, että vaikka yhdyntöjä olisikin ajoittain vähemmän tai ei ollenkaan, voi seksuaalisuutta toteuttaa kuitenkin monella muulla tavalla. Läheisyys ja hellyys ylläpitävät myönteistä kontaktia kumppaniin. Lisäksi fyysinen kosketus vapauttaa mielihyvähormoneja, jotka saattavat helpottaa myös endometrioosikipuja.

Endometrioosin takia ei siis tarvitse heittää hyvästejä seksuaalisuudelle, mutta seksielämä voi sairauden takia toki muuttaa muotoaan.

Lapsettomuus

Endometrioosidiagnoosin saaville naisille tulee kertoa, että sairaus voi vaikeuttaa raskaaksi tu­lemista, sillä noin puolet endometrioosia sairastavista joutuu kohtaamaan jollakin tavalla lapsettomuuden.  Osalla endometrioosi todetaan vasta siinä vaiheessa, kun raskaus ei toiveista huolimat­ta ole alkanut ja syitä tähän selvitetään lapsettomuustutkimuksissa.

Mahdollinen lapsettomuus saattaa tuntua isolta uhkalta, etenkin kun lapsen saamiseen vaikutta­vat niin monet muutkin tekijät kuin fyysinen terveys. Paineita voi endometrioosin lisäksi aiheuttaa myös epävarmuus oikean kumppanin löytymisestä tai muut elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

Lohduttava tieto endometrioosia sairastavalle on se, että osa diagnoosin saaneista saa lapsen ilman lääketieteellistä apua ja lapsettomuushoitojen avulla voidaan auttaa valtaosaa niistä, joiden kohdalla raskaus ei kotikonstein näytä onnistuvan. Lapsitoiveista kannattaa puhua hoitavan tahon kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Asiantuntevan ja oikea-aikaisen avun myötä voidaan maksimoida mahdollisuudet saada lapsi endometrioosista huolimatta. Endometrioosi ei siis ole lapsettomuustuomio, vaikka lapsettomuuden uhka tuo jo lisäkuormansa sairastamiseen.

Lapsettomuus on hyvistä hedelmöityshoitotuloksista huolimatta yleensä kova koettelemus vauvaa toivovalle. Lapsettomuuskriisi on monelle siihenastisen elämän raskain vaihe. Lapsettomuuteen liittyy naisilla tyypillisesti itsetunnon ja mielialan laskua. Monet lasta toivovat syyllistävät itseään siitä, että oma keho ei toimi odotusten mukaisesti. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että endometrioosi ei ole itse aiheutettu sairaus eivätkä itsesyy­tökset tästä syystä ole perusteltuja.

Itsesyytösten sijaan lapsettomuudesta kärsivän kannattaa harjoitella myötätuntoisempaa suhtau­tumista itseensä ja hakea tukea tilanteeseen läheisiltä. Monet kokevat oman puolison tärkeimpänä tukena lapsettomuusaikana, mutta myös muille läheisille puhuminen voi olla hyödyllistä. Läheis­ten osoittama myötätunto ja kannustus auttavat lapsetonta usein näkemään sekä itsensä että tulevaisuutensa positiivisemmassa valossa.

Myös vertaistuki on osoittautunut monelle tahattomasti lapsettomalle hyödylliseksi selviytymis­keinoksi. Useille tulee yllätyksenä se, miten paljon omaa oloa helpottaa se, kun löytää muita samojen ongelmien kanssa kipuilevia sekä niitä, joiden toive raskaudesta toteutuu samankaltaisesta lähtötilanteesta huolimatta. Korento ry:n vertaistukiryhmissä saa vertaistukea myös lapsettomuuteen. Lisäksi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:stä saa paljon hyvää tietoa lapsettomuudesta, lapsettomuushoidoista sekä vertaistukea.

Jos lasta ei toiveista huolimatta kuulu, vertaistukea ja tietoa tarjoaa Lapsettomien yhdistys Simpukka: https://www.simpukka.info/

Tukea parisuhteeseen: https://parisuhdekeskus.fi/tutustu-perheen-parhaaksi-toimintaan/

tietoa, endometrioosi, seksuaalisuus ja lapsettomuus
Scroll to Top