Kannanotto 21.6.2023: Hallitusohjelman säästöt osuvat gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa eläviin

Korento ry:n kannanotto Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Hallitusohjelma sisältää monia hyviä kirjauksia muun muassa palveluiden saatavuudesta ja osatyökykyisten aseman parantamisesta. Samaan aikaan se kuitenkin tiukentaa ja leikkaa etuuksia pienituloisilta ja vaarantaa työntekijöiden oikeuden sairastamiseen. Nämä osuvat myös gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa eläviin ja vaikeuttavat monen jo valmiiksi haastavaa tilannetta. Myös järjestöjen toimintaedellytyksiä leikataan.

Ohjelmassa pyritään parantamaan hoitotakuun toteutumista ja kehittämään erikoislääkärien konsultaatiota perusterveydenhuollon tukena. Erikoisosaamisen vahvistaminen sote-keskuksissa on todella tärkeä tavoite gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hoidon laadun kannalta. Tällä hetkellä tarvittavan osaamisen puute perustason palveluissa näkyy esimerkiksi diagnoosiviiveissä ja siinä, että moni kokee, ettei oireita oteta vakavasti (Korento ry & Stragen: hoitokysely 2022). Myös kivunhoidon osaamisen vahvistaminen ja moniammatillisuus ovat erittäin kannatettavia tavoitteita.

Koska gynekologipalveluita on vaikea saada, tällä hetkellä moni hakee palveluita yksityiseltä sektorilta. Ohjelmaan kirjattu uusi Kela-korvausmalli voi helpottaa gynekologisten palveluiden saamista yksityisiltä toimijoilta. Korento ry näkee kuitenkin, että tärkeintä olisi varmistaa palveluiden saaminen hyvinvointialueilla nykyistä kattavammin. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös terveydenhuollon asiakasmaksujen korotus, joka kohdistuu erityisesti pitkäaikaissairaisiin, joille kertyy muutenkin paljon kustannuksia sairastamisesta. Haluamme huomauttaa, että jo maksujen nykyinen taso on monelle pienituloiselle kipurajoilla ja korotukset vaarantavat mahdollisuuden saada tarvitsemaansa hoitoa.

Ensimmäisen sairauspoissaolopäivän muuttaminen työntekijän omavastuuksi vaarantaa pitkäaikaissairaiden toimeentulon ja työssä jaksamisen. Gynekologisiin oireisiin, kuten kipuun, liittyvät sairauspoissaolokäytännöt ovat jo nyt ongelmalliset ja toimimattomat. Hankalien oireiden kanssa sinnittely töissä vaarantaa terveyden ja työkyvyn. Siksi pitkäaikaissairaiden oikeus sairauspoissaoloihin on välttämätön. Tämä tarvitsee nykyistä joustavampia käytäntöjä, ei työntekijöiden toimeentulon vaarantamista. Korento ry vastustaa suunniteltuja muutoksia sairauspoissaoloajan palkkaan.

Lääkkeiden hinnoista ja lääkekorvauksista on ohjelmassa useita kirjauksia. Lääkkeiden vuosittaisen omavastuun jakaminen osiin on tärkeä uudistus, mutta se tulee toteuttaa oikeudenmukaisesti ja niin, ettei pitkäaikaissairaiden maksutaakka lääkkeistä nouse kokonaisuudessaan. Lisäksi Korento haluaa muistuttaa, että gynekologisiin sairauksiin käytettävät lääkkeet ovat suurelta osin lääkekorvausjärjestelmän ja maksukattojen ulkopuolella.

Lääkkeiden maksamista toimeentulotuesta aiotaan myös uudistaa. Korento ry haluaa muistuttaa, että jo nyt moni jättää tarvitsemansa lääkkeet hankkimatta taloudellisista syistä eikä kaikkein pienituloisimpien mahdollisuutta hankkia tarvitsemansa lääkkeet tule heikentää.

Myös aiotut verotuksen muutokset koskettavat lääkkeitä. Nykyistä alennettua arvonlisäverokantaa, johon myös lääkkeet kuuluvat, aiotaan korottaa. Tämä lisää siis kautta linjan lääkkeiden kustannuksia. Positiivista on se, että kuukautissuojien verotusta lasketaan liittämällä ne mukaan alennettuun arvonlisäverokantaan.

Järjestötoiminnan valtakunnallisiin avustuksiin aiotaan kohdistaa mittavia leikkauksia vuodesta 2027 alkaen. Samaan aikaan järjestöjen antama tuki ja palvelut mainitaan monessa kohtaa ohjelmaa. Jos leikkaukset toteutuvat, järjestöjen mahdollisuudet tarjota vertaistukea, tietoa ja neuvontaa heikentyvät merkittävästi. On vastuutonta leikata järjestöiltä, joiden tekemä työ tukee julkisia palveluja ja vahvistaa ihmisten hyvinvointia.

Korento ry on huolissaan siitä, miten suuret leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin käytännössä näkyvät palveluissa. Vaikka ohjelmassa pyritään parantamaan palveluiden saatavuutta, on vaikea nähdä, että gynekologipalvelujen saatavuus ja gynekologinen osaaminen peruspalveluissa parantuisivat ilman lisärahoitusta. Toivomme päättäjien muistavan, ettei kukaan valitse sairautta tai elämää hankaloittavia oireita.

Korento ry

Sonja Karppanen                 Olga Haapa-aho
puheenjohtaja                      toiminnanjohtaja