Moona-hanke on päättynyt

Moona 3.0 naisten hyvinvoinnin edistäjänä -hanke käynnistyi keväällä 2019. Hanke on jatkoa Nuori nainen ja endometrioosi -hankkeelle, joka oli käynnissä vuosina 2016–2018. Jatkohankkeen oli tarkoitus päättyä jo vuoden 2020 lopussa, mutta keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia vaikutti hankkeen suunniteltuihin toimintoihin niin paljon, että hanketta päädyttiin jatkamaan rahoittajan suostumuksella vuoden 2021 loppuun asti. 

Nuori nainen ja endometrioosi -hanke keskittyi erityisesti nuorten tavoittamiseen. Hankkeen tavoitteena oli tukea nuoria tunnistamaan endometrioosiin liittyvät oireet sekä rohkaista heitä hakeutumaan avun piiriin. Hankkeen aikana kehitettiin useita toimintamuotoja. Järjestölle muodostettiin Nuorisotiimi, jonka jäseninä toimivat nuoret yhdistyksen jäsenet. Näkyvimpänä toimintana Nuorisotiimi ylläpitää omaa Instagram-tiliä, mihin he tuottavat sisältöä toisille nuorille. Hankkeen aikana järjestettiin myös ensimmäistä kertaa nuorten leiri, jossa nuoret pääsivät antamaan ja vastaanottamaan vertaistukea. Moona-blogi perustettiin ja blogiin on kirjoittanut vuosien varrella joukko erilaisia vapaaehtoisia. Hankkeen viimeisenä vuotena kuvattiin kaksi vertaistukivideota, jotka ovat saaneet paljon katseluita Korennon YouTube-kanavalla. Kouluagenttitoiminnan tavoitteena oli taas levittää kouluihin tietoa kuukautisista, epätyypillisistä oireista ja endometrioosista.

Nuori nainen ja endometrioosi -hankkeen aikana kehitettiin myös ilmaisen Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksen ensimmäinen versio. Kun hankkeen lopussa haettiin rahoitusta jatkohankkeelle, uuden hankkeen painopisteeksi valikoitui sovelluksen jatkokehittäminen. Sovelluksen uutta versiota kehitettäessä huomioitiin jo aiemmin kerätty palaute käyttäjiltä sekä kerättiin palautetta lisää myös kohdennetusti vulvodynian ja PCOS:n kanssa eläviltä. Kehityksessä parannettiin sovelluksen käytettävyyttä sekä huomioitiin uudet saavutettavuusdirektiivit mahdollisimman laajasti.

Sovelluksen uutta versiota kehitettäessä tehtiin tiivistä yhteistyötä myös asiantuntijalääkäreiden kanssa. Erityisen tärkeässä roolissa olivat TYKSin Pia Suvitie ja OYSin Terhi Piltonen. Sovelluksen oirelistaukset käytiin läpi ja toimintoja pohdittiin sairastavien sekä terveydenhuollon tarpeiden näkökulmasta. Sovellus otettiin käyttöön osana professori Terhi Piltosen tutkimusryhmän Naisten Terveystutkimusta, johon kutsutaan osallistumaan yli 4 500 Pohjois-Suomessa syntynyttä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat naisten hyvinvointiin, lisääntymisterveyteen ja seksuaalisuuteen. Moona Oirepäiväkirjaa hyödynnetään tutkimuksessa mm. kuukautishäiriöiden ja endometrioosioireiden esiintymisen väestötasolla selvittämiseksi.

Nuori nainen ja endometrioosi -hanke alkoi, kun järjestön toiminnan kohderyhmänä olivat vain endometrioosia sairastavat. Järjestön laajentumisen jälkeen alkoi jatkohanke Moona 3.0 -hanke. Hankkeen aikana on laajennettu jo kehitettyjä toimintoja koskemaan koko Korennon uutta kohderyhmää. Erityisesti tämä on näkynyt Moona Oirepäiväkirja -mobiilisovelluksen kehityksessä. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut sovelluksen tuominen saataville myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ensisijaisesti tätä lähdettiin edistämään Ruotsin endometrioosiyhdistyksen kanssa. Suunnitelmissa oli tehdä hankkeen aikana myös matkoja ulkomaille esimerkiksi erilaisiin kansainvälisiin konferensseihin, joissa tietoa sovelluksesta ja järjestöstä olisi voitu levittää laajemmin. Valitettavasti pandemiatilanne on kuitenkin haitannut näitä suunnitelmia; myös kansainväliset tapahtumat ovat siirtyneet. Ensimmäinen vaihe kansainvälistymisen edistämisessä oli sovelluksen kääntäminen englanniksi ja ruotsiksi. Näin sovellus auttaisi muita kuin suomenkielisiä myös Suomessa.

Hankkeen viimeisenä vuotena tuotettiin kolmen videon sarja, jossa puhujina toimivat nuoret gynekologisen sairauden tai oireyhtymän kanssa elävät. Hankkeen aikana on myös uudistettu aiemmin tuotettuja materiaaleja. Moona.info-sivusto kehitettiin alun perin Nuori nainen ja endometrioosi -hankkeen hankesivustoksi ja jatkohankkeen aikana sivuston materiaaleja uudistettiin. Sivuston uutena fokuksena on nuorille suunnattu materiaali huomioiden endometrioosin ja adenomyoosin lisäksi myös PCOS ja vulvodynia. Lisäksi sivustolta löytyy myös tietoa kehon toiminnasta sekä erilaisista oireista riippumatta oireiden aiheuttajasta. Sivustolta löytyy myös uusia vertaistarinoita. Myös Moona-haitariesite uudistettiin niin, että esitteestä löytyy nyt tietoa kaikista edustamistamme sairauksista ja oireyhtymistä.

Haluan kiittää lopuksi jokaista, joka on ollut mukana hankkeen jossain vaiheessa tavalla tai toisella. Erityiskiitos kuuluu jokaiselle vapaaehtoiselle, joka on tarjonnut aikaansa ja resurssejaan sovelluksen kehittämiseen. Lisäksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, joiden asiantuntemuksesta on ollut paljon hyötyä hankkeen aikana. Kiitos myös jokaiselle Korennon jäsenelle, seuraajalle sekä kaikille, jotka ovat vastanneet kyselyihin ja antaneet palautetta sovelluksesta.

 

Kirjoittaja: Projektikoordinaattori Anna Halminen

ajankohtaista kuva (2)
Kategoriat:
Scroll to Top