PCOS, lihavuuden lääkehoito ja lihavuusleikkaukset

pcosviikko blogi (2)

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä eli Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) voidaan todeta jopa joka viidennellä lisääntymisikäisellä naisella. Oireyhtymään liittyy usein muttei kaikilla ylipainoa. Ylipaino saattaa altistaa oireyhtymän puhkeamiselle sekä myös pahentaa oireyhtymän oireita, kuten hirsutismia. Ylipainoisilla henkilöillä jo viiden prosentin painonpudotuksella on todettu oireita helpottavaa vaikutusta.

Lihavuuden ensisijainen hoitomenetelmä on elintapahoito, mikä sisältää terveyttä edistävän ruokavalion sekä riittävästi liikuntaa ja unta. Muita hoitomenetelmiä ovat niukkaenergiainen dieetti, lääkehoito ja lihavuusleikkaus.

Lihavuuden lääkehoito

Elintapamuutosta voidaan tukea lääkehoidolla, mikäli kyseessä on merkittävä ylipaino eli painoindeksi (BMI) on vähintään 30 kg/m2 tai 27 kg/m2 silloin, jos henkilöllä on myös liitännäissairauksia, kuten verenpainetauti tai kohonneet kolesterolit.

Tällä hetkellä Suomessa virallisesti markkinoilla olevia lihavuuden lääkehoito vaihtoehtoja ovat liraglutidi, naltreksoni-bupropioniyhdistelmä ja orlistaatti.
Liraglutidi on niin kutsuttu suolistohormonilääke, eli se on samankaltainen aine kuin elimistön oma GLP-1 hormoni, jota erittyy suolistosta ruokailun jälkeen. Liraglutidi toimii elimistön oman GLP-1 hormonin tavoin. Se vähentää ruokahalua vaikuttamassa aivossa ruokahalua sääteleviin keskuksiin sekä hidastaa mahalaukun tyhjenemistä.

Liraglutidin käyttöön voi saada Kelan myöntämän peruskorvausoikeuden, mikäli henkilöllä on kehittynyt lihavuuden liitännäissairauksia. Erityiskorvattavuuden saaminen vaatii, että kaikki kolmesta seuraavista kriteeristä täyttyvät: 1) painoindeksi vähintään 35 kg/m2, 2) diabeteksen esiaste ja 3) käytössä on lääkehoito kohonneeseen verenpaineeseen tai kolesteroleihin.

Tutkimukset liraglutidin vaikutuksista PCOS:ää sairastavilla henkilöillä ovat sinänsä melko vähäisiä. Viime vuonna julkaistu satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus selvitti liraglutidin tehoa 32 viikon käytön aikana naisilla, joilla oli PCOS:n lisäksi merkittävää ylipainoa. Tutkimuksen aikana liraglutidi-ryhmässä paino laski 5.7 prosenttia verrattuna lumeryhmän 1.4 prosenttiin. Lisäksi suurempi osa (57 %) liraglutidihoitoa saaneista saavutti vähintään viiden prosentin painon laskun verrattuna lumetta saaneisiin (22 %). Liraglutidihoito myös merkittävästi vähensi mieshormoniylimäärää. Tutkimuksessa yleisimmät haittavaikutukset olivat lieviä mahasuolikanavan haittavaikutuksia, kuten ripulia ja pahoinvointia.

Vastikään 15.8.2023 julkaistu päivitetty kansainvälinen PCOS hoitosuositus nostaa myös esille tärkein asian: suolistohormonilääkitystä, kuten liraglutidia, käytettäessä on tärkeää huolehtia raskaudenehkäisystä, sillä raskaudenaikainen turvallisuusdata vielä puuttuu.

Suomessa on myynnissä myös toinen suolistohormonilääkitys, joka sisältää 1.0 milligrammaa semaglutidia ja se on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Semaglutidia on tutkittu myös lihavuuden hoidossa ja tällä hetkellä semaglutidi on tehokkain markkinoilla oleva painoa laskeva lääkeaine. Virallisen käyttöindikaation lihavuuden hoitoon saanut semaglutidi-valmiste sisältää vaikuttavaa ainetta 3.0 milligrammaa. Kyseinen valmiste on myynnissä jo esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Saksassa ja sitä odotetaan saatavaksi Suomeen toivottavasti ensi vuonna. Myös yhden milligramman semaglutidia sisältävää lääkettä on käytetty niin kutsutusti off-label käytössä lihavuuden hoitoon, mutta sen käyttöä ovat viime aikoina rajoittaneet merkittävät saatavuusongelmat.

Semaglutidin vaikutusta PCOS:ää sairastavilla naisilla esimerkiksi painonlaskuun, kuukautiskierron säännöllistymiseen ja mieshormoniylimäärään on tutkittu vasta hyvin vähän ja todella pienissä tutkimusaineistoissa. Odotettavaa kuitenkin on, että painoa laskeva teho olisi sama kuin muussakin väestössä. 3.0mg:n semaglutidilla on saavutettu jopa 15 prosentin painonlasku eli se on todella tehokas. Odotettavaa on myös, että se olisi vielä liraglutidia tehokkaampi hoitamaan esimerkiksi hirsutismia. Haittavaikutukset ovat samanlaisia kuin liraglutidilla eli yleensä ottaen lääke on tehokas ja turvallinen. Tärkeimpiä ehdottomia vasta-aiheita suolistohormonilääkityksen käytöllä ovat raskaus, haimatulehdus ja yliherkkyys vaikuttavalle aineelle.

Lihavuusleikkaus

Lihavuusleikkausta voidaan harkita silloin, kun muilla hoitomuodoilla ei ole saavutettu riittävää laihtumista, ja leikkauskriteerit täyttyvät. Edellytyksenä on läpikäyty noin 6 kuukauden konservatiivinen hoito, joka on johtanut pysyvään elämäntapamuutokseen ja noin 5 %:n suuruiseen laihtumiseen. Muita kriteerejä ovat BMI yli 40 kg/m2 tai BMI > 35 kg/m2, kun potilaalla on jokin liitännäissairaus tai sen vaaratekijä, kuten PCOS, lapsettomuus tai tyypin 2 diabetes tai sen esiaste.

Suomessa tavallisin leikkaustapa on mahalaukun ohitusleikkaus. Pitkäaikaiset laihtumistulokset ovat yleensä selvästi elintapa- ja lääkehoitoa paremmat, mutta huomion arvioista on, että leikkaus ei estä uudelleen lihomista. Leikkauksen jälkeisen painon laskun myötävaikutuksesta nuorilla naisilla hedelmällisyys usein paranee mutta raskautta ei suositella nopean laihtumisen aikana (noin 1–2 vuotta) leikkauksesta, mikä on hyvä ottaa huomioon.

Tänä vuonna julkaistu katsausartikkeli veti yhteen aikaisempien tutkimuksien tuloksia mahalaukun ohitusleikkauksen vaikutuksista PCOS:ää sairastavilla naisilla. Katsauksen mukaan mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen paino laski merkittävästi ja suurin osa leikatuista saavutti normaalin painoindeksin. Lisäksi leikkauksen (ja painon laskun) myötä hirsutismi parani huomattavalla osalla, sillä ennen leikkausta sitä oli 70–95.8 prosentilla, kun taas vuoden kuluttua leikkauksesta hirsutismia esiintyi 20.8–50.0 prosentilla. Myös testosteronitasot laskivat ja yli puolella leikatusta epäsäännöllinen kuukautiskierto normalisoitui.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli oireyhtymään liittyy ylipainoa, niin ylipainon tehokkaalla hoidolla voidaan merkittävästi vähentää PCOS:ään liittyviä oireita, kuten hirsutismia ja kuukautiskierron häiriöitä. Elintapahoito on ensisijainen hoitomenetelmä, jota voidaan tukea tarvittaessa myös lääkehoidolla ja lihavuusleikkauksella. Lääkehoitoon on tulossa merkittävää parannusta toivottavasti jo lähitulevaisuudessa.

 

LT Meri-Maija Ollila on oululainen sisätauteihin erikoistuva lääkäri, joka on tutkinut PCOS:ää kohta kymmenen vuoden ajan. Ollila on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2018 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 2019. Hänen väitöskirjansa aiheena oli PCOS:n ja ylipainon vaikutukset naisten metabolisiin sekä kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin ja tauteihin. Ollilan erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat PCOS:n lisäksi lihavuuden lääkehoito sekä naisten sydän- ja verisuonisairauksien hoito.

Kategoriat: