Vastuulliseen kuukautispuheeseen kuuluu vastuu oikeasta tiedosta

Vastuullinen kuukautispuhe

Elämme ajassa, jossa vaikeista aiheista puhutaan aiempaa rohkeammin ja avoimemmin. Hiljaisuuden muurit murtuvat ja tabut rikkoutuvat. Avoimuus ja rohkeus on myös osa vastuullista kuukautispuhetta. On tärkeää tuoda esiin sitä, että kuukautiset ovat normaali ilmiö ja lisätä samalla tietoa siitä, mikä ei ole normaalia. Kuukautisten ei esimerkiksi kuulu tuottaa voimakasta kipua tai olla häiritsevän runsaat. Kivuliaiden, runsaiden, puuttuvien tai muutoin epänormaalien kuukautisten syy on aina selvitettävä, jotta tilannetta voidaan hoitaa asianmukaisesti. Siksi vastuulliseen kuukautispuheeseen kuuluu myös vastuu luotettavan, tosiasioihin pohjautuvan tiedon levittämisestä.

Korento ry:n edustamille sairauksille ja oireyhtymille on yhteistä, että niiden perimmäistä syytä ei tunneta, eikä niihin ole tällä hetkellä tiedossa parantavaa hoitoa. Endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian hoito on oireenmukaista. Esimerkiksi endometrioosin hoidossa pyritään endometrioosin etenemisen hillitsemisen lisäksi oireista riippuen kipujen poistamiseen tai lievittämiseen, endometrioosikudoksen tai kookkaiden endometrioosikystien poistamiseen sekä lapsettomuuden hoitamiseen. Väliaikainen tai pysyvä oireettomuus on mahdollista, mutta oireettomuus on kuitenkin eri asia kuin parantuminen. 

Lääkityksestä ja muusta hoidosta tulee aina keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Lääketieteellisten menetelmien lisäksi erilaisilla tukihoidoilla, kuten akupunktiolla, vyöhyketerapialla ja rentoutus- ja mindfulness-harjoituksilla on todettu olevan apua esimerkiksi stressin ja kivun lievityksessä. Tukihoitojen avulla sairastava voi oma-aloitteisesti pyrkiä helpottamaan oireitaan. Tukihoidot eivät kuitenkaan korvaa lääketieteellistä hoitoa. 

Vastuullinen kuukautispuhe on Korento ry:n toiminnan ydintä. Korennon toiminnan tärkeimpiä arvoja ovat luotettavuus ja se, että asiantuntemuksemme rakentuu oikeasta ja ajantasaisesta tiedosta. Vastuullisen kuukautispuheen edistäminen tarkoittaa myös faktoihin ja tosiasioihin sitoutumista sekä niihin pohjautuvan tiedon levittämistä. Tähän kuuluu myös lähdekriittisyys.

Korento seuraa uutta sairauksiin ja oireyhtymiin liittyvää tutkimusta ja tekee yhteistyötä lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Jakamamme tieto on ajantasaista ja perustuu lääketieteelliseen tutkimukseen. Tutkitun tiedon lisäämisen sekä edunvalvonnan lisäksi Korento tarjoaa myös erilaisia vertaistuen muotoja. Vertaistuki perustuu samankaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpi eläneiden ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen, jakamiseen ja tukemiseen. Vertaistukea sairauden tai oireyhtymän kanssa elämiseen saa esimerkiksi Korennon Facebook-ryhmistä (Endometrioosittaret, PCOS Suomi ja Vulvodynia Suomi), kasvokkain tapaavista vertaistukiryhmistä, tukipuhelimesta sekä vapaaehtoisilta tukihenkilöiltä.

Kirjoittajat: Riikka Koskela ja Elina Purho

Kategoriat: