Koronarokotukset ja gynekologiset sairaudet tai oireyhtymät

Rokote

Päivitetty 17.8. Muokattu rokotusten suositusikärajoja, suositusta raskaana oleville, myyntiluvallisten rokotteiden määrää ja suosituksia lapsettomuushoitoihin liittyen.


Koronarokotukset on aloitettu Suomessa ja niitä tarjotaan kaikille 12 vuotta täyttäneille, jotka haluavat ottaa rokotteen. Mitä kaikkea koronarokotuksiin liittyy gynekologisten sairauksien tai oireyhtymien näkökulmasta?

 

Onko rokote minulle turvallinen?

Koronarokotetta ei anneta kuumeiselle, tällöin aikaa siirretään. Yleensä ottaen rokotteet sopivat myös henkilöille, joiden elimistön puolustuskyky on heikentynyt jonkin sairauden tai lääkityksen vuoksi. Kuumeen lisäksi muita esteitä koronarokotteen ottamiselle ei ole ilmoitettu, saattohoitovaiheessa olevan potilaan rokottamista suositellaan kuitenkin harkittavan yksilöllisesti. Koska käytettävässä mRNA-rokotteessa ei ole elävää virusta, rokote soveltuu yleensä ottaen myös henkilöille, joiden elimistön puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai lääkityksen vuoksi. Ennen leikkausta tai muuta toimenpidettä, rokotusajankohdasta voi keskustella hoitavan lääkärin kanssa. 

Rokotteiden suojateho ja turvallisuus eri kohderyhmille todetaan rokotteen myyntiluvassa. Tällä hetkellä EU:n alueella on kolme myyntiluvallista koronavirusrokotetta. Modernan Spikevax-rokotetta ja Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta voidaan myyntiluvan mukaisesti tarjota kaikille 12 vuotta täyttäneille ilman yläikärajaa. AstraZenecan Vaxzevria-rokotetta voidaan tarjota Suomessa vain 65 vuotta täyttäneille. 

“Mistään tieteellisestä tutkimuksesta tai tähän mennessä saadusta kliinisestä kokemuksesta ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että Suomeen tulevat Pfizer-BioNTechin tai Modernan mRNA-COVID-19 rokotteet olisivat jotenkin vähemmän turvallisia naisille, joilla on taustalla nimenomaan jokin gynekologinen vaiva, sairaus tai oireyhtymä, mutta ei vasta-aiheita rokotukselle (kuten allerginen reaktio rokotteen jollekin ainesosalle)”, vahvistaa LT, Naistentautien ja synnytysten, gynekologisen onkologian erikoislääkäri Reita Nyberg. 

 

Rokotusjärjestys

Yli 70-vuotiaiden jälkeen rokotetaan vakavan koronataudin riskiryhmät. Vakavan koronavirusinfektion vaaraa voivat lisätä ne perussairaudet, jotka huonontavat merkittävästi keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä. Riskitekijöitä ovat myös sairaalloinen ylipaino sekä tupakointi. Endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää tai vulvodyniaa ei ole mainittu vakavan koronavirusinfektion vaaraa lisäävien perussairauksien listauksessa. THL päivittää riskiryhmäluetteloa sitä mukaa kun uutta tietoa kertyy.

 

Lapsettomuushoidot, raskaus  ja rokotus

THL:n mukaan raskaana oleva voi ottaa koronarokotteen missä tahansa raskauden vaiheessa. Ennen raskautta aloitetun koronarokotussarjan toisen annoksen voi myös ottaa raskauden aikana. Raskauden yrittämistä tai hedelmällisyyshoitoja ei myöskään tarvitse siirtää koronarokotuksen vuoksi.

ESHREn (European Society of Human Reproduction and Embryology) kanta koronarokotteen ottamiseen lapsettomuushoitojen aikana on se, että eri rokotteiden ja rokotetyyppien osalta suositellaan kansallisten ohjeiden noudattimista rokotuksista eri ikä- ja riskiryhmissä.  Koska rokotteen vaikutuksista sukusoluihin, implantaatioon ja varhaiseen alkionkehitykseen ei ole juurikaan tietoa, voi olla järkevää odottaa muutama päivä (aiempi suositus kk) rokotteen jälkeen ennen lapsettomuushoitoja. Tällä hetkellä raportoidut tiedot eivät osoita COVID-19-rokotuksen kielteisiä vaikutuksia raskauden yrityksen aikana, vaikka havaintojen määrä onkin rajallinen.

 

Ibuprofeiini ja korona

Tällä hetkellä ei ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä ibuprofeenin ja COVID-19 -infektion pahenemisen välillä eikä tällä perusteella suositella lopettamaan ibuprofeenin käyttöä. Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi turvallisuustietoja, jotka koskevat ibuprofeenin ja ketoprofeenin käyttöä vakavissa infektioissa. On esitetty olettamuksia erilaisista mekanismeista, joilla eri lääkkeet voisivat vaikuttaa koronavirusinfektion etenemiseen, mutta vakuuttavaa näyttöä niiden merkityksestä ei toistaiseksi ole käytettävissä.

 

PCOS ja COVID-19-tauti

Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että PCOS-potilailla on kohonnut riski sairastua COVID-19-infektioon. Kun muut selittävät tekijät kuten esimerkiksi ikä tai painoindeksi oli huomioitu, tutkimuksen havaitsema riskiero oli 28 %.

 

Lähteet ja lisätietoja:

https://www.fimea.fi/-/tulehduskipulaakkeiden-kaytto-covid-19-infektiossa

https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=29864&i=PFIZER_COMIRNATY

https://stm.fi/koronavirusrokotteet

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/comirnaty-eli-bnt162b2-koronavirusrokote#8 

https://yle.fi/uutiset/3-11750453

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fi

https://www.eshre.eu/Europe/Position-statements/COVID19/vaccination

 

Aihetta on kommentoinut LT, Naistentautien ja synnytysten, gynekologisen onkologian erikoislääkäri Reita Nyberg

 

 

Kategoriat: