”On hienoa, että on järjestö, että naisen ei tarvitse olla yksin” – Jouni Tuomen haastattelu

Saimme kunnian haastatella muutamaa miesasiantuntijaa, jotka työskentelevät Korento ry:n edustamien teemojen, kuten gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien sekä terveyden edistämisen parissa. Asiantuntijat käsittelevät vastauksissaan omaa työtään, siihen liittyviä iloja ja haasteita sekä toiveita potilasjärjestön kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Julkaisimme haastattelut alunperin jäsenlehti Endorfiinissa (4/20), mutta nyt julkaisemme jokaisen haastattelun omana julkaisunaan viikon välein blogissamme.

Kuka olet ja miksi päädyit tekemään sitä mitä teet työksesi?

Olen Jouni Tuomi, ja toimin terveyden edistämisen yliopettajana TAMKissa ja työskentelen seksuaali- ja lisääntymisterveyden parissa terveyden edistämisen aatteen vuoksi. Tosin käytän mieluummin nimikettä terveyden vahvistaminen, koska mm. juuri seksuaali- ja lisääntymisterveyden saralla pyrimme terveyden vahvistamiseen. Alun perin tulin mukaan ViVa-hankkeeseen tutkijana 2015, mutta aiheen sisällöt veivät mukanaan, ja nyt toimin hankkeen jälkimmäisessä osiossa hankepäällikkönä. ViVa-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja nuorten aikuisten oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Lisäksi toimin eurooppalaisessa Preconception Health and Care -hankkeessa ja aasialaisessa kätilötyön kehittämishankkeessa hankepäällikkönä.

 

Mikä on parasta ja/tai ikävintä työssäsi?

Nautin siitä, että jokainen päivä on uusi. Myönnän, että välillä tuntuu pahalta kuulla yksilöiden kertomuksia laiminlyönneistä, ja välittämisen puutteesta seksuaali- ja lisääntymisterveyden saralla. Niin yleiseurooppalainen kuin aasialainen kuva ovat aika haasteellisia verrattuna suomalaiseen kuvaan. Usko siihen, että voisimme näissä hankkeissa omalta pieneltä osaltamme avittaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden saralla ihmisiä, eritoten naisia, kannustaa jatkamaan.

Millaisena näet potilasjärjestön roolin?

Opiskelin terveydenhoitajaksi 1980-luvun alussa, jolloin uskottiin vahvasti potilasjärjestöjen yhteiskunnalliseen rooliin: järjestöjä ei nähty vain yhteiskuntaa täydentävinä, vaan uusia toimintamuotoja tuottavina. Siksi näen potilasjärjestöjen roolin merkityksellisenä niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Uskon niiden voimaan.

Millaista yhteistyötä toivoisit, että terveydenhuollossa tehtäisiin potilasjärjestön kanssa?

Opin aikoinaan, että potilasjärjestöt kehittelevät erilaisia uusia palveluita, joita julkinen sektori ottaa ennemmin tai myöhemmin käyttöönsä. Ehkä tämä visio on hieman haalistunut. Uskon, että monenmoinen yhteistyö olisi hedelmällistä puolin ja toisin. Silloin kun tein opetustyötä, pyrin kannustamaan mm. terveydenhoitajaopiskelijoita jo opiskeluaikana luomaan yhteistyösuhteita kolmanteen sektoriin.

Terveisesi Korento ry:n jäsenille!

Miehenä en edes yritä väittää, että tajuaisin kirjaviisautta paremmin, mitä ja mihin kaikkeen Korento ry pyrkii ja kykenee vastaamaan. On hienoa, että on järjestö, että naisen ei tarvitse olla yksin.

 

Kirjoittaja: Anna Kivimäki

Kategoriat:
Scroll to Top