Mielipidekirjoitus: Paremmat julkiset gynekologipalvelut ehkäisisivät lapsettomuutta

Varhaisessa vaiheessa tunnistetut gynekologiset ongelmat ja niihin saatu laadukas hoito ovat tärkeä osa syntyvyyden edistämistä.

Viime aikoina on keskusteltu ansiokkaasti siitä, millä keinoilla tahatonta lapsettomuutta voitaisiin vähentää. Yksi tärkeä näkökulma on kuitenkin puuttunut: gynekologisen hoidon saatavuuden parantaminen sekä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien varhaisempi tunnistaminen.

Gynekologisen sairauden tai oireyhtymän, kuten endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian, kanssa elää Suomessa jopa 600 000 syntymässä naiseksi määriteltyä. Näistä esimerkiksi endometrioosi ja PCOS ovat merkittäviä lapsettomuuden aiheuttajia, mutta usein näiden merkitys unohtuu syntyvyydestä keskusteltaessa.

Yleisyydestään huolimatta gynekologiset ongelmat ja niihin liittyvät oireet jäävät usein tunnistamatta varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi endometrioosin kohdalla jopa 6–9 vuoden diagnoosiviiveet ovat yleisiä. Tarvittavan hoidon viivästyessä oireet voivat pahentua ja aiheuttaa entistä enemmän vaikeuksia lapsen saamisessa. Siksi on tärkeää, että gynekologisia sairauksia ja oireyhtymiä hoidetaan asianmukaisesti jo ennen kuin lapsihaaveet ovat ajankohtaisia.

Diagnoosiviiveisiin ja hoidon huonoon saatavuuteen vaikuttaa muun muassa se, ettei gynekologista osaamista ole riittävästi terveyskeskuksissa eikä erikoistuneita gynekologipalveluja tarjota riittävästi julkisessa terveydenhuollossa. Jokaisella lapsen haluavalla tulisi olla tarvittava tuki ja palvelut haaveensa toteuttamiseen. Siksi varhaisessa vaiheessa tunnistetut gynekologiset ongelmat ja niihin saatu laadukas hoito ovat tärkeä osa syntyvyyden edistämistä.

Julkaistu Helsingin Sanomissa.

Korento ry 29.8.2023

Olga Haapa-aho         Anna Halminen
toiminnanjohtaja        järjestökoordinaattori