Tule mukaan työryhmiin kehittämään Korennon toimintaa

Jäsenistömme on toivonut enemmän osallistumismahdollisuuksia ja muun muassa vuosikokouksessa 2019 päätettiin kahden työryhmän perustamisesta, joissa jäsenistö pääsee suoraan vaikuttamaan järjestömme asioihin. Tämän lisäksi hallitus haluaa aktivoida jo aiemmin perustettua edunvalvonnan työryhmää sekä perustaa uuden viestinnän työryhmän. Työryhmiin voi ilmoittautua kuka tahansa Korento ry:n jäsen. Kaikki työryhmät tullaan ainakin toistaiseksi toteuttamaan etätapaamisilla Google Meetsin kautta ja kaikkiin työryhmiin voi ilmoittautua alla olevasta linkistä. Voit myös osallistua useampaan työryhmään.

Ilmoittaudu työryhmiin täällä: https://forms.gle/wBcySr1rCsfsYfgG9 tai suoraan talous@korento.fi.

Lisätietoa työryhmistä alla. (HUOM! Jokaisessa työryhmässä toimintaa suunnitellaan ryhmäläisten kesken eli alla olevat kuvaukset, syyskokouksien päätökset poislukien, eivät ole kiveen hakattuja ja ryhmäläisellä on mahdollisuus tuoda parannus-, aihe- sekä käytännön järjestelyehdotuksia ryhmiin.)

 

Epäasiallisen kohtelun kokemuksien työryhmä

Työryhmässä olisi tarkoitus keskustella pitkän ajan tähtäimellä, kuinka ehkäisemme epäasiallista kohtelua ja kiusaamista järjestössämme sekä miten reagoimme, jos sellaista ilmenee. Tavoitteena on varmistaa turvallinen ilmapiiri kaikille järjestössämme nyt ja tulevaisuudessa. Hallituksesta työryhmään osallistuvat varapuheenjohtaja ja talousvastaava Sonja Karppanen sekä edunvalvontavastaava Pia Riekkinen. Työntekijöitä edustaa toiminnanjohtaja Elina Purho. Työryhmän oli määrä tavata jo ensimmäisen kerran viikolla 23 ja haku oli auki 11.5.-25.5.2020, mutta hakuaikaa jatketaan, koska syyskokouksen vaatimusten mukaista työryhmää ei ole saatu kasaan. Ryhmä siis kaipaisi kipeästi uusia jäseniä. Ryhmä tapaa aikaisintaan viikolla 24 ja viimeistään viikolla 27. Viikon 24 jälkeen työryhmä aloittaa toimintansa heti kun syyskokouksen päätöksen mukainen ryhmä saadaan kokoon. Syyskokouksessa 2019 on hyväksytty työryhmästä seuraava päätösehdotus: “Päätösehdotuksena esitetään työryhmän perustamista ulkopuolisen selvittäjän valitsemiseksi. Työryhmä on eri näkökulmista ja eri tilanteista koostuva jäsenten työryhmä, jossa on korkeintaan kaksi hallituksen edustajaa. Työryhmään myös työntekijöiden edustus. Työryhmä toimii vapaaehtoispohjalta. Työryhmän koko maksimissaan kahdeksan henkilöä”.

 

Hallinnollinen työryhmä

Työryhmän olisi tarkoitus aloittaa toimintansa noin viikolla 25, mutta tarkka ajankohta sovitaan työryhmän jäsenten kesken. Syyskokouksessa 2019 on hyväksytty seuraava päätösehdotus: “Päätösehdotuksena esitettiin perustettavan työryhmä, joka käy läpi hallinto- ja talousohjeet ja tarkistaa, että ne ovat ajan tasalla huomioiden eettiset näkökulmat. Työryhmä on eri näkökulmista ja eri tilanteista koostuva jäsenten työryhmä, jossa on korkeintaan kaksi hallituksen edustajaa. Työryhmä hyödyntää työntekijöiden asiantuntemusta. Työryhmän koko maksimissaan kahdeksan jäsentä“. Hallituksesta työryhmään osallistuvat edunvalvontavastaava Pia Riekkinen sekä markkinointi- tapahtumavastaava Aino Mäkelä.

 

Viestintätyöryhmä

Viestintätyöryhmän tarkoituksena on luoda yleistason periaatteet viestinnän linjauksille järjestössä. Viestintätyöryhmän linjauksien pohjalta luodaan järjestölle uusi viestintäsuunnitelma. Viestintätyöryhmään osallistuminen ei vaadi välttämättä asiantuntemusta viestinnästä, viestintäkäytänteistä tai -kanavista. Työryhmän toiminta tullaan järjestämään niin, että ensimmäisellä tapaamisella ryhmä perehdytetään viestinnän nykytilaan, järjestön keskeisiin sidosryhmiin sekä haasteisiin, joita on noussut esiin. Tämän jälkeen tapaamisilla keskitytään aina teemoittain suurin linjauksiin (esimerkiksi suhtautuminen politiikkaan, tuotemainostukseen yms). Hallituksessa työryhmästä vastaava henkilö on Sonja Karppanen. Työryhmän on määrä aloittaa toimintansa elokuussa.

 

Edunvalvonnan työryhmä

Edunvalvonnan työryhmän toiminta halutaan aloittaa uudestaan ja myös vanhoja jäseniä pyydetään uudelleen ilmoittautumaan! Tarkoituksena on, että työryhmässä olisi sekä endometrioosin, adenyomoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläviä jäseniä, jotta sekä yhteisiin, että sairaus/oireyhtymä kohtaisiin epäkohtiin löydetään vaikuttamisen tapoja. Työryhmätoiminta aloitetaan haasteiden kartoituksella ja toiminnan yhdessä suunnittelulla. Seuraavissa tapaamisissa on tarkoitus keskustella teemoittain haasteista sekä etsiä niihin ratkaisukeinoja. Työryhmästä vastaavat hallituksen edunvalvontavastaava Pia Riekkinen ja toiminnanjohtaja Elina Purho. Työryhmä toiminta alkaa syys-lokakuun aikana.

Työryhmätoiminnasta toivotaan kehittyvän matalan kynnyksen vaikuttamis- ja osallistumistapaa jäsenille. Mikäli sinulla heräsi kysyttävää työryhmistä, voit olla yhteydessä hallituksen varapuheenjohtajaan Sonja Karppaseen (talous@korento.fi).

 

Tervetuloa työryhmiin mukaan!

Korento ry hallitus 2020

 

Kopio_ Ajankohtaista (9)
Kategoriat:
Scroll to Top