Parisuhteen merkitys korostuu, kun kumppani sairastaa

Parisuhde on usein ihmisen läheisin aikuissuhde. Kun toinen kumppaneista sairastuu, parisuhdekin saattaa joutua koetukselle. Parhaimmillaan parisuhde toimii turvana ja lepopaikkana, kun elämä koettelee.

Sairaudesta ja sen nostattamista tunteista, peloista, väsymyksestä ja raivosta, kannattaa pyrkiä puhumaan avoimesti. Yhtä lailla tärkeää on puhua arjen tavallisista asioista. Jos hankalia asioita jää hautomaan, se etäännyttää puolisoita toisistaan. Kun keskustelu parisuhteessa lisääntyy, suhde voi vahvistua entisestään.

Kumppaneilla on edelleen myös oikeus omaan elämään, vaikka elämänpiiri olisi sairauden vuoksi rajoittunut. Sairauden hallitsemassa arjessa on tavallista, että sosiaalinen elämä kaventuu. On kuitenkin tärkeää pitää yhteyttä hyviin ystäviin ja tehdä yhdessä mukavia asioita, joista on ennenkin yhdessä nauttinut.

Sairaus vaikuttaa parisuhteen läheisyyteen, seksiin ja lapsihaaveisiin

Hellyydestä ja seksuaalisuudesta nauttiminen kuuluu parisuhteeseen vaikeinakin aikoina. Jos toisen puolison sairauden vuoksi esimerkiksi yhdyntä seksin aikana on vaikeaa tai ajoittain mahdotonta kivun vuoksi, kumppanin on tärkeää tietää se. Hänen täytyy pystyä luottamaan siihen, että kivuista kärsivä kumppani kertoo avoimesti tuntemuksistaan. Kipu ei välttämättä näy ulospäin, joten ilman selkeää kommunikointia kumppani ei tiedä, miten toimia.

Joskus sairauden takia voi joutua opettelemaan uusia tapoja toteuttaa molempia tyydyttävää läheisyyttä. Kipuiluun ja muuhun sairastamiseen liittyi usein seksuaalinen haluttomuus, mikä vaatii sairastavan kumppanilta ymmärrystä ja malttia. Vaikka yhdyntöjä olisikin ajoittain vähemmän tai ei ollenkaan, voi seksuaalisuutta toteuttaa kuitenkin monella muulla tavalla. 

Jos sairauteen liittyy lapsettomuutta, voi se olla sairastuneelle suurin siihen astinen elämänkriisi. Syyllisyydentunteet ja syyttelykin ovat yleisiä kriisin keskellä. Lapsettomuus vaikuttaa myös parisuhteen seksielämään. Toisaalta seksin luonne muuttuu, kun se tähtää ensisijaisesti raskauden alkamiseen, toisaalta yhdessä kannettu ja jaettu suru voi vahvistaa suhdetta. Seksuaalisia haluja voivat vähentää lapsettomuuteen tiiviisti liittyvät masennus, ahdistus ja suru. Olisi tärkeää, että parisuhteen hoitaminen nousisi tärkeälle sijalle kaikkien lapsettomien parien elämässä. Lapsi ei ole itsestäänselvyys, mutta ei sekään, että saa jakaa elämänsä toisen ihmisen kanssa.

Yhteisen hyvän lujittaminen parisuhteessa

Tutkimusten mukaan tiedämme tekoja, joita vahvistamalla voimme lujittaa parisuhdetta. Ensimmäinen keino on yhteisen tarinan kertominen. Yhteisen tarinan kertominen liittyy tunteiden jakamiseen ja tunneyhteyden ylläpitoon. Yhteiset keskustelut synnyttävät yhteisen parisuhteen tarinan.

Luottamus parisuhteen voimaan kasvaa onnistumisten huomioimisella. Kannattaa vaalia Me yhdessä -asennetta, esimerkiksi muistelemalla sellaisia hetkiä, kun ollaan oltu voimakkaita yhdessä ja selvitty vaikeuksista. Positiivisten ja iloisten tapahtumien, tunteiden ja kokemusten huomaaminen ja niiden jakaminen kumppanin kanssa on merkittävä parisuhdetta vahvistava teko. Vaikka sairaus tuo murhetta ja epävarmuutta elämään, sisältyy elämään myös kaunis puoli. Yhdessä nauramisen sekä menneiden hauskojen hetkien ja sattumusten muistelun voimaa ei kannata väheksyä.

Parisuhteen vahvin liima on toiseen tukeutuminen ja yhteys. Sitä voi vaalia myös näennäisen pienin teoin, laskemalla käden toisen kädelle tai pään toisen olkapäälle. Se, että vaikka levätään yhdessä vierekkäin, vahvistaa parisuhteessa läheisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

 

Jos parisuhdeasiat mietityttävät sinua, apua on tarjolla. Parisuhdetyön ammattilaisia on tarjolla lähes kaikissa kunnissa, heidän luokseen kannattaa hakeutua hyvissä ajoin. Uudenlainen elämäntilanne tuo paljon ajateltavaa, ja jotta sen läpi jaksaisi paremmin, kannattaa apua ottaa vastaan ajoissa.  Apua tarjoavat mm.:

 

Lähteet: 

Koivula, Krista: Yhdessä eteenpäin – vakavasti sairaiden lasten vanhempien parisuhderesilienssi, Psykologia 51/2016

Korento ry:n kotisivut https://korento.fi/ 

Simpukka ry: Lapsen muotoinen unelma (2016).  https://www.simpukka.info/wp-content/uploads/2019/05/LapsenMuotoinenUnelma_2016.pdf

 

Kirjoittaja: Laura Huuskonen
Sosiaalialan asiantuntija, Parisuhdekeskus Kataja ry

pariskunta_blogiteksti
Kategoriat:
Scroll to Top