Hallitusehdokkaiden esittelyjä

Syyskokouksessa 12.12.2020 Korennon hallitukseen valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2021-2022 neljä uutta jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallitustehtävään voi ilmoittautua Korennon jäsen, joka on kiinnostunut kehittämään Korentoa ja korentolaisia. Jotta jäsenistömme voi tutustua ehdokkaisiin etukäteen, toivomme hakemuksia 7.12. klo 18 mennessä puheenjohtaja(a)korento.fi. Lisätietoja hallitushausta täältä.

Ehdokkaat

(päivitetty 9.12.)

Puheenjohtajaehdokas Sonja Karppanen

Sonja Karppanen

Olen 27-vuotias ja nykyisen 2020 hallituksen varapuheenjohtaja sekä talous- ja viestintävastaava. Opiskelen kauppakorkeakoulussa ja erikoistun strategian, yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan osa-alueisiin ja lisäksi minulla on taustalla paljon viestinnän, vastuullisen liiketoiminnan sekä tietojärjestelmätieteiden opintoja. Näillä taustoilla olen tuonut osaamiseni, persoonani ja innostukseni Korennon vapaaehtoisuuteen. Korennossa vapaaehtoisurani on edennyt Jyväskylän paikallistoiminnan aktiivina, nuorisotiimin puheenjohtajana 2018–2019 ja nyt 2020 hallituksessa. Olen tuonut toimintaan erityisesti osaamiseni strategian luomisesta sekä käytäntöön viemisestä.

Ihmisenä olen se tarvittaessa hyvinkin vakava, mutta pääosin innostava ja innokas ja positiivinen tyyppi, joka tuo hymyjä ihmisten kasvoille. Oma tausta endometrioosin ja muiden elämän haasteiden kanssa on tehnyt musta sen, joka hymyilee kaiken läpi ja löytää mahdollisuuksia haasteiden keskeltä.

Päätin hakea puheenjohtajaksi ennen kaikkea, koska uskon, että järjestömme nykyisessä tilanteessa minun taustastani ja tiedoistani on eniten hyötyä juuri nyt. Olen varapuheenjohtajana ollut mukana luomassa pohjaa ensi vuoden tärkeille hallitusprojekteille kuten varainhankintastrategialle. Olen kehittänyt yleisesti hallituksen viestintää ja haluaisin puheenjohtaja kehittää laajemmin hallituksen työskentelyä sellaiseksi, että se tukisi paremmin toimistomme työtä. Samalla haluan hallitustyön olevan jäsenistöllemme läpinäkyvämpää. Minulla on laaja ja selkeä kokonaiskuva siitä, mitä ensi vuonna pitää saada aikaiseksi, jotta saavutamme visiomme vuodelle 2022. Uskon, että tätä kokonaisvaltaista johtajuutta ja strategista hahmotuskykyä tarvitaan ensi vuonna.

Haluan johtajana rakentaa yhteistyötä ja esimiehenä tuoda oman kuuntelevan korvani ja ideani tukemaan toimiston työskentelyä. Haluan rohkaista yksilöitä järjestössämme erityisesti hallituksessa ja toimistolla saavuttamaan oman potentiaalinsa ja nauttimaan omasta työstään. Aiemmin johtajuuttani on kehuttu luotettavuudesta, johdonmukaisuudesta ja innostavasta otteesta.

Korennon näen tulevaisuudessa yhteisönä, jossa vapaaehtoisuus ja työskentely on mielekästä, opettavaista ja innostavaa. Meillä on aktiivinen yhteisö, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja panoksensa arvokkaaksi, huolimatta sairauksista, oireyhtymistä tai niiden tilanteesta. Me tuemme kaikki toinen toisiamme monimuotoisessa yhteisössämme ja tämä näkyy ulospäin. Seurauksena meistä kasvaa arvostettu kansalaisvaikuttaja, jota koko Suomi kuuntelee.

 

Puheenjohtaja- ja hallitusehdokas Riikka Jauhiainen

 

 

Minna Toivola

Hallitusehdokas Minna Toivola

Hei,

Olen 43- vuotias endometrioosia sekä neuropaattista vulvodyniaa sairastava nainen Jyväskylästä. Opiskelen tällä hetkellä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiksi. Aiemmalta koulutukseltani olen lähihoitaja. Ensimmäistä harjoitteluani suoritan parhaillaan Korento ry:ssä.
Harjoittelun aikana ajatus hallitustoimintaan osallistumisesta alkoi kiinnostaa entistä enemmän, sillä ymmärsin miten iso vaikutus vapaaehtoistyöskentelyllä on korennon tulevaisuutta ajatellen. Harjoittelussa huomasin myös vahvuuteni hallitustyöskentelyäkin ajatellen. Ideoin paljon asioita ja minun on helppo kontaktoida ihmisiä sekä jäsentää toimintaa laajassa mittakaavassa. Itselleni oikeudenmukaisuus on arvo, jota haluaisin toteuttaa myös mahdollisessa hallitustyöskentelyssä. En pelkää nostaa vaikeitakaan asioita tapetille ja haluan tehdä töitä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen Korennon puolesta.

Hallitustoiminta kiinnostaa, sillä halusin olla mukana kehittämässä Korennon toimintaa sekä vaikuttaa siihen, millainen Korento voisi tulevaisuudessa olla. Toivoisin Korennon kehittyvän erityisesti siihen suuntaan, että se tietotaito, joka Korennolla nyt on, saisi jalansijaa myös muilla areenoilla. Haaveilen, että ne naiset, jotka vielä eivät ole löytäneet apua sairauksiinsa ja oireyhtymiinsä, löytäisivät apua nykyistä helpommin ja nopeammin. Toivoisin, että Korennon avulla tieto sairauksista saavuttaisi nuoret tytöt jo varhain sekä naisilla olisi käsitys siitä, että heidän kehonsa on arvokas ja ansaitsee hyvää kohtelua.
Aiempaa kokemusta hallitustoiminnasta minulla ei ole eli työskentelytapa ja mallit olisivat minulle uusia oppimisen paikkoja.

Ystävällisin terveisin

Minna Toivola

 

Hallitusehdokas Outi Marin

Outi Marin

Olen Outi Marin, 43-vuotias endometrioosia ja adenomyoosia sairastava kestävän kehityksen asiantuntija. Kestävään kehitykseen kuuluu ympäristöasioiden lisäksi sosiaalinen tasa-arvoisuus, joka on tärkeä osa sairauksia ja oireyhtymiä edustavan järjestön, kuten Korennon, ydinsanomaa. Korennossa toimin Endometrioosittaret -vertaistukiryhmän ylläpidossa ja kolmessa nykyisen hallituksen asettamassa työryhmässä.

Korennon hallitukseen haen, koska mielestäni järjestömme ensimmäinen tehtävä on toimia jäsentemme eduksi ja edistää endometrioosin, vulvodynian ja PCOS:n tunnettuutta, diagnoosiaikojen lyhenemistä ja asenteiden muutosta ja sairastavien osallistumisen mahdollisuuksien parantamista mm. työelämässä.

Olen luonteeltani sillanrakentaja ja pyrin avoimeen, mutta tulokselliseen keskusteluun. En kuitenkaan pelkää vaikeitakaan päätöksiä. Olen luotettava, pitkäjänteinen ja strateginen. Vaikuttamistyöni hedelmiä näkyy EUn politiikasta Korennon nykyisiin työryhmiin. Tärkeitä arvojani ovat tasa-arvoisuus, reiluus ja oikeudenmukaisuus. Ennen kaikkea olen niin kutsuttu muutosagentti ja osaan motivoida ihmisiä ja saada heidät toimimaan. Vahvuuksiani ovat edunvalvonta, viestintä, strategia ja johtaminen.

Haluan olla mukana  kehittämässä Korentoa järjestöksi, jolla on paikka kansalaisvaikuttajana ja edustamiensa sairauksien ja oireyhtymien asiantuntijana. Kokemukseni työelämässä antaa hyviä valmiuksia toimia tämän tavoitteen eteen Korennon hallituksessa. Olen tehnyt töitä sekä järjestöissä, valtiolle että yrityksissä. Minulla on kokemusta luottamustehtävistä ja niihin liittyvistä puheenjohtajuuksista kansainvälisesti ja Suomessa. Tehtävässäni Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtajan sijaisena opin tuntemaan rahoituskenttää hyvin. Nykyään työskentelen Head of Sustainability Reporting -roolissa Smurfit Kappalla ja tehtäviini kuuluu myös edunvalvonnan ja vaikuttamisen asioita laajasti.

Minun valintani hallitukseen tarkoittaa

  • diagnoosiaikojen lyhenemisen ja hoitohenkilökunnan osaamisen lisäämisen, ja
  • sairastavien osallistumisen mahdollisuuksien parantamisen esimerkiksi työelämässä,

tuomisesta vahvasti hallitustyöskentelyyn.

 

Elli Iivanainen

Hallitusehdokas Elli Iivanainen

Hei

Kyseessä on 19-vuotias opiskelijatyttönen Tampereelta. Diagnostiikkani on vielä hiukan kesken, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan sairastan endometrioosia, jonka lisäksi kärsin vaginismuksesta. Asun yhdessä kissavauvani kanssa ja päivät kuluvat perinteisesti kahvikupin ja hyvän kirjan ääressä.

Olen toiminut aktiivisesti erilaisissa järjestöissä ja nuorisopolitiikassa jo vuosia. Toiveeni olisi päästä hyödyntämään näitä taitoja ja tietoja myös Korennon hallituksessa. Perusluonteeltani olen iloinen ja kupliva, mutta ajan itseni ja muiden etuja rautaisella otteella eteenpäin. Toisin hallitukseen siten nuoren lukiolaisen mielenmaisemaa ja omaa laajaa osaamistani, liittyi se sitten kokoustamisesta huolehtimiseen tai järjestön toiminnan edistämiseen.

Unelmoin mahdollisuudesta päästä kertomaan omista kokemuksistani vaginismuksen parissa ja edistämään tietoisuutta tästäkin naisille tyypillisestä ongelmasta ja uskon Korennon hallituksessa toimimisen olevan hyvä kanava tähän. Kiinnostuksiini liittyy myös työskentely nuorten naisten parissa, jotta heidän käsityksensä oman kehonsa erilaisuuksista laajenisi. Hallitustyöskentely antaisi myös varmasti paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen.

Jouluisin terveisin,

Elli Iivanainen

 

Hallitusehdokas Katja Korhonen

Katja Korhonen

Hei! Olen 35-vuotias ja sairastan endometrioosia. Ammatiltani olen toimintaterapeutti (AMK) ja olen työskennellyt tähänastisen urani julkisella sektorilla kuntoutusalan ammattilaisena. Oman endometrioosidiagnoosini sain vuonna 2016. Korennon jäsen ja vapaaehtoinen olen ollut vuodesta 2017. Tällä hetkellä toimin vertaistukiryhmän vetäjänä sekä Epäasiallisen kohtelun kokemuksien työryhmän jäsenenä. Lisäksi olin yksi ensimmäisistä Moona-blogin bloggaajista.

Tiedän siis kokemuksesta, miten tärkeä rooli vapaaehtoisilla on Korennon toiminnassa ja sen kehittymisessä potilasjärjestönä. Olen toiminut luottamustehtävissä myös työpaikallani ja taloyhtiössä. Minulla ei ole aiempaa kokemusta potilasjärjestön hallituksessa työskentelystä, mutta olen nopea oppimaan ja uskon aiempien luottamustehtävien antavan sille hyvää pohjaa.

Koen, että luonteeni vahvuuksia ovat empaattisuus, kyky kuunnella ja kuulla toisia ihmisiä sekä vahva oikeudenmukaisuuden taju. Ammattini puolesta tunnen terveydenhuollon eri sektoreita ja toimintatapoja. Koen, että omat kokemukseni sekä sairastavana että terveydenhuollon ammattilaisena tuovat ymmärrystä toimijoiden välille. En ole ehkä porukan äänekkäin jäsen, enemmänkin se hiljainen puurtaja, joka tietää ja tuntee vastuunsa, mutta osaa myös sanoa sen painavan sanansa.

Haen mukaan hallitukseen, sillä haluan olla vaikuttamassa ja edesauttamassa sitä, että terveydenhuollosta saatava apu ja hoito on asiantuntevaa ja oikea-aikaista. Haluan, että kaikenikäiset jäsenet tuntevat järjestön omakseen, ja että järjestöllä olisi tarjottavaa jokaiselle jäsenelleen sairauden tilanteesta riippumatta. Haluan olla mukana tekemässä Korennosta yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa potilasjärjestöä. Edunvalvonta, tietoisuuden levittäminen ja jäsenten tasa-arvoinen kohtelu ovat lähellä sydäntäni.

 

Endometrioosi
Dana Paredes

Hallitusehdokas Dana Paredes

Olen 45-vuotias endometrioosia koko elämäni sairastanut nainen. Olen työskennellyt Korennon edeltäjässä Endometrioosiyhdistyksessä vuoden 2013 alusta lähtien, ensin sihteerinä vuoden, ja sitten puheenjohtajana 4 vuotta vuoden 2014 alusta vuoden 2017 loppuun. Olen ollut 2018 alusta lähtien pois toiminnasta äitiysloman takia, mutta haluaisin mielelläni palata toimintaan nyt aktiivisesti hallitusjäsenyyden kautta, koska se on ajankäytöllisesti taas mahdollista.

Toimiessani Endometrioosiyhdistyksessä 2013 – 2017 kehitin yhdistyksen toimintaa kokonaisvaltaisesti mahtavien tiimien kanssa, ja voin sanoa tuntevani yhdistyksen perustoiminnot, rahoitusmallin, yhteistyökentän ja yhdistyksen kohderyhmien tarpeet perusteellisesti. Olin puheenjohtajana aktiivisesti mukana osallistumassa, ohjaamassa ja tukemassa kaikkia yhdistyksen eri tehtäväalueita. Olen edustanut yhdistystä paljon erilaisissa yhdistys- ja asiantuntijatapahtumissa ja luonut suhteita terveydenhuollon ja erityisesti endometrioosispesialistien kanssa, Suomessa ja kansainvälisesti. Halusin tuoda myös kansainvälistä endometrioositietoutta Suomeen yhdistyksen viestinnän kautta. Toimin myös esimiehenä silloiselle toiminnanjohtajalle, ja oman työni puolesta minulla on ymmärrystä henkilöstöprosesseista ja henkilöstöjohtamisesta. Olin luomassa Nuori Nainen projektia (ja osavastuullisena rekrytointiprosessissa), ja sen tuloksena tuotettua Moona-sovellusta, ja haluan ehdottomasti olla näkemässä sovelluksen kehittyvää elinkaarta jatkossakin.  Erityisen ylpeä olen edunvalvonnan toiminnan alkamisesta kaudellani, yhdistyksen siirtymisestä sähköiseen kirjanpitomalliin, yhdistyksen mahtavasta kasvusta joka alueella sekä erityisesti vapaaehtoistoiminnan kentän laajentumisesta – näiden alueiden kehittymiseen sain olla vaikuttamassa toimiston ja vapaaehtoistoiminnan tekijöiden kanssa.

Haluan omalta osaltani luoda hyvää viestintäkulttuuria, joka on rehellistä, avointa, ajantasaista, osallistavaa, kiinnostavaa ja kaikki kohderyhmät huomioivaa. Haluan olla kehittämässä yhdistyksen strategista suuntaa ja olla luomassa kulttuuria, jossa vapaaehtoiset ja jäsenet kokevat sen myös omakseen. Näen Korennon tulevaisuuden vahvana, ja mahdollisuudet tarpeiden mukaiselle kasvamiselle ovat olemassa. Haluan omalta osaltani olla varmistamassa kaikkien gynekologisten sairauksien aseman ja tietoisuuden parantamista terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa. Uskon yhdessä tekemisen riemuun, ja oman arkityön kokemukseni kautta minulla on vahva projektiosaaminen, näen organisaation prosessit käytännönläheisesti, ymmärrän riskienhallinnan merkityksen, tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja näen organisaation kokonaisuutena, pystyen toki silti tarttumaan lillukanvarsiin. Tekemisessäni on positiivinen draivi ja haluan jakaa onnistumisten iloa. Lisäksi haluan palata yhdistyksen pariin myös siksi, että toivon 2 -vuotiaan tyttäreni joskus olevan ylpeä äidistään, kun hän joskus luultavimmin sairastaa myös endometrioosia.

 

Hallitusehdokas Janika Kurkinen

Janika Kurkinen

Rempseä ja intoa pursuava lukiolainen Korennon hallitukseen?

Olen Janika Kurkinen, 18-lukiolainen Raahesta. Käyn lukiota Pyhäjoella yrittäjyyslukiossa, jossa painopiste on yrittäjyystoiminnassa ja ryhmätyön eri muodoissa. Korennon toimintaan olen päätynyt mukaan muutama vuosi sitten, jolloin hain vertaistukea, apua ja kokemuksia kovien kuukautiskipujen myötä. Myöhemmin sain diagnoosikseni endometrioosin, jonka vertaistukitoiminnassa olen ollut mukana monella saralla. Vapaa-ajallani vietän aikaa perheen ja poikaystävän kanssa sekä teen koulutöiden ohella paljon vapaaehtoistöitä. Kuulun vuoden 2020 Korennon nuorisotiimiin, jossa aion jatkaa myös ensi kauden. Sen myötä Korennon toiminta on tullut minulle entistä tutummaksi.

Korennon toimintaan katson tuovani rempseää ja avointa ilmapiiriä. Erityisesti minun kerrotaan muistettavan iloisesta, sisukkaasta ja empaattisesta luonteestani. Nuorisotiimissä olen päässyt jo taitojani ja tietouttaani hyödyntämään, mutta hallituksessa toivoisin mahdollisuutta päästä syventämään vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuomaan näin nuoren ja opiskelijan näkemystä asioihin. Erityisesti nuorten äänen saaminen koko jäsenistön korviin on mielestäni positiivinen ja hyvän kuvan antava voima myös Korennolle julkisuudessa.

Hallitustoiminnassa katson edukseni aiemmat tehtäväni ja työni esimerkiksi Pyhäjoen messujen viestintäpäällikkönä, oppilaskunnan tukioppilastoiminnassa sekä lukion oppilaskunnan hallituksessa. Kokoustaminen ja kokouskäytännöt ovat siis tulleet tutuksi sekä hallitsen ryhmässä työskentelyn ja yhdessä organisoimisen.

Mikäli pitkä haaveeni Korennon hallituksessa työskentelemisestä toteutuu, näen itseni erityisesti vapaaehtoistoiminnan kehittämisen sekä strategisen suunnittelun parissa. Nuorisotiimin myötä olen päässyt tekemään hyvin eri muotoja vertaistuen toteuttamisessa aina vertuchateista, ig-liveen ja lehtikirjoituksiin. Uskon siis minulla olevan hyvät avaimet näiden jo tuttujen tukimuotojen kehittämiselle sekä ideoita ja halua luoda myös mahdollisesti jotain vielä toimivampaa. Kuten kuitenkin aiemmin jo kerroin, innostun monesta ja helposti. Tämän vuoksi olen avoin monelle uudelle ja halukas oppimaan ja tietämään. Ken tietää, jos vaikka ensi vuosi toisi huippu hallituksella jotain aivan uutta Korennon historiaan!

Kerron itsestäni mielelläni lisää ja odotan innolla uuden hallituksen valintaa!

Janika Kurkinen

 

Outi Mononen

Hallitusehdokas Outi Mononen

Hei,

Olen endometrioosia sairastava vasta Korennon löytänyt nainen. Valmistuin viime jouluna Sosionomiksi. Olen kiinnostunut hallitustyöskentelystä, koska se tuo hyvän näköala paikan tutustua Korentoon tarkemmin. Haluaisin olla kehittämässä Moona sovellusta, jota käytän päivittäin. Korennon löytäminen tuli minulle juuri oikeaan aikaan ja Youtube-videot antoivat uutta jaksamista sairauden kanssa. Toivoisin pystyväni hallituksen kautta lisäämään Korennon näkyvyyttä, jotta jatkossa ihmiset löytäisivät tiedon ja tuen sairauden epäilyn tai diagnosoinnin vaiheessa.

Minulla loppui edellinen luottamustoimi partiossa, joten kalenterissani on taas tilaa uusille haasteille. Olen toiminut partiossa yhtenä lippukunnanjohtajista, ryhmän vetäjänä ja järjestänyt useita retkiä ja leirejä. Lisäksi olen Perhehoitoliiton hallituksessa toista kauttani. Olen toiminut aiemmin Sinut ry:n puheenjohtajana ja ollut useita vuosia hallituksessa. Tuon hallitukseen some osaamista, kun teen instagramia viikottain yritykseni kautta. Olen hyvä tiimipelaaja ja toisin varmasti hallitukseen uusia ideoita. Haluan nähdä kaikessa mahdollisuuksia ja heitän ilmoille usein lennokkaita ideoita, joista päästään lopulta toteuttamiskelpoiseen ehdoitukseen. Talous osaaminen ei kuulu vahvuuksiini, joten talousvastaava ei ole oikea tehtävä minulle. Olen järjestänyt kalenteri niin, että hallitus työskentelylle olisi paljon aikaa ja ehtisin tutustua asioihin ennen kokousta hyvin.

 

Kategoriat:
Scroll to Top