Moonan uusi versio on ladattavissa!

moona_blogikuva

Moona 3.0 naisten hyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on kehitetty Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksen uutta versiota, joka on nyt ladattavissa sovelluskaupoista sekä Android- että iOS-laitteille. Kehitystyöhön on kuulunut monia vaiheita uuden version suunnittelusta palveluntuottajan kilpailutukseen ja varsinaiseen toteutustyöhön.

Moonan uutta versiota kehitettäessä käytiin läpi kaikki jo aiemmin kerätty käyttäjäpalaute sekä näiden pohjalta suunniteltu päivitys, joka jäi aiemmin toteutumatta. Lisäksi käyttäjiltä kerättiin lisää palautetta ja toiveita eri ryhmille kohdennettujen käyttäjäkyselyiden avulla. Kyselyistä yksi oli suunnattu kaikille Moonan käytttäjille. Lisäksi PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläville toteutettiin oma kohdennettu kysely, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan, millä tavoin Moona voisi palvella myös heitä.

Hankkeen yksi tärkeistä tavoitteista on ollut sen mahdollistaminen, että Moona voidaan saattaa osaksi TYKSin digitaalista hoitopolkua. Hankkeen aikana myös OYS kiinnostui mahdollisuudesta ottaa Moona osaksi tutkimustaan tiedonkeruun välineenä. Moonan uuden version oirelistauksia ja ominaisuuksia tarkasteltiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta se palvelisi tulevaisuudessa entistäkin paremmin myös terveydenhuoltoa.

Moonaa on alusta asti kehitetty työkaluksi, jonka avulla kuka tahansa voi tulla oman kehonsa asiantuntijaksi. Myös sovelluksen uusi versio sisältää runsaasti erilaisia kuukautiskiertoon liittyviä oireita. Monet valituista oireista ovat aivan tavanomaisia eikä niiden esiintyminen välttämättä tarkoita, että kuukautiskierrossa olisi mitään epätyypillistä. Moonaan on sisällytetty myös tietoa siitä, mitkä oireet ovat epätyypillisiä ja Moona kannustaa jokaista tilanteestaan huolestunutta kääntymään terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Moona soveltuu edelleen myös työkaluksi gynekologisen sairauden ja oireyhtymän oireiden seurantaan.

Seuraavaksi Moonan osalta jatketaan Moonan markkinoimista sekä Suomessa että ulkomailla. Lisäksi kehitämme Moonan rinnalle lisää materiaaleja puheeksi ottamisen tueksi nuorten vanhemmille ja nuorten kanssa työskenteleville. Tällä tavoin pyritään tarjoamaan työkaluja keskusteluihin nuoren kanssa kuukautiskierrosta ja siihen liittyvistä oireista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta siitä, mitkä oireet ovat epätyypillisiä ja milloin voisi olla tarpeen keskustella oireista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Erityinen kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka ovat olleet mukana prosessin eri vaiheissa suunnittelutyöstä sovelluksen testaamiseen! Kiitos kuuluu myös kaikille, jotka ovat olleet alun perin mukana kehittämässä Moonaa, koska ilman olemassa olevaa sovellusta työni ei olisi ollut mahdollista. Kiitos myös jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle, joka on ollut mukana kehitystyössä tarkistamassa faktojen oikeellisuutta ja suunnittelemassa oirelistausta niin, että Moona palvelisi jatkossa mahdollisimman laajasti eri käyttötarkoituksia.

Sovellus on nyt ladattavissa sovelluskaupoista iOS-käyttäjille täältä ja Android-käyttäjille täältä. Vanhojen käyttäjien käyttäjätiedot löytyvät automaattisesti uudesta versiosta.

Mikäli sinulla on kysyttävää, kommentteja tai palautetta Moona-sovelluksesta tai hankkeesta, voit kääntyä hankkeen projektikoordinaattorin Anna Kivimäen puoleen. Annan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta anna.kivimaki@korento.fi ja puhelimitse numerosta 050 400 9089.

Kategoriat: