Ei leikkausvaraa

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta esitetään leikattavaksi 33 prosenttia eli jopa 127 miljoonaa kuluvan vuoden rahoitukseen verrattuna. On selvää, että summa on hyvin merkittävä ja toteutuessaan sillä on kriittinen vaikutus paitsi järjestöjen myös koko sosiaali- ja terveyssektorin toimintaan.

Järjestöillä on tunnetusti tärkeä julkisen ja yksityisen sektorin palvelutuotantoa täydentävä rooli. Mikäli järjestöiltä leikataan, paine siirtyy väistämättä julkisen ja yksityisen sektorin kannettavaksi. Miten tällaiseen paineeseen kyettäisiin etenkään vallitsevassa koronakriisissä vastaamaan?

Keväällä 2020 koronakriisin yllättäessä järjestöt toimivat ketterästi ja tarjosivat monelle korvaamatonta apua ja tukea. Etenkin pienten järjestöjen on helppo mukauttaa toimintaansa nopeasti ja reagoida muuttuneisiin tilanteisiin ja kriiseihin niiden edellyttämällä aikataululla.

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n sekä vulvodynian kanssa elävien potilasjärjestö. Järjestön neljä työntekijää ja useat vapaaehtoiset tekevät tiukasti töitä ajaakseen jopa 600 000 gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävän etua sekä mahdollistaakseen vertaistuen kaikille sitä tarvitseville.

Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät ovat yleisiä, mutta silti edelleen liian monelle tuntemattomia. Tämä näkyy myös diagnoosiviiveissä, joka esimerkiksi endometrioosin osalta on jopa 6–9 vuotta. Avoin puhe edistää tiedon leviämistä ja saa yhä useamman itsellään oireita tunnistavan hakeutumaan ajoissa hoitoon. Varhainen diagnosointi ja hoitotasapainon löytäminen säästää kustannuksia, mutta ennen kaikkea vaikuttaa merkittävästi yksilöiden elämänlaatuun. Luotettavan tiedon levittäminen sekä avoimen gynekologisen puheen edistäminen ovat Korennon ydintoimintaa.

Koronakriisi on vaikuttanut järjestön kohderyhmään mm. siten, että kiireettömäksi luokiteltuja hoitoja on jouduttu siirtämään. Leikkausajan siirtyminen tai esimerkiksi kipuja hillitsevän fysioterapian peruminen ovat voimakkaiden kipujen kanssa eläville kriittisiä tilanteita. Samoin kuin lapsettomuushoitojen tauottaminen koronatilanteen vuoksi. Tällaisissa tilanteissa vertaisten tuki ja ymmärrys sekä ajantasaisen ja luotettavan tiedon välittäminen ovat merkittävässä roolissa.

Kevään ja kesän aikana Korento ry vastasi kohderyhmän erityistarpeisiin lisäämällä verkossa toteutettavaa tukea. Matalan kynnyksen chatit ovat osoittautuneet vertaisten merkittäväksi kohtaamispaikaksi ja chatteja on hyödynnetty myös asiantuntija-avun välittämiseen esimerkiksi seksuaalineuvonnan osalta. Korennon Facebook-ryhmissä jaetaan ilot ja surut ja pohditaan yhdessä keinoja pärjätä leikkausajankohtaan tai seuraavaan hoitokontaktiin saakka. Myös kahdenvälistä tukea on saatavilla esimerkiksi tukipuhelimen linjoja pitkin.

Etenkin pienissä järjestöissä tehdään suunnattoman paljon töitä pienillä resursseilla. On äärimmäisen huolestuttavaa, mikäli näistäkin resursseista joudutaan leikkaamaan. Kaavailtu leikkaussumma on valtavan suuri eikä sen pitkäaikaisia vaikutuksia ole tunnistettu. Jos järjestöjen toimintaa joudutaan ajamaan alas, vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa kymmenien vuosien ajan. Hetkelliset säästöt tulevat kertautumaan kasvavissa terveydenhuollon kustannuksissa. Kriisitilanteissa on osattava ennakoida.

 

Kirjoittaja: Elina Purho

onneksionjoku_nauhat
Kategoriat:
Scroll to Top