Teemana elämänkaari: opinnot ja työelämä

Blogikuvia (3)

Korennon vuoden 2022 teemana on elämänkaari. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana teema on näkynyt nuoruuteen sekä opiskeluun ja työelämään liittyvinä nostoina.

Gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien vaikutukset työelämään voivat olla hyvin laaja-alaisia. Toisaalta erilaisin järjestelyin työelämässä jaksaminen mahdollistuu sairauden tai oireyhtymän aiheuttamista oireista huolimatta. Tällaisia työn joustoja voivat olla esimerkiksi mahdollisuus vaihdella työasentoja, välttää fyysistä kuormitusta kuten nostoja, runsasta seisomista tai kävelyä sekä mahdollisuus tehdä tarvittaessa etätöitä. Myös sopivat työvuorot, joustava työaika tai työajan vähentäminen voivat tukea kroonisen sairauden kanssa elävän työssä jaksamista. Myönteinen työyhteisö ja kokemus siitä, että pystyy ja osaa, voivat antaa voimavaroja myös sairauden kanssa elämiseen. Toisaalta työn aiheuttama henkinen kuormitus saattaa pahentaa gynekologisen sairauden tai oireyhtymän oireita.

Tammikuussa 2021 Korento ry toteutti kyselyn endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian vaikutuksista työelämään. Kyselyyn saatiin yhteensä 397 vastausta. Kyselyn perusteella gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät vaikuttavat erityisesti työssä jaksamiseen ja fyysiseen suoriutumiseen. Työelämään eniten vaikuttavia oireita ovat kivut, väsymys ja sairauden vaikutus mielenterveyteen. Erityisesti kivut vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen jaksamiseen sekä työtehoon. Monet vastaajista kertoivat joutuneensa olemaan pois töistä oireiden vuoksi. Gynekologisten sairauksien tai oireyhtymien aiheuttamat poissaolot työstä voivat olla hyvin säännöllisiä tai pitkiä. Lähes puolet kyselyyn vastanneista raportoi myös ulostamis- ja virtsaamisvaikeuksien vaikutuksista työelämään. Hieman vähemmän vaikutusta työssä suoriutumiseen koetaan kyselyn perusteella olevan minäkuvalla ja itsevarmuudella, vuodoilla ja lapsettomuudella.

Työyhteisön merkitys näkyy kyselyvastauksissa. Osa vastaajista kertoi saaneensa paljon tukea toisilta työntekijöiltä tai esihenkilöltä. Työkaverit olivat esimerkiksi vaihtaneet joustavasti työtehtäviä tarpeen vaatiessa tai tukeneet muuten hankalassa tilanteessa. Toisaalta monessa vastauksessa kerrottiin työpaikalla esiintyneistä ongelmista. Osa vastaajista kuvasi tilanteita, joissa sairaspoissaolojen ei uskottu olevan perusteltuja tai joissa vaikea tilanne oli päättynyt irtisanoutumiseen tai irtisanotuksi tulemiseen. Työpaikan muilla työntekijöillä ja esihenkilöillä voikin olla suuri merkitys myös sairauden ja työn yhdistämisessä.

Sairauden tai oireyhtymän vaikutuksia työelämään on hyvä arvioida jo opiskelualaa valittaessa. Opinnoista työelämään siirtyminen on toinen hetki, johon voi kaivata tukea. Korento järjesti yhdessä Suomen Kivun kanssa teemaillan, jossa käsiteltiin työelämään siirtymistä tästä näkökulmasta. Hyvä on myös muistaa, että yli puolella työikäisistä on jokin pitkäaikaissairaus: työelämän rakentavat tavalliset ihmiset sairauksineen, vaihtelevine elämäntilanteineen ja erilaisine tarpeineen. Sairauden tai oireyhtymän vaikutusten esille ottaminen ja joustomahdollisuuksien selvittäminen ovat ensimmäisiä askeleita sopivalle tasapainolle työn ja oireiden kanssa elämisen välillä.

Korennon työelämäkyselyn vastauksia esitellään tarkemmin Endorfiini-jäsenlehden uusimmassa numerossa 2/2022. Korennon nettisivuilla julkaistaan myöhemmin tänä vuonna tarkempi raportti kyselystä.

Oman sairauden tai oireyhtymän puheeksi ottamisessa voit hyödyntää Korennon kirjeitä esihenkilölle tai oppilaitoksen edustajalle. Tulostettavaksi tai lähetettäväksi valmiit kirjeet löydät Korennon materiaalipankista.

 

Kirjoittajat: Anna Halminen ja Riikka Uljas-Bärman

Kategoriat: