Sadutusmenetelmä holistisen hyvinvoinnin tukena gynekologisessa potilasjärjestössä

Miltä tuntuu avata etäyhteyden välityksellä ventovieraalle herkkiä kokemuksia omasta alapäästään? Sen tietävät teatteri-ilmaisun ohjaaja Elina Salmen Tositarinoita pillusta -kehittämishankkeeseen osallistuneet vapaaehtoiset.

HÄPY – Tositarinoita pillusta -sadutusprosessi on Salmen tutkimuksellinen kehittämishanke Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa. Koko hanke koostuu kahdesta vaiheesta: sadutusmenetelmää soveltavan kulttuurihyvinvointipalvelun muotoilemisesta ja saduttamalla kerättyjen kokemusten kokoamisesta artivistiseksi kirjaksi. Kirjallisen teoksen työstäminen on saanut taas tilaa Salmen kalenterista opinnäytetyön raportin valmistuttua. Korennon kanssa yhteistyössä toteutettu hankkeen ensimmäisen vaiheen sadutus tapahtui etäyhteyksien välityksellä kesällä 2020 ja sadutetun materiaalin taidemenetelmällinen jatkotyöstäminen tapahtui sekä etä- että livetoteutuksena syksyllä 2020.

Ensimmäisessä vaiheessa kerättiin vapaaehtoisten osallistujien kokemuksia gynekologisiin vaivoihin liittyvistä ilmiöistä sadutusmenetelmällä. Menetelmän avoimen, kuuntelevan ja tasavertaistavan luonteen vuoksi se sopi oivallisesti Tositarinoita pillusta -hankkeen sensitiivisten kokemusten keräämisen välineeksi. Sadutusmenetelmän tuottamat herkät ja ainutlaatuiset kohtaamiset ja niiden syvyys teki vaikutuksen Salmeen. Hän iloitsee, kuinka uskomattoman rohkeita osallistujia lähti projektiin mukaan.

Sadutukseen osallistui 16 vapaaehtoista ja tarinoita hankkeessa kerättiin 29. Tarinoiden näkökulmia olivat esimerkiksi naiseus, kohtaamiset terveydenhuollossa, kipu, diagnoosiviive, seksuaalisuus, parisuhde ja lapsettomuus. Kokemusten taidemenetelmällistä käsittelyä jatkettiin pienryhmätapaamisissa ja kehittämistyöpajaviikonlopuissa osana kulttuurihyvinvointipalvelun muotoilua.

 

”Yritin kysyä, onko tämä ihan normaalia, että menkat on näin kipeät, mutta lääkäreiden mielestä se oli, että se kuuluu asiaan.”

(Sadutus 14.7.2020.)

 

Hyvinvointia saduttamalla: artivismin ja osallisuuden toimintakulttuurin rakennuspalikat

Hankkeen tarve perustuu gynekologisiin vaivoihin liittyviin häpeän, vähättelyn ja näkymättömyyden kokemuksiin ja vaikenemisen kulttuuriin, jota hanke osaltaan pyrkii murtamaan. Fyysisten oireiden lisäksi gynekologiset vaivat vaikuttavat elämänlaatuun sosiaalisella ja henkisellä tasolla. Puhumattomuuden kulttuuriin vaikuttamisen ohella hankkeessa tuettiin osallistujan kokonaisvaltaisen eli holistisen hyvinvoinnin kokemusta. Mahdollisia hyvinvoinnin kokemuksia peilattiin kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja tarkasteltiin suhteessa tutkimuksiin taiteen hyvinvointivaikutuksista. Keskiössä holistisen hyvinvoinnin tukemisessa olivat artivismin ja osallisuuden näkökulmat.

Artivismi tarkoitti tässä hankkeessa epäoikeudenmukaiseksi koettuihin asenteisiin vaikuttamista sadutuksessa tuotetun narratiivisen tiedon avulla. Osallisuus kytkeytyi hankkeessa jakamisen ja yhdenvertaisuuden toimintakulttuuriin, jossa empaattinen kohtaaminen ja nähdyksi tuleminen olivat toiminnan keskiössä. Opinnäytetyöhön pääset perehtymään täältä.

 

Mitä seuraavaksi?

 Osallistujien palautteiden perusteella hyvinvointikokemuksia tuottivat hankkeessa esimerkiksi empaattinen vuorovaikutus, kokemus osallistumisesta johonkin merkitykselliseen ja kriittisen ajattelun virittäminen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hankkeen myötä ilmeni tarve kulttuurihyvinvointipalvelun jatkokehittämiselle ja juurruttamiselle.

Salmi jatkaa sadutusmenetelmää hyödyntävän kulttuurihyvinvointipalvelun kehittämistyötä verkostoyhteistyössä eri toimintaympäristöihin. HÄPY – Tositarinoita pillusta -teoksen kirjoittaminen on vauhdissa. Teoksen julkaisua joudumme kuitenkin vielä tovin jännittämään – alustavan aikataulun mukaan se valmistuu kuitenkin vuoden 2021 aikana.

 

Kirjoittaja: Elina Salmi

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK)

elina.salmi(a)edu.turkuamk.fi

HÄPY
Kategoriat:
Scroll to Top