Kannanotto: Kehysriihi tarjosi kylmää kyytiä pitkäaikaissairaille ja sote-järjestöille

Korento ry. on huolestunut hallituksen talouslinjauksista. Eilen julkaistiin hallituksen kehysriihen päätökset julkisen talouden linjauksista tuleville vuosille. Mukana oli monia terveyspalveluihin ja järjestöjen toimintaan liittyviä leikkauksia. Näillä linjauksilla ei tueta gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien hyvinvointia tai työkykyä.

Perusterveydenhuollon hoitotakuuta aiotaan pidentää huomattavasti nykyisestä. Gynekologisissa sairauksissa ja oireyhtymissä diagnoosiviiveet ovat todella pitkiä ja hoidon saatavuudessa on jo nyt merkittäviä ongelmia. Perustason hoidon saatavuuden heikentäminen voi hidastaa oikean diagnoosin ja hoidon saamista entisestään. 

Terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan. Korotukset kohdistuvat eniten erikoissairaanhoitoon. Nämä korotukset tulevat kohdistumaan merkittävästi niihin pitkäaikaissairaisiin, joilla on valmiiksi paljon sairauteen liittyviä kustannuksia. Gynekologisia sairauksia ja oireyhtymiä ei voi ennaltaehkäistä omilla elämäntapavalinnoilla ja on kohtuutonta, että niiden aiheuttamaa taloudellista taakkaa lisätään entisestään. Asiakasmaksulinjauksessa on kirjattu, että hyvinvointialueita kannustetaan vapauttamaan pienituloisimmat asiakasmaksuista. Korento haluaa muistuttaa, että hyvinvointialueiden mahdollisuudet toimia näin ovat riippuvaisia valtion riittävästä rahoituksesta. 

Lääkkeiden vuosittaista alkuomavastuuta aiotaan nostaa sen lisäksi, että jo hallitusohjelmassa on päätetty nostaa lääkkeiden arvonlisäveroa. Lääkekustannukset ovat jo nyt taloudellinen rasite. Erityisen vaikeaa on, jos tarvittavia lääkkeitä on paljon ja jos niistä merkittävä osa on Kela-korvattavuuden ulkopuolella. Lääkekustannukset eivät saisi aiheuttaa kenellekään vaikeuksia ostaa tarvitsemiaan lääkkeitä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia ollaan vähentämässä rankalla kädellä. Hallitusohjelman mukaan leikkaukset olisi aloitettu kolmen vuoden päästä. Siitä poiketen leikkaukset aiotaankin aloittaa jo ensi vuonna, toisin kuin kaikkien puolueiden parlamentaarisessa yhteistyössä aiemmin sovittiin. Leikkauksia on odotettavissa vuosi vuodelta enemmän. Tällaiset vähennykset järjestöjen resursseihin vaarantavat perustoiminnan eli esimerkiksi esitemateriaalien toimittamisen terveydenhuollon yksiköihin ja vertaistukitapaamisten järjestämisen. 

Muita kehysriihessä linjattuja asioita ovat esimerkiksi säästöt sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahan alaikärajan nostaminen sekä monien Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvien säästöjen aikaistaminen. Näiden vaikutuksia ja yksityiskohtia on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta pelkona on, että nämäkin kohdistuvat samoihin henkilöihin, joiden tilanne sairauden kanssa on jo nyt vaikea. Myös yleisen arvonlisäveron korotus kohdistuu rankimmin pienituloisiin, joilla on paljon pakollisia menoja.

Korento haluaa muistuttaa, että gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät vaikuttavat moneen elämän osa-alueeseen, kuten työkykyyn ja hedelmällisyyteen. Varmistamalla laadukas ja asianmukainen hoito tuetaan siis myös työllisyyttä ja syntyvyyttä. Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät ovat yleisiä ja aiheuttavat merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia. Sairastavien ja oireilevien tilanteen vaikeuttaminen ei ole taloudellisesti järkevää eikä inhimillisesti kohtuullista. Kukaan ei valitse sairastumista tai oireilua elämäänsä.

17.4.2024 Korento ry.

Olga Haapa-aho
toiminnanjohtaja