Hallitus ja työntekijät: kehen kannattaa ottaa yhteyttä?

Korennon hallitus valitaan vuosittain. Vuoden 2021 hallitus on järjestäytynyt alkuvuodesta ja vuosi on käynnistynyt innostuneissa merkeissä! Korennolla toimii vapaaehtoisista koostuvan hallituksen lisäksi myös neljä työntekijää. Aina ei ole välttämättä selvää, kehen olla yhteydessä missäkin asiassa.

Korennon työntekijät ovat paikalla pääasiassa virka-aikaan ja työntekijöihin voi olla yhteydessä lähtökohtaisesti asiassa kuin asiassa. Hallituksen tarkoitus on kehittää järjestön toimintaa laajemmalla tasolla, joten arkipäiväiset jäsenasiat ja muut päivittäiseen toimintaan liittyvä toiminta hoituu sujuvimmin toimiston kautta.

Jos oikean yhdyshenkilön löytäminen tuottaa haasteita, kannattaa olla yhteydessä Korennon toiminnanjohtajaan ja hallituksen puheenjohtajaan. Näin viesti päätyy kaikkein varmimmin oikealle henkilölle.

 

Hallituksen ja toimiston työnjako

Toiminnanjohtaja Elina

Toiminnanjohtaja vastaa verkostoyhteistyöstä, yhteistyöhankkeista muiden järjestöjen tai yritysten kanssa ja mediayhteistyöstä. Elinalle voi välittää palautetta järjestön toiminnasta ja osoittaa kirjanpito- ja tilinpäätöstietoihin, harjoittelijahakemuksiin ja edunvalvontatyöryhmään liittyvät yhteydenotot.

Puheenjohtaja Sonja

Halutessaan median edustajat voivat olla yhteydessä myös puheenjohtajaan. Myös yleinen järjestön toimintaa koskeva palaute ja kehitysehdotukset ovat tervetulleita pj-postiin ja puheenjohtajan saa kiinni myös anonyymin palautelomakkeen takaa. Kysymykset hallitustyöstä, hallitushausta, hallituksen valinnasta sekä vuosikokouksista kuuluvat puheenjotajalle. Näiden lisäksi puheenjohtajalle kuuluvat jäsenaloitteet vuosikokouksien esityslistoihin (hyvissä ajoin, jotta ehtivät kokouskutsuun, mieluiten kevään aloitteet jo helmikuuhun mennessä ja syksyn lokakuuhun).

Järjestökoordinaattorit Sara ja Riikka

Järjestökoordinaattoreihin voi olla yhteydessä vapaaehtoistyöhön liittyvät asiat (olit sitten uusi tai vanha vapaaehtoinen). Koordinaattoreille kuuluvat myös kaikki mahdolliset vertaistukeen liittyvät asiat: Saran vastuualueena on endometrioosi ja adenomyoosi ja Riikan PCOS ja vulvodynia. Sara vastaa lisäksi Moona-blogista ja Riikka opinnäytetöistä. Molemmat vastaavat yhdessä nuorten toiminnasta.

Projektikoordinaattori Anna

Annalle voi osoittaa Moona Oirepäiväkirja -sovellukseen sekä Moona 3.0 -hankkeeseen liittyvät yhteydenotot. Anna vastaa myös sovellusta ja hanketta koskevista yhteistyöehdotuksista ja hänelle voi toimittaa sovellukseen liittyvät vikailmoitukset ja kehitysehdotukset.

 

Yhteydenotot muissa tilanteissa

Endorfiinin juttuideat ja palaute

toimitus@korento.fi

Jäsenasiat

Jäsenlaskut, eroaminen, jäsenyys, yhteystietojen muutokset  jasenasiat@korento.fi

Varapuheenjohtaja Riikka

Riikaan voi ottaa yhteyttä, jos ei saa puheenjohtajaa kiinni tai yhteydenoton aiheena ovat hallintotyöryhmään tai epäasiallisen kohtelun kokemuksen työryhmään liittyvät asiat. Työryhmiin liittyvät yleiset kysymykset kuuluvat myös Riikalle.

Sihteeri ja talousvastaava Elli

Vuosikokousilmoittautumiset tapahtuvat pääasiassa Ellin kautta. Yhteyttä voi ottaa myös järjestön varainhankintaan (esim. ulkopuoliseen rahoitukseen ja jäsenmaksujen suuruuteen) liittyvissä kysymyksissä tai jos kyseessä on dokumenttipyyntö (esimerkiksi vuosikokouksien pöytäkirjakopiot tai -otteet).

Vaikuttamistyövastaava Minna

Minna vastaa vaikuttamisen strategisesta kehityksestä. Minnaan voi olla yhteydessä esimerkiksi uusien vaikuttamishankkeiden tai muiden vaikuttamtyöhön liittyvien ideoiden pohjalta.

Viestintävastaava Janika

Janika vastaa leisen viestintälinjan palautteeseen ja kehitysehdotuksiin. Janikan vastuulla on myös viestintätyöryhmä.

Edunvalvontavastaava Pia

Pialle kuuluvat edunvalvonnan strategiseen kehitykseen liittyvät asiat (esimerkiksi uudet edunvalvontahankkeet). Pia toimii myös toisena häirintäyhdyshenkilönä.

Kv-vastaava Dana

You can contact Dana in any situation which consideres International Affairs, International Cooperation or multicultural cooperation. Dana on myös Korennon tietoturvavastaava eli jos epäilet tietoturvarikkomusta tai -ongelmaa, ilmoitathan siitä Danalle.

Markkinointivastaava ja Endorfiinin päätoimittaja Aino

Aino vastaa markkinointi- ja tapahtumayhteistyöhön liittyvistä linjauksista. Ainolle voi osoittaa myös suoraan Endorfiiniin liittyvää palautetta ja hän on toinen häirintäyhdyshenkilöistä.

Häirintäyhdyshenkilöt Aino ja Pia

Häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä, mikäli kohtaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua Korennon toiminnan piirissä. Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja auttavat asian selvityksessä. Keskustelut heidän kanssaan ovat luottamuksellisia ja mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä ilman yhteydenottajan lupaa.

 

Hallituksen yhteystiedot löytyvät täältä ja toimiston yhteystiedot täältä. Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä, olemme täällä sinua varten!

Ajankohtaista_yhteystiedot
Kategoriat:
Scroll to Top