Endometrioosin lääkehoito ja Kela-korvaus

Ajankohtaisiinblogiin banner kuvia (4)

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on tehnyt päätöksen dienogesti–valmisteiden korvattavuuden rajauksen poistamisesta. Dienogesti on suun kautta otettava progestiini eli pelkkää keltarauhashormonia sisältävä hormonivalmiste endometrioosin hoitoon.

Aiemmin dienogesti-valmisteista sai Kela-korvauksen vain lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Kela-korttiin sai numeron 355 eli peruskorvausoikeuden, jos endometrioosin hoidossa muilla suun kautta otettavilla hormonivalmisteilla ei saavutettu toivottua hoitotulosta. Nyt B-lausuntoa ei enää tarvita, sillä 1.1.2023 lähtien dienogesti on peruskorvattava, kun lääkäri kirjoittaa reseptin endometrioosin eli sairauden hoitoon. B-lausunto vaatimuksen poistuttua Dienogestiä voidaan määrätä ensimmäisenä hoitona, eikä aiempaa hormonivalmistetta tarvitse olla hoitohistoriassa.

Korvattavuuden rajauksen poistamiseen vaikutti se, että alkuperäistä dienogesti-valmistetta edullisempia, geneerisiä valmisteita, tuotiin Suomen markkinoille. Kun yksi lääkeyritys haki tuotteelleen korvattavuutta, muut yritykset seurasivat perässä ja lisäksi muodostui hintakilpailua. Korvausoikeuden muodostumisen periaatteet ja prosessi kuvataan sivuilla Mitä Kelassa tehdään Hilan päätöksen jälkeen? | Tietoa Kelasta 

Miksi kaikista hormonivalmisteista ei saa Kela-korvausta?

Lääkkeen käyttöaihe täytyy ilmoittaa jo myyntilupaa haettaessa. Useiden endometrioosin hoidossa käytettävien hormonivalmisteiden virallinen käyttöaihe valmisteyhteenvedossa on raskauden ehkäisy, joka ei ole sairauden hoitoa. Lisäksi Kela-korvauksen edellytyksenä on, että 

  1. Lääkkeelle on haettu korvattavuutta lääkkeiden hintalautakunnasta (Hila)
  2. Hila on vahvistanut lääkkeen korvattavuuden
  3. Lääkäri on määrännyt lääkkeen reseptillä sairauden hoitoon.

Miten Kela korvaa lääkkeitä?

Lääkekorvausjärjestelmä on kuvattu Kelan Lääkekorvauksetsivuilla. Lyhyesti tiivistettynä yli 18-vuotiaat maksavat lääkkeet kokonaan itse, kunnes 50 euron alkuomavastuu täyttyy. Tämän jälkeen lääkkeen saa korvattuna apteekista Kela-korttia näyttämällä. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta. Reseptillä ostettavan valmisteen hintaan lisätään apteekissa 2,39 euron toimitusmaksu. Jos lääkeostoja on paljon ja lääkekatto eli vuosiomavastuu (592,16 euroa vuonna 2023) täyttyy, maksetaan jokaisesta korvattavasta lääkkeestä vain 2,50 euron omavastuu.

Kirjoittaja
Päivi Tossavainen
Vastuunalainen johtaja, Stragen Finland Oy
https://www.stragen.fi/

Kirjallisuutta
Hila: Usein kysytyt kysymykset. https://www.hila.fi/toiminta-ja-organisaatio/usein-kysytyt-kysymykset/ luettu 2.2.2023
Kela: Lääkekorvaukset. https://www.kela.fi/laakkeet
Kela: Korvausoikeuden muodostumisen periaatteet ja prosessi https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakeyritykset-laake-sai-korvattavuuden luettu 16.2.2023

Lue lisää
Endometrioosin hoidosta: https://korento.fi/tietoa/endometrioosi/endometrioosinhoito/

Kategoriat: