Litalginia ei ole enää saatavilla turvallisuussyistä

Ajankohtaisiinblogiin banner kuvia (10)

Kipulääkkeenä käytetyn Litalgin-lääkkeen myyntilupa on peruttu. Lääkeyhtiö Takeda on yhdessä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa ilmoittanut myyntiluvan peruuttamisesta ja takaisinvedosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei Litalginia ole saatavilla lääkkeenä Suomessa. Tämä koskee niin apteekkeja kuin sairaaloita. Koska tuote on vedetty pois apteekeista, ne eivät voi myöskään jakaa varastossa jäljellä olevia pakkauksia.

Perumisen ja takaisinvedon taustalla on turvallisuus. Litalginin haittavaikutusten minimoimiseksi on tehty useita toimenpiteitä jo aiemmin, mutta vakavilta haittavaikutuksilta ei ole silti vältytty. Riskit ovat oleet tiedossa jo pitkään ja se on johtanut erilaisiin näkemyksiin valmisteen hyöty-haittasuhteessa sekä erilaisiin käyttö-, saatavuus- ja sääntelyrajoituksiin eri maissa.

”Lääkkeen käyttäjien turvallisuus on ensisijaista ja Litalginin vakavien haittavaikutusten ilmaantumista ei ole kattavista riskienhallintatoimenpiteistä huolimatta kyetty estämään. Siksi on päädytty peruuttamaan myyntilupa ja lopettamaan lääkkeen jakelu”, kertoo Takedan lääketieteellinen johtaja Saija Silvola.

Litalgin on analgeettinen ja spasmolyyttinen yhdistelmävalmiste, joka sisältää kaksi vaikuttavaa ainetta: metamitsolinatrium ja pitofenonihydrokloridi. Litalginin aiheuttamat vakavat haittavaikutukset ovat vakavia verenkuvamuutoksia kuten leukopenia, trombosytopenia, pansytopenia ja pahimmillaan agranulosytoosi. Pahimmillaan näihin liittyvät äkilliset infektion oireet saattavat potilaan välittömään hengenvaaraan ilman asianmukaista hoitoa.

Terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu harkitsemaan potilaille muita saatavissa olevia analgeettisia ja/tai spasmolyyttisiä hoitovaihtoehtoja. Jos olet huolissasi omasta lääkityksestäsi, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin muiden vaihtoehtojen keskustelemiseksi.

Lähteet:
Takedan ilmoitus myyntiluvan peruuttamisesta ja takaisinvedosta 13.6.2024
Fimean uutinen: Fimea muistuttaa kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia Litalgin-valmisteen agranulosytoosin riskistä ja verikoeseurannan tärkeydestä 28.4.2023 

Kategoriat: