Muistetaan gynekologisen sairauden ja oireyhtymän kanssa elävät kuntavaaleissa

ajankohtaista kuva (5)

Naisjärjestöjen keskusliitto järjestää 10 tasa-arvotekoa kuntiin -kampanjan, jonka tarkoituksena on haastaa kuntavaaleissa ehdolla olevat edistämään sukupuolten tasa-arvoa sekä hyvää ja turvallista arkea kunnissa. Kampanja nostaa esiin 10 tasa-arvotekoa, joiden edistämiseen ehdokkaat voivat sitoutua. Myös Korento ry on Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenenä mukana haastamassa kuntavaaliehdokkaita osallistumaan kampanjaan sekä nostamassa esiin erityisesti gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa eläviä koskettavia teemoja.

Jokainen kampanjan tasa-arvoteoista on ehdottoman tärkeä, mutta haluamme nostaa esille erityisesti maksuttoman ehkäisyn ja lisääntymisterveyden. Iloksemme moni kunta tarjoaa jo tällä hetkellä maksutonta ehkäisyä nuorille. Niin kauan kuin maksutonta ehkäisyä ei ole saatavilla kaikkialla, nuoret jäävät epätasa-arvoiseen asemaan. Tämän lisäksi hormonivalmisteita ei käytetä vain ehkäisyyn, vaan myös sairauden hoitoon.

Endometrioosin ja adenomyoosin ensisijaisena hoitomuotona käytetään hormonilääkitystä. Hormonihoidot rauhoittavat tulehdusta sekä vähentävät tautia ylläpitävää estrogeenia ja kipuhermojen määrää endometrioosipesäkkeissä. PCOS:n kanssa elävä puolestaan voi tarvita hormonihoitoa kuukautiskierron säännöllistämiseen. Tällä hetkellä Kela-korvausta on kuitenkin mahdollista saada vain hyvin harvoin ja suurin osa jää ilman korvausta.

Hormonilääkitysten lisäksi gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävän taloudellista tilannetta voi rasittaa terveyspalvelujen käyttö, kuten lääkäri- ja fysioterapiakäynnit sekä sairaala- ja leikkaushoidosta aiheutuvat kustannukset sekä muut lääkitykset. Monet endometrioosin, adenomyoosin ja vulvodynian kanssa elävät joutuvat käyttämään säännöllisesti kipulääkkeitä. Vulvodynian kanssa elävä voi joutua käyttämään monia itsehoitotuotteita limakalvojen hoitamiseen, ja PCOS:n kanssa elävälle tarpeellisia voivat olla insuliinin vaikutusta parantavat lääkkeet. Vaikka yksittäinen kulu voikin olla pieni, yhteenlaskettuna kustannuksista kasvaa usein suuri summa.

Maksuttoman ehkäisyn lisäksi toivomme, että kunnissa pohditaan keinoja keventää kuukautissuojista aiheutuvia kustannuksia. Tällä hetkellä Suomessa kuukautissuojien arvonlisävero on 24 prosenttia. Vertailukohtana voidaan käyttää esimerkiksi apteekissa myytäviä terveystuotteita, joiden veroprosentti on 10 prosenttia. Kuukautissuojien käyttäminen on niitä tarvitsevalle välttämätöntä, vaikka taloudellinen tilanne olisi heikko. Haastammekin kuntavaaleissa ehdolla olevat etsimään keinoja, joilla kunnat voisivat tarjota maksuttomia tai edullisia kuukautissuojia niitä tarvitseville.

Koska endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n tai vulvodynian kanssa elää jopa 600 000 suomalaista ja kuukautiset koskettavat tavalla tai toisella lähes jokaista, toivomme, että tämän suuren joukon tarpeita ja toiveita ei unohdeta kuntavaalien alla eikä vaalien jälkeen.

 

Kirjoittajat: Anna Kivimäki ja Riikka Uljas-Bärman

 

Lähteet:

https://www.hus.fi/ajankohtaista/paivi-harkki-endometrioosi-monimuotoinen-tauti

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00686

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00650

Kategoriat: