”Parasta työssäni on potilaiden kohtaaminen ja mahdollisuus auttaa” – Pekka Pinolan haastattelu

Saimme kunnian haastatella muutamaa miesasiantuntijaa, jotka työskentelevät Korento ry:n edustamien teemojen, kuten gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien sekä terveyden edistämisen parissa. Asiantuntijat käsittelevät vastauksissaan omaa työtään, siihen liittyviä iloja ja haasteita sekä toiveita potilasjärjestön kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Julkaisimme haastattelut alunperin jäsenlehti Endorfiinissa (4/20), mutta nyt julkaisemme jokaisen haastattelun omana julkaisunaan viikon välein blogissamme.

Kuka olet ja miksi päädyit tekemään sitä mitä teet työksesi?

Olen Pekka Pinola, 31-vuotias oululainen, alun perin kotoisin Ylivieskasta. Työskentelen tällä hetkellä Oulun Yliopistollisessa sairaalassa synnytyksiin ja naistentauteihin erikoistuvana lääkärinä ja lisäksi opetustyötä alalla teen Oulun yliopistossa ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Erikoistumistani olen tehnyt nyt reilut viisi vuotta eli valmistun pian erikoislääkäriksi. Olen myös auktorisoitu seksuaalineuvoja. Lääketieteen perusopinnot suoritin Oulussa ja olen aina tiennyt haluavani työskennellä synnytysten ja naistentautien parissa. 16-vuotiaana olin mukana siskoni pojan synnytyksessä ja siitä kipinä lienee saanut alkunsa.

Jo lääketieteellisen alkuvaiheessa lähdin tekemään opintojen ohella tutkimustyötä. Valmistuin lääkäriksi 2015 ja seuraavana vuonna 2016 väittelin tohtoriksi. Väitöskirjani tein dosentti Laure Morin-Papusen ohjauksessa ja aiheena oli PCOS ja sen vaikutukset lisääntymis- ja aineenvaihduntaterveyteen. Tutkimustulokset korostivat ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tarvetta ja varhaista puuttumista PCOS-potilaiden pitkäaikaishyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tutkimustyön myötä olen erityisesti alkanut kiinnostua endokrinologiasta ja hormoneista. Päivätyöni on tällä hetkellä yleisgynekologian lisäksi lisääntymislääketieteen saralla. Tutkimustyötä olen jatkanut PCOS:n parissa. Lisäksi väitöskirjaoppilaani kanssa olemme aloittamassa kliinisseksologiset tutkimukset Oulussa, minkä tavoitteena on parantaa naisten ja myös miesten seksuaalista hyvinvointia tulevaisuudessa.

Mikä on parasta ja/tai ikävintä työssäsi? 

Parasta työssäni on potilaiden kohtaaminen ja mahdollisuus auttaa. Rakastan tehdä työtä ihmisten kanssa, keskustella heidän elämäntilanteestaan, oireistaan ja huolistaan sekä etsiä heille parasta mahdollista hoitovaihtoehtoa. Luonnollisestikaan tämä ei aina ole helppoa, mutta toisaalta ammattilaisen näkökulmasta se luo myös mielenkiintoa työhön ja motivoi itsensä kehittämiseen potilaiden parhaaksi.

Millaisena näet gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien hoidon tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? 

Gynekologisten sairauksien hoito ja diagnostiikka on kehittynyt kovasti viimeisten vuosien aikana. Hoitomenetelmissä ei aivan viime vuosina ole tullut suuria mullistuksia, mutta tunnettujen menetelmien käyttötapoja parempien hoitotulosten saavuttamiseksi on kehitetty.

Toisaalta on kuitenkin edelleen fakta, että monimutkaisten gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien tunnistaminen esimerkiksi perusterveydenhuollossa on haaste, minkä vuoksi koulutusta ja tietoisuutta tulee lisätä. Toisaalta tähän vaikuttaa myös se, että kansallisia hoitoketjuja ja -suosituksia on vielä huonosti saatavilla. Yhtenäiset ohjeet parantaisivat myös hoidon laatua.

Millaisena näet potilasjärjestön roolin?

Potilasjärjestöjen rooli on merkittävä tiedon jakamisessa ja vertaistuen tarjoamisessa. Useasti lääkärin vastaanotolla ja muilla käynneillä terveydenhuollossa ei hyvästä tahdosta huolimatta ehditä tai hoksata käydä läpi kaikkia esimerkiksi johonkin oireyhtymään liittyviä asioita. Internetistä löydettävä tieto on laadultaan hyvin kirjavaa ja tässä kohtaa potilasjärjestöjen tarjoamat infopaketit ovat erityisen tärkeässä roolissa. 

Luonnollisesti vertaistuella on merkitystä potilaiden henkisen hyvinvoinnin kannalta, ja toisaalta myös esimerkiksi hoidon alueellisten erojen vähentämisessä. On tärkeää, että mikäli potilas ei koe saavansa tilanteeseensa parasta mahdollista hoitoa, voi hän käydä toisen asiantuntijan arviossa juurikin esimerkiksi vertaistuen kautta saatujen suositusten avulla.

Terveisesi Korento ry:n jäsenille!

Toivoisin, että vuonna 2020 jokainen nainen voisi rohkeasti hakea apua gynekologisiin ongelmiin ja huoliin. Haluaisin kehottaa hakemaan rohkeasti niin lääketieteellistä, psykologista kuin seksologistakin asiantuntijuutta elämänlaadun parantamiseksi. Liian usein työssäni kohtaan ihmisiä, jotka ovat pitkään kärsineet esimerkiksi runsaista vuodoista, kuukautiskivuista, lapsettomuudesta ja seksuaalitoimintojen ongelmista – huolista, joihin on nykypäivänä kuitenkin tarjolla tehokkaita ja usein myös hyvin siedettyjä hoitoja. 

Erityisesti ennaltaehkäisyn näkökulmasta olisi tärkeää tavoittaa nuoret ja tarjota myös heille tukea ja tarvittaessa hoitoa. Heillekin, joita kuitenkaan lopulta lääketiede ja gynekologi eivät pysty täysin auttamaan löytyy apua usein muilta ammattilaisilta – unohtamatta tärkeää vertaistukea!

 

Kirjoittaja: Anna Kivimäki

pinola_pekka
Kategoriat:
Scroll to Top