Sairaan hyvä työelämä -hanke käynnistyy!

Ajankohtaisten kuvia

Gynekologiset sairaudet ja oireyhtymät, kuten endometrioosi, adenomyoosi, PCOS ja vulvodynia ovat työikäisten naisten ja kohdullisten keskuudessa yleisiä. Vaikka ne mielletään usein vain henkilökohtaista elämää hankaloittavaksi tekijäksi, niin niillä voi olla merkittäviä työkykyvaikutuksia, myös fertiili-iän jälkeen. On tärkeää, että gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien vaikutuksia huomioidaan kokonaisvaltaisesti, sillä hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn ytimessä on ennen kaikkea elämän eri osa-alueiden tasapaino.

Sairaan hyvä työelämä

Gynekologisilla sairauksilla ja oireyhtymillä on tutkitusti merkittäviä vaikutuksia työkykyyn ja jaksamiseen. Työkykyyn voi vaikuttaa fyysiset oireet, kuten kovat kivut, runsas vuoto tai suolisto- ja virtsaamisvaivat; sekä kognitiota ja yleisvointia heikentävät oireet, kuten väsymys ja aivosumu. Vaikeiden fyysisten oireiden lisäksi kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun vaikuttava sairaus/oireyhtymä on usein henkisesti kuormittava, lisäten riskiä uupumukseen, ahdistukseen ja masennukseen. Sairaus tai oireyhtymä voi myös haastaa kognitiota ja yleisvointia väsymyksen ja aivosumun muodossa, sekä vaikuttaa sosiaalisiin kontakteihin työssä.

Hyvä uutinen on, että työelämävaikutuksia on mahdollista minimoida oikeilla työkaluilla, riittävällä tiedolla, sekä sairauden ja oireiden taakkaa keventämällä. Siksi syntyi Sairaan hyvä työelämä -hanke, jonka puitteissa kipeästi kaivattua tukea tarjotaan monipuolisesti. Vuosina 2023-2023 toteutuvan hankkeen tavoitteena on tukea gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien kanssa elävien työkykyä lisäämällä tietoa sairauden moninaisista vaikutuksista työkykyyn, tarjoamalla työkaluja oman työkyvyn ylläpitoon ja valmiuksia toimia työkyvyn heikentyessä. Edellä mainittuja tavoitteita lähestytään tuottamalla tietoa ja toimintaa yhdistämällä keskeisten teemojen asiantuntijoiden sekä kokemustoimijoiden tietoa. Tietoa lisätään oppaiden, webinaarien, artikkelien sekä blogikirjoitusten muodossa, jonka lisäksi lanseerataan Sairaan hyvä työelämä -kurssi, jonka aikana ratkaisuja työelämän haasteisiin etsitään mm. itsetuntemustyöskentelyä ja vertaistukea hyödyntäen. Hankkeen aikana mahdollistetaan työelämäaiheista vertaistukea myös kurssisisällöistä irrallaan, sillä vertaistuen antaminen ja vastaanottaminen on tärkeä tapa löytää täsmäkeinoja työkyvyn edistämiseen – erityisesti, koska oireiden luonnetta ja niiden vaikutuksia ymmärtää parhaiten toinen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävä.

Työkyvyn edistämistä ei voi kuitenkaan laskea täysin sairauden tai oireyhtymän kanssa elävien varaan, vaan tukea tarvitaan myös työpaikalta, oppilaitoksista, sekä työ- tai opiskelijaterveydenhuollosta. Siksi hankkeessa lisätään, päivitetään ja monipuolistetaan ymmärrystä gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien vaikutuksista työ- ja opiskelukykyyn. Tieto- ja opasmateriaalia tuotetaan tietotasoa kartoittavien kyselyiden ja workshopien pohjalta. Työterveyshuollon tarpeisiin tarjotaan työkaluja ja koulutusta, joissa kuuluu myös kokemusasiantuntijoiden ääni. Suuri osa hankkeen toiminnoista järjestetään verkkovälitteisesti valtakunnallisen hyödyn takaamiseksi.

Sairaan hyvä työelämä -hanke pohjautuu gynekologisten sairauksien tai oireyhtymien kanssa elävien vahvaan toiveeseen saada tukea työelämään vaikeiden ja intiimien oireiden kanssa. Sen taustalla on myös Korennon pohjimmainen missio gynekologisiin sairauksiin ja oireyhtymiin liittyvän stigman ja kuukautishäpeän poistamisesta, jotta sairaan hyvää (työ)elämää hidastava hiljaisuus viimein särkyisi – koko yhteiskunnassa.

Ota yhteyttä:

Mikäli gynekologisten sairauksien ja oireyhtymien vaikutukset näkyvät työpaikallasi ja haluaisit osallistua hankkeeseen, niin otathan yhteyttä hankkeen koordinaattoriin. Voimme sopia resursseihinne sopivia yhteistyömuotoja, tai lisätä teidät postituslistallemme, josta saatte tietoa tapahtumistamme ja julkaistuista materiaaleista. Voit olla yhteydessä myös toimihenkilön roolissa, mikäli haluaisit jakaa kokemuksiasi työpaikastasi joko erinomaisena esimerkkinä, tai kehitystarpeiden kannalta.

Hankkeen aikataulu: 1.3.2023-31.12.2025.

Yhteystiedot:
Tiia Tuovinen
Projektikoordinaattori,
Sairaan hyvä työelämä
Puh. 050 362 7952
tiia.tuovinen(a)korento.fi

Kategoriat: