Lehdistötiedote: Potilasjärjestön kehittämä mobiilisovellus lisää ymmärrystä kuukautiskiertoon liittyvien oireiden moninaisuudesta

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on julkaissut uuden version kuukautisten ja kuukautisoireiden seurantaan tarkoitetusta Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksesta. Moona Oirepäiväkirjan on kehittänyt voittoa tavoittelematon kolmannella sektorilla toimiva järjestö ja tästä syystä sovellus pystytään tarjoamaan käyttäjille ilmaiseksi, ilman mainoksia. Korento ry:n tavoitteena on vastuullisen kuukautispuheen ja avoimen gynekologisen puheen lisääminen sekä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hyvinvoinnin ja edunvalvonnan parantaminen. Moona Oirepäiväkirja on kehitetty työkaluksi kaikille, jotka haluavat tutustua omaan kehoonsa ja kuukautiskiertoonsa.

Korento ry on valtakunnallinen toimija, joka edustaa endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläviä. Potilasjärjestönä Korento ry edustaa jopa 600 000 suomalaista. Jaamme tietoa edustamistamme sairauksista ja oireyhtymistä sekä tarjoamme erilaisia vertaistuen mahdollisuuksia ja ajamme kohderyhmiin kuuluvien oikeuksia. Edustamamme sairaudet ja oireyhtymät vaikuttavat niiden kanssa elävien arkeen ja hyvinvointiin monella eri tavalla. Esimerkiksi endometrioosi, adenomyoosi ja vulvodynia voivat aiheuttaa voimakkaita kroonisia kipuja. Endometrioosi ja PCOS ovat lisäksi merkittäviä lapsettomuuden aiheuttajia.

Moona Oirepäiväkirja on helppokäyttöinen työkalu, johon valitut oireet auttavat selventämään kuukautiskierron vaikutuksia elämään ja sanoittamaan oireita. Moona Oirepäiväkirjan oireistoa valittaessa on huomioitu myös gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien erityistarpeet. Sovelluksen avulla on mahdollista seurata oireita, mikäli käyttäjällä on diagnosoitu gynekologinen sairaus tai oireyhtymä tai hän epäilee sen mahdollisuutta. Tämän lisäksi sovellus sopii jokaiselle, joka haluaa tulla oman kehonsa asiantuntijaksi ja ymmärtää paremmin, mitä vaikutuksia kuukautiskierrolla voi olla kehoon ja mieleen. Moona Oirepäiväkirjaan on myös sisällytetty tietoa kuukautisista, kuukautiskierrosta ja epätyypillisistä gynekologisista oireista, joita voivat olla esimerkiksi erityisen voimakkaat ja pitkäkestoiset kivut, vuotohäiriöt sekä seksiin liittyvä kipu.

Moona Oirepäiväkirjan uutta versiota on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Sovellusta kehitettäessä on huomioitu mahdollisuus integroida sovellus osaksi terveydenhuollon digitaalista hoitopolkua. Sovellusta on kehitetty yhteistyössä Turun yliopistollisen sairaalan kanssa ja tavoitteena on saada sovellus integroitua osaksi endometrioosin digitaalista hoitopolkua. Lisäksi Oulun yliopisto toteuttaa vuosina 2020-2023 tutkimuksen, jossa pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat naisten hyvinvointiin, lisääntymisterveyteen ja seksuaalisuuteen. Moona Oirepäiväkirjaa hyödynnetään osana tutkimusta kuukautishäiriöiden ja endometrioosioireiden esiintymisen väestötasolla selvittämiseksi.

Moona Oirepäiväkirja on nyt saatavilla suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Sovellus palvelee jatkossa Suomessa myös muita kuin suomenkielisiä ja lisäksi tavoitteena on markkinoida sovellusta myös Suomen ulkopuolelle. Sovelluksen rinnalle aiotaan myös tuottaa lisämateriaaleja, joiden avulla pyritään auttamaan nuorten vanhempia ja nuorten kanssa toimivia keskustelemaan nuoren kanssa kuukautisista, kuukautiskierrosta ja näiden vaikutuksista elämään ja arkeen.

 

Lisätietoja antavat:

Anna Kivimäki
Projektikoordinaattori
Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
anna.kivimaki(at)korento.fi
050 400 9089

Elina Purho
Toiminnanjohtaja
Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
elina.purho(at)korento.fi
046 923 2858

lehdistotiedote_kuva
Kategoriat:
Scroll to Top