Vapaaehtoiset mahdollistavat vertaistuen: “Lupa olla kokonainen ilman häpeää”

Vapaaehtoisena toimiminen on monelle tärkeä osa-alue elämässä. Syyt lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan ovat moninaiset. Yhdelle on tärkeää toimia itselle merkityksellisen asian puolesta, toiselle epäkohtiin puuttuminen. Vapaaehtoistyötä tehdään omien kykyjen, voimavarojen ja aikataulujen mukaan. 

Korennon vapaaehtoistoiminnassa korostuu vertaisuus sekä vaikuttaminen. Vertaistuki on tukea ihmiseltä ihmiselle tasa-arvoisessa asemassa. Vertaistuen tavoitteena on tukea osallistujien hyvinvointia ja jaksamista, helpottaa yksilön osallisuutta sekä luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Vertaistuki ei korvaa ammattiapua, mutta sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille tunnistetaan aiempaa herkemmin. Vertaistuen muotoja on useita erilaisia, jotka tukevat toinen toistaan. Vertaisuuteen liittyy olennaisesti luottamus. Luottamuksen synnyttyä uskalletaan jakaa myös arkoja aiheita, jotka gynekologisissa sairauksissa  ja oireyhtymissä nousevat herkästi esille. Vastavuoroisuus rohkaisee osapuolia avoimuuteen.

”Ryhmässä jaetaan paljon tietoa ja kokemuksia ja tsempataan toisia. Yleensä myös nauretaan paljon, sekin on voimaannuttavaa, vaikka ikävän sairauden äärellä ollaankin.” Mira ja Johanna, vertaistukiryhmän vetäjät

“Ryhmässä saa puhua häpeilemättä ja suoraan eikä mitään tarvitse piilotella. On lupa olla kokonainen ilman häpeää.” Mira ja Johanna, vertaistukiryhmän vetäjät

Vertaistuessa kertojalla ja kuulijalla on samanlainen kokemus, joka mahdollistaa ymmärtämisen. Vertaisuus voi helpottaa sopeutumista sairauteen tai mullistuneeseen elämäntilanteeseen. Se luo myös osallisuuden tunnetta. Vertainen antaa samaistumispintaa, kuuntelee ja luo turvaa sekä toivoa, että tämänkin sairauden kanssa voi pärjätä. Vertaisten kanssa koetaan herkemmin kuulluksi tuleminen, joka voi olla hankalampaa jos kuulijalla ei ole samaistumispintaa, vaikka kuulijan lähtökohtana olisi halu auttaa. Vertaistukija on myös sopivan etäällä, siksi hänelle voi olla helpompi puhua eikä sairastunut joudu pohtimaan kuormittaako hän läheisiään. Vertaistukijan tulisi olla ”sinut” oman sairauden kanssa, jotta hän jaksaa toimia toisen ihmisen tukena. Toisen tukena ja apuna toimiessa omat kokemukset toimivat voimavarana. 

”Yksilölle on iso juttu voida toimia vapaaehtoistyössä, jonka koet jollain tavalla merkitykselliseksi.” Sinikorento, tukipuhelin

Monet vapaaehtoisista kertovat, kuinka merkityksellinen ja voimaannuttava kokemus tuen ja tiedon tarjoaminen on vertaisille. Vapaaehtoistoiminnan merkitys piileekin ihmisten välisissä kohtaamisissa. Vapaaehtoisuus koetaan voimavarana, ja onpa sitä kautta löydetty sydänystäviäkin. 

”Koen suurimmaksi tehtäväkseni tässä hommassa antaa samaistumispintaa sairastuneelle, kuunnella ja antaa toivoa. Paras palaute on, kun kuulija kiittää ja saattaa jopa sanoa, tästä oli apua. Vaikka en varsinaisesti kiitoksia odota.” Sinikorento, tukipuhelin

Miten vapaaehtoistoimintaan voi sitten lähteä mukaan? Tärkeintä olisi löytää itselle sopiva tapa osallistua ja vaikuttaa. Korennolla on useita eri mahdollisuuksia lähteä mukaan toimintaan, joista etsiä itselleen sopivaa tapaa osallistua ja vaikuttaa. Vapaaehtoistehtävään saa perehdytyksen, ja vapaaehtoisille järjestetään vuosittain maksuttomia koulutuksia. Vaikka vertaistukijana on välillä vaikeidenkin asioiden äärellä, vapaaehtoistoiminnassa näkyvät myös ilo ja yhteenkuuluvuuden voima.

Tule mukaan toimintaan!

Lisätietoa eri vapaaehtoistehtävistä löydät täältä. Voit myös kertoa kiinnostuksestasi tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan tällä lomakkeella.

Vapaaehtoisten koulutusviikonloppuna 10.-11.4. on tarjolla perehdytyksiä eri vapaaehtoistehtäviin sekä erilaisia vertaistukeen liittyviä työpajoja. Tervetuloa mukaan! Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä

Lähteet

Tekstissä on hyödynnetty Korennon vapaaehtoisten ajatuksia toiminnasta. 

http://www.phvapaaehtoistoiminta.fi/vapaaehtoistoiminnan-maaritelma/ 

https://kansalaisareena.fi/vapaaehtoiselle/vapaaehtoistoiminnan-maaritelma/

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki


Kirjoittaja: Samja Mykkänen

Vapaaehtoiskamppis - blogiin
Kategoriat:
Scroll to Top