Koronarokotukset ja gynekologiset sairaudet tai oireyhtymät

Koronarokotukset on aloitettu Suomessa ja niitä tarjotaan kaikille 16 vuotta täyttäneille suunnitellussa rokotusjärjestyksessä. Mitä kaikkea koronarokotuksiin liittyy gynekologisten sairauksien tai oireyhtymien näkökulmasta?

 

Onko rokote minulle turvallinen?

Tutkimustiedon vähyyden vuoksi koronarokotetta ei suositella raskaana oleville, eikä sitä anneta kuumeisille. Muita esteitä koronarokotteen ottamiselle ei ole ilmoitettu. Koska käytettävässä mRNA-rokotteessa ei ole elävää virusta, rokote soveltuu yleensä ottaen myös henkilöille, joiden elimistön puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai lääkityksen vuoksi.

Rokotteiden suojateho ja turvallisuus eri kohderyhmille todetaan rokotteen myyntiluvassa. Tällä hetkellä EU:n alueella on kaksi myyntiluvallista koronavirusrokotetta: BioNTechin ja Pfizerin kehittämä mRNA-koronarokote BNT162b2 (Comirnaty) ja Modernan kehittämä koronavirusrokote. Suomessa rokotukset on aloitettu Comirnaty-rokotteella. Comirnaty ehkäisee erittäin tehokkaasti etenkin vakavaa COVID-19-tautia ja sen on todettu soveltuvan lähes kaikille.

“Mistään tieteellisestä tutkimuksesta tai tähän mennessä saadusta kliinisestä kokemuksesta ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että Suomeen tulevat Pfizer-BioNTechin tai Modernan mRNA-COVID-19 rokotteet olisivat jotenkin vähemmän turvallisia naisille, joilla on taustalla nimenomaan jokin gynekologinen vaiva, sairaus tai oireyhtymä, mutta ei vasta-aiheita rokotukselle (kuten allerginen reaktio rokotteen jollekin ainesosalle)”, vahvistaa LT, Naistentautien ja synnytysten, gynekologisen onkologian erikoislääkäri Reita Nyberg. 

 

Rokotusjärjestys

Yli 70-vuotiaiden jälkeen rokotetaan vakavan koronataudin riskiryhmät. Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka huonontavat merkittävästi keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Riskitekijöitä ovat myös sairaalloinen ylipaino sekä tupakointi. Endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää tai vulvodyniaa ei ole mainittu vakavan koronavirusinfektion vaaraa lisäävien perussairauksien listauksessa. THL päivittää riskiryhmäluetteloa sitä mukaa kun uutta tietoa kertyy.

 

Lapsettomuushoidot, raskaus  ja rokotus

ESHREn (European Society of Human Reproduction and Embryology) kanta koronarokotteen ottamiseen lapsettomuushoitojen aikana on se, että rokotetta kannattaa harkita, mikäli lapsettomuudesta kärsivällä on perussairauksia (esim. astma, ylipaino), jotka altistavat vakavalle koronan tautimuodolle raskauden aikana. Rokotuksen jälkeen pitäisi odottaa vähintään joitakin päiviä ennen sukusolujen keräämistä, jotta mahdolliset rokotereaktiot ja immuunivaste ehtivät rauhoittua. Koska rokotteen vaikutuksista sukusoluihin, implantaatioon ja varhaiseen alkionkehitykseen ei ole juurikaan tietoa, voi olla järkevää odottaa muutama kuukausi rokotteen jälkeen ennen lapsettomuushoitoja. “Viimeksi mainittu toimintamalli näyttää olevan tällä hetkellä ainakin joidenkin lapsettomuusklinikoiden kanta hoitojen aloittamiseen suhteessa koronarokotuksen ajankohtaan. Käytäntö muotoutunee kunhan kliinistä kokemusta rokotteesta kertyy”, kommentoi Nyberg. Sama kahden kuukauden varoaika koskee myös ilman lapsettomuushoitoja alkavia raskauksia. Koronarokotteen jälkeen kannattaa siis varmuuden vuoksi odottaa muutama kuukausi ennen raskausyrityksiä. 

 

Ibuprofeiini ja korona

Tällä hetkellä ei ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä ibuprofeenin ja COVID-19 -infektion pahenemisen välillä eikä tällä perusteella suositella lopettamaan ibuprofeenin käyttöä. Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi turvallisuustietoja, jotka koskevat ibuprofeenin ja ketoprofeenin käyttöä vakavissa infektioissa. On esitetty olettamuksia erilaisista mekanismeista, joilla eri lääkkeet voisivat vaikuttaa koronavirusinfektion etenemiseen, mutta vakuuttavaa näyttöä niiden merkityksestä ei toistaiseksi ole käytettävissä.

 

PCOS ja COVID-19-tauti

Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että PCOS-potilailla on kohonnut riski sairastua COVID-19-infektioon. Kun muut selittävät tekijät kuten esimerkiksi ikä tai painoindeksi oli huomioitu, tutkimuksen havaitsema riskiero oli 28 %.

 

Lähteet ja lisätietoja:

https://www.fimea.fi/-/tulehduskipulaakkeiden-kaytto-covid-19-infektiossa

https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=29864&i=PFIZER_COMIRNATY

https://stm.fi/koronavirusrokotteet

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote#8 

https://yle.fi/uutiset/3-11750453

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fi

https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/vaccination

 

Aihetta on kommentoinut LT, Naistentautien ja synnytysten, gynekologisen onkologian erikoislääkäri Reita Nyberg

 

 

Rokote
Kategoriat:
Scroll to Top